Zgłoszenie szkody osobowej

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia szkody osobowej uzupełnij poniższy formularz. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i doradzi optymalną ścieżkę likwidacji, a także przekaże informacje na temat wymaganych dokumentów.

Prosimy o wpisanie numeru razem z numerem kierunkowym bez zera na początku
Prosimy o wpisanie numeru razem z numerem kierunkowym bez zera na początku
:
Dokument zgłoszenia
Dodaj więcej
Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 16 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf rar zip.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 (dalej "Link4"). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu likwidacji szkody oraz w celach bezpośrednio z tym procesem związanych jak np. rozpatrywanie reklamacji czy dochodzenie roszczeń regresowych. O ile zajdzie taka konieczność Twoje dane mogą być przetwarzane w celach zapobiegania wypłacaniu nienależnego odszkodowania/świadczenia. W tym celu Twoje dane mogą podlegać profilowaniu przez Link4 przy wykorzystaniu dostępnych informacji w tym m.in. o poprzednich szkodach. Wskutek profilowania Link4 może podjąć decyzję o zastosowaniu dodatkowych mechanizmów sprawdzających. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, realizacja obowiązków nałożonych na Link4 przez przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11.09.2017 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK., a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Dodatkowo Link4 może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak windykacja roszczeń pieniężnych czy badanie satysfakcji. Link4 może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Informujemy, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Link4, prawo sprostowania w razie gdyby przetwarzane przez Link4 dane były nieprawidłowe, a także prawo do wniesienia do Link4 wniosku o przeniesienie danych do innego podmiotu. W określonych przypadkach, gdy Link4 nie będzie miało innej przesłanki do przetwarzania danych, przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych lub do ograniczenia ich przetwarzania. Szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie https://www.link4.pl/sites/default/files/claimszone_rodo.pdf
CAPTCHA
W celu potwierdzenia wpisz kod, który widzisz na obrazku:
CAPTCHA
Podaj kod z obrazka.

Warsztaty partnerskie