• Bieżący 1. Dane osoby zgłaszającej
  • 2. Dane sprawcy
  • 3. Dane poszkodowanego
  • 4. Informacje o zdarzeniu
  • 5. Dyspozycja płatnicza
  • Skończony

Zgłoszenie szkody osobowej

Typ szkody
Typ szkody
Dane osoby zgłaszajacej
Numer polisy LINK4
Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Prosimy o przesyłanie tylko niezbędnych dokumentów, niezawierających nadmiarowych danych.