Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Brak przeglądu a OC. Czy można ubezpieczyć auto bez przeglądu?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 7 min. 35 sek.

Jeżeli zauważysz w dowodzie rejestracyjnym brak przeglądu, a OC kończy się niebawem, uspokajamy – możesz wykupić polisę OC nawet bez ważnego badania technicznego. Nie ma też znaczenia, czy pojazd sprawcy ma OC, czy nie – poszkodowany otrzyma odszkodowanie. 

Spis treści: 

1. Jak często należy wykonać przegląd techniczny?

2. Czy można wykupić OC bez przeglądu?

3. Brak przeglądu a OC – jakie są kary?

4. Czy można liczyć na odszkodowanie z OC bez przeglądu auta?

5. Czy można wykupić OC bez przeglądu? Kilka słów na koniec

6. FAQ – najczęściej zadawane pytania o brak przeglądu a OC

 

Sprawność samochodu jest jednym z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Jej potwierdzeniem jest dowód rejestracyjny, do którego wydania potrzebny jest pozytywny wynik badania technicznego ze stacji kontroli pojazdów. 

W 2022 r. według nowego taryfikatora mandatów kara za brak ważnego badania technicznego wzrosła do minimum 1500 zł. Jeżeli zły stan techniczny Twojego pojazdu będzie przyczyną spowodowania wypadku, a Ty nie będziesz mieć ważnego badania technicznego, kara 1500 zł to nie będzie jedyna konsekwencja. Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe uzna zły stan techniczny pojazdu poszkodowanego za przyczynienie się do szkody, będzie mogło pociągnąć Cię do odpowiedzialności z art. 362 Kodeksu cywilnego.

brak-przegladu-a-oc 

Jak często należy wykonać przegląd techniczny?

Przegląd techniczny samochodu jest obowiązkowym badaniem, którego celem jest ocena stanu technicznego pojazdu i potwierdzenie, że spełnia on wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W Polsce przeglądy techniczne są regulowane przez prawo, a ich częstotliwość zależy od rodzaju pojazdu i czasu, jaki upłynął od jego pierwszej rejestracji.

Dla samochodów osobowych i motocykli przepisy wyglądają następująco:

 • Pierwszy przegląd techniczny przeprowadza się 3 lata po pierwszej rejestracji pojazdu.

 • Kolejne dwa przeglądy techniczne należy wykonać co 2 lata (czyli 5 i 7 lat po pierwszej rejestracji).

 • Po 8 latach od pierwszej rejestracji oraz w każdym kolejnym roku samochód musi być poddany przeglądowi technicznemu co rok.

W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep oraz innych pojazdów użytkowych zasady są nieco inne. Dla większości z nich obowiązują coroczne przeglądy techniczne.

Warto pamiętać, że przegląd techniczny jest obowiązkowy i jego nieprzeprowadzenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak grzywny, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet odpowiedzialności za szkody w razie wypadków. Przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne powinny śledzić terminy przeglądów technicznych swoich pojazdów, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Czy można wykupić OC bez przeglądu?

Tak, można wykupić ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) nawet bez ważnego przeglądu technicznego pojazdu. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości, w której nawet niesprawne auto wyjeżdża na drogę publiczną nieubezpieczone. Mówi o tym art. 29 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

„1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych i pojazdów do jazd testowych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.”

Dla ustawodawcy nie ma nawet znaczenia to, czy pojazd faktycznie będzie poruszał się po drogach publicznych, czy nie. Jeśli jest zarejestrowany, musi mieć OC.

Uzależnienie zakupu OC od ważnego badania technicznego istnieje w sytuacji, gdy ubezpieczasz pojazd przed jego rejestracją, np. przy zakupie nowego auta z salonu. Dalej artykuł 29 Ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi, że:

„Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu”.

Zatem kwestia tego, czy można ubezpieczyć samochód bez przeglądu, jest jasna. Jednakże brak ważnego przeglądu technicznego może prowadzić do kłopotów, zwłaszcza w przypadku kontroli drogowej czy zaistniałego wypadku.

W sytuacji, gdy posiadacz pojazdu z ubezpieczeniem OC nie ma aktualnego przeglądu technicznego, towarzystwo ubezpieczeniowe wciąż będzie zobowiązane do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

Niemniej jednak brak ważnego przeglądu technicznego może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania posiadaczowi pojazdu w ramach ubezpieczenia AC (autocasco), jeśli ten fakt był przyczyną spowodowania lub powiększenia rozmiaru szkody.

brak-przegladu-a-oc

Dodatkowe badania techniczne a OC

Zdarza się, że musisz wykonać dodatkowe badania techniczne. Sytuacje, w których jest to konieczne, opisuje art. 81 Ust. 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Brzmi on:

„Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega np. pojazd:

 • skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, który uznał, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, narusza wymagania ochrony środowiska (np. kopci) lub uczestniczył w wypadku i ma uszkodzone istotne elementy,

 • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;

 • który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

 • w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;

 • w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 • autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;

 • wyposażony w blokadę alkoholową".

Konieczność wykonania dodatkowego badania technicznego nie rodzi obowiązków względem ubezpieczenia OC. Możesz korzystać z aktualnego ubezpieczenia. Nie będziesz też mieć problemów z zakupem nowej polisy OC.

Jeżeli konieczność wykonania dodatkowego przeglądu wystąpiła w momencie zakupu nowej polisy OC, to brak dodatkowego badania technicznego nie stoi na przeszkodzie do jej zawarcia. 

Przeczytaj również: Na co zwracać uwagę przy zakupie używanego samochodu?

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Brak przeglądu a OC – jakie są kary?

W Polsce kary za brak ważnego przeglądu technicznego różnią się w zależności od okoliczności. Oto niektóre z możliwych konsekwencji:

 • Mandat karny – za prowadzenie pojazdu bez ważnego przeglądu technicznego można dostać mandat. Wysokość mandatu zależy od tego, jak długo przegląd jest przeterminowany. Według nowego taryfikatora mandatów, kara za brak ważnego badania technicznego to minimum 1500 zł. 

 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – w przypadku kontroli drogowej funkcjonariusze policji mają prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli przegląd techniczny jest nieważny. Aby odzyskać dowód rejestracyjny, trzeba najpierw przeprowadzić przegląd techniczny i przedstawić jego potwierdzenie w odpowiednim wydziale komunikacji.

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – brak ważnego przeglądu technicznego może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenia autocasco (AC), jeżeli stan techniczny pojazdu był przyczyną spowodowania szkody. 

Kwestię kary za poruszanie się po drogach publicznych bez dopuszczenia do ruchu drogowego ustala art. 94. Ustawy prawo o ruchu drogowym, który brzmi:

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.[...]

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu”.

W przypadku spowodowania bardzo poważnego wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym brak badania technicznego przełoży się na wyższy wymiar kary.

Dodatkowo po stronie ubezpieczyciela stoi art. 362 Kodeksu cywilnego, który brzmi:

„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”.

Oznacza to, że jeżeli nie mając ważnego badania technicznego, stan techniczny pojazdu poszkodowanego przyczynił się do zwiększenia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć wysokość odszkodowania.

Przykład. Bierzesz udział w szkodzie. Uderzył w Ciebie inny samochód. W toku postępowania wyszło na jaw, że masz zużyte tarcze i klocki hamulcowe w stopniu, który uniemożliwiłby Ci uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego. To kluczowe elementy odpowiadające za sprawność samochodu, bezpieczeństwo i reagowanie na otoczenia. Ubezpieczyciel zakłada, że ze sprawnymi tarczami i klockami hamulcowymi mógłbyś uniknąć zderzenia. Uzyskuje na to potwierdzenie w opinii biegłego i z art. 362 Kodeksu cywilnego obniża odszkodowanie.

brak-przegladu-a-oc

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Czy można liczyć na odszkodowanie z OC bez przeglądu auta?

Jeżeli Ty nie masz ważnego przeglądu, to otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. Miej jednak na uwadze, że gdyby w toku likwidacji szkody wyszło, że nie masz przeglądu, a stan techniczny Twojego pojazdu przyczynił się do powstania szkody, możesz zostać uznany za współwinnego.

W takiej sytuacji będziesz mieć szkodę w UFG i stracisz zniżki – chyba że masz wykupioną klauzulę Ochrony Zniżek. Jeżeli to sprawca nie ma przeglądu, Ciebie to nie dotyczy. Ty dostaniesz pełne odszkodowanie z jego OC.

Przeczytaj również: Gdzie sprawdzić historię pojazdu – czyli czy należy wierzyć właścicielom?

Czy można wykupić OC bez przeglądu? Kilka słów na koniec

Przegląd techniczny samochodu jest obowiązkowy, a jego częstotliwość zależy od rodzaju pojazdu i czasu, jaki upłynął od jego pierwszej rejestracji. 

Brak przeprowadzenia przeglądu technicznego może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak grzywny, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet odpowiedzialności za szkody w razie wypadków.

A czy można ubezpieczyć auto bez przeglądu technicznego pojazdu? Tak, ale może to prowadzić do kłopotów, zwłaszcza w przypadku kontroli drogowej czy zaistniałego wypadku.

W przypadku spowodowania bardzo poważnego wypadku brak badania technicznego może przełożyć się na wyższy wymiar kary.

Sprawdź również: rejestracja samochodu OstrołękaOC Dacia Duster

Jeżeli szukasz ubezpieczenia OC, możesz je kupić wygodnie w LINK4. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu, korzystając z Kalkulatora OC/AC, który pozwoli Ci obliczyć wysokość Twojego ubezpieczenia. Polisę możesz kupić też telefonicznie, rozmawiając z konsultantem pod numerem 22 444 44 44, lub osobiście u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4. Sam wybierz, jak chcesz się z nami skontaktować.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 


 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o brak przeglądu a OC

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie z OC, gdy sprawca nie będzie miał przeglądu?

Tak. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie z OC za szkody spowodowane danym pojazdem, nawet jeśli nie ma on aktualnego badania technicznego.

Czy do przeglądu musi być ważne OC?

Nie. Do przeglądu technicznego nie jest potrzebne ubezpieczenie OC i jego brak nie uniemożliwia wykonania przeglądu. Jednakże brak OC oznacza kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niemniej jednak samo wykonanie badania w Stacji Kontroli Pojazdów oznacza zapytanie do bazy CEPIK i edycję danych w tej bazie. To z kolei może uruchomić system informatyczny UFG, tzw. Wirtualnego Policjanta, który sprawdzi, czy w dniu badania technicznego masz OC, i jeśli nie masz, otrzymasz karę.

Ile można jeździć bez badania technicznego?

Bez ważnego badania technicznego w ogóle nie powinieneś wyjeżdżać na drogę publiczną. Za sam wjazd na drogę publiczną bez przeglądu grozi Ci kara nie niższa niż 1500 zł. Oprócz tego po 30 dniach od daty ważności poprzedniego przeglądu, za nowe badanie techniczne zapłacisz dwa razy więcej

Jak dojechać na badanie techniczne bez przeglądu?

Pojazd bez ważnego badania technicznego nie powinien poruszać się po drogach publicznych na kołach. Oznacza to konieczność umieszczenia takiego pojazdu na lawecie. W sytuacji, kiedy jesteś poszkodowanym, a Twój pojazd uległ szkodzie istotnej, za transport do stacji kontroli pojazdów i dodatkowe badanie techniczne zapłaci firma ubezpieczeniowa sprawcy z OC. W pozostałych sytuacjach to Ty poniesiesz koszty transportu swojego auta. 

Czy można jeździć autem, które nie przeszło przeglądu?

Nie. Jeśli Twoje auto nie przeszło przeglądu, nie możesz poruszać się po drogach publicznych. 

Sprawca wypadku nie miał przeglądu. Czy dostanę odszkodowanie?

Tak. To czy sprawca ma ważne badanie techniczne, czy nie, dla Ciebie, jako poszkodowanego nie ma znaczenia. Mimo wszystko otrzymasz odszkodowanie. 

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21 sob.: 9-17