Ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkiego ryzyka

  • Twoje mienie jest chronione od wszelkich ryzyk z wyłączeniem wyraźnie określonych w OWU
  • Ponosimy również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez "dzikie" zwierzęta
  • Obejmujemy ochroną ryzyko graffiti na ścianach ubezpieczonego domu jednorodzinnego

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkich ryzyk

Nie musisz zastanawiać się, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną.
W Link4 Twoje mienie jest zabezpieczone przed wszystkimi zdarzeniami losowymi (z wyjątkiem przypadków jasno wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

 

Zobacz także: