Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Najpierw rejestracja czy ubezpieczenie? Wyjaśniamy!

Image
Ikona klienta
353zł

Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena obejmuje: ubezpieczenie OC.

OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł

Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena obejmuje: ubezpieczenie OC.

Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł

Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena obejmuje: OC + AC.

OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł

Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena obejmuje: OC + AC.

Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł

Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena obejmuje: OC + AC + Auto Assistance.

OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł

Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena obejmuje: OC + AC + Auto Assistance.

Oblicz składkę
Czas czytania: 6 min. 37 sek.

Niezależnie od tego, czy kupiłeś nowy, czy używany samochód zobowiązani jesteś do spełnienia kilku formalności. Jedną z ważniejszych kwestii jest rejestracja pojazdu. Tylko czy do rejestracji potrzebne jest OC? Jeśli tak, to co najpierw – rejestracja czy ubezpieczenie? Wyjaśniamy!

Nasza uwaga podczas zakupu samochodu najczęściej skoncentrowana jest na jego stanie technicznym. Nie jest to jednak jedyna rzecz, na której punkcie powinniśmy być wyczuleni. Bardzo istotną kwestią jest zweryfikowanie ważności ubezpieczenia OC, o czym – jak się okazuje – wielu kierowców zwyczajnie nie pamięta. A niedopatrzenie tej kwestii jest równie kosztowne co niezidentyfikowana usterka.

Sprawdźmy więc, kiedy nowy właściciel auta powinien zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia OC i zobaczmy, jakie regulacje odnoszą się do rejestracji samochodu w przypadku braku tego ubezpieczenia.

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Jaka jest właściwa kolejność działań — najpierw rejestracja czy ubezpieczenie?
 

Jeśli chodzi o to, kiedy należy ubezpieczyć samochód, to reguluje to odpowiednia Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wprost odnosi się do tego art. 29 tej Ustawy, która mówi, że posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Wyjątkiem są pojazdy historyczne i pojazdy do jazd testowych1.

Zatem z przepisów dość jasno wynika kolejność działań, jakie powinniśmy podjąć w przypadku zakupienia nowego samochodu. Pojazd powinniśmy ubezpieczyć najpóźniej w dzień jego rejestracji, jeszcze przed wizytą w urzędzie.

Miej też na uwadze to, że obowiązkowe ubezpieczenie OC należy wykupić w przypadku, kiedy auto nie jest ubezpieczone. W wielu sytuacjach zakupione auto posiada aktualne ubezpieczenie OC, w związku z czym nie musisz wykupować nowej polisy, by przerejestrować pojazd. Powinieneś jednak dobrze zapamiętać termin wygaśnięcia takiej ochrony. A to dlatego, że nie jest ona automatycznie przedłużana. Zatem najpóźniej ostatniego dnia ważności OC należy wykupić nową polisę. Można to zrobić u tego samego ubezpieczyciela lub w innym towarzystwie.

Możesz też wypowiedzieć wiążącą umowę ubezpieczeniową poprzedniego właściciela i zawrzeć nową na siebie. Wówczas masz możliwość wybrania oferty, która będzie dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb.

Jak przebiega proces rejestracji pojazdu?
 

Rejestracja pojazdu odbywa się w myśl art. 73 Ustawy prawo o ruchu drogowym, która mówi, że „rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne”2.

Pamiętaj o pewnej zasadzie. Przerejestrowanie samochodu odnosi się do sytuacji, w której samochód był już zarejestrowany. Nie jest to więc auto, które jest wprowadzane do ruchu po raz pierwszy.

Istotnym artykułem z przywoływanej ustawy jest także art. 78, który definiuje, do czego zobowiązany jest właściciel pojazdu. Mianowicie w terminie 30 dni musi on poinformować starostę o:

 • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”3.

Z jakimi konsekwencjami musisz się liczyć, jeśli nie przerejestrujesz pojazdu?

W całym procesie przerejestrowywania pojazdu dość ciekawe jest to, że mimo obowiązku wykonania takiej czynności realizowana jest ona na wniosek właściciela auta. Natomiast nie jest przewidziana kara, jeśli nie przerejestrujemy auta zarejestrowanego wcześniej w Polsce. Kara finansowa grozi z kolei za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia samochodu.

Dlaczego ubezpieczenia pojazdu jest tak istotne?

Znając już odpowiedź na pytanie, czy do rejestracji samochodu potrzebne jest ubezpieczenie, możemy przejść do samego procesu związanego z zakupem polisy OC.

Pierwsza rzecz odnosi się do przekazania własności. Zazwyczaj podpisywana jest umowa kupna-sprzedaży. Możliwe jest także przeniesienie na podstawie faktury VAT. Jednak zdarzają się przypadki darowizn czy spadku, które także określą, kim jest nowy właściciel. Sam dokument umowy, który decyduje o tym, na kogo przeniesiona jest własność, powinien zawierać pewne istotne informacje, które określają m.in.:

 • strony transakcji,
 • data i miejsce zawarcia,
 • przedmiot transakcji,
 • wartość samochodu i metody płatności.

Jeśli jest to spadek, to konieczne będzie określenie spadkodawcy i spadkobiercy dla testamentu i postępowania sądowego. Dla umowy darowizny określa się obdarowywanego i obdarowującego.

Co dalej? Jeśli już masz dokument w postaci umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT czy umowy darowizny, wszystkie strony takiej transakcji powinny stawić się w wydziale komunikacji. Należy tam zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu.

I teraz już definitywnie rozwiewamy wątpliwości co do omawianej kwestii związanej z tym, co najpierw – przerejestrowanie czy ubezpieczenie. Jeśli masz już wizytę w wydziale komunikacji za sobą, należy ubezpieczyć samochód jeszcze przed przerejestrowaniem.

Ważne! Jeżeli kupisz samochód, który nie ma OC, należy kupić ubezpieczenie w dniu zakupu pojazdu. Polisę szybko zawrzesz online lub telefonicznie.

Jeśli już zgłosiłeś pojazd w wydziale komunikacji i kupiłeś polisę OC, możesz przejść do jego rejestracji. Należy przy tym pamiętać, że będą wymagane od Ciebie pewne dokumenty:

 • wniosek o rejestrację,
 • dokument potwierdzający przeniesienie własności – umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT, czy inny właściwy dokument przenoszący własność,
 • dokument tożsamości,
 • dowód rejestracyjny,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • jeśli jest karta pojazdu, to także będzie potrzebna,
 • ważna polisa OC,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Urząd ma 30 dni na wydanie nowych dokumentów, przeważnie jednak sprawa zamyka się w dwóch tygodniach.

Polisa OC – dlaczego jej wykupienie jest konieczne?

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia OC jest chronienie uczestników ruchu przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi ze szkód, które kierowca może spowodować innym osobom lub ich mieniu w ruchu drogowym. Co obejmuje zakres polisy OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych?

 • Szkody osobowe – jeśli kierowca spowoduje wypadek, w którym inna osoba zostanie ranna, ubezpieczenie OC pokryje koszty związane z leczeniem, hospitalizacją oraz ewentualnym odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu,
 • szkody rzeczowe – w przypadku, gdy kierowca doprowadzi do wypadku, w którym zostanie uszkodzone mienie osoby trzeciej, ubezpieczenie OC pokryje koszty jego naprawy.

Warto też zwrócić uwagę na to, że polisa OC obowiązuje również na obszarze krajów, które podpisały Porozumienie Wielostronne. To oznacza, że ochrona będzie ważna poza granicami kraju i obejmie szkody komunikacyjne wyrządzone osobom i mieniu. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie OC nie obejmuje uszkodzeń naszego własnego pojazdu ani nas samych. Jeśli chcesz, żeby Twój pojazd był objęty ochroną, nawet jeśli to Ty jesteś sprawcą wypadku, warto rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia, takiego jak np. AC czy Assistance.

Warto też w pełni zrozumieć istotę ubezpieczenia OC. Pamiętaj o tym, że polisa chroni Cię przed stratami finansowymi, kiedy doprowadzisz do zdarzenia. Jeśli jej nie wykupisz, narażasz się nie tylko na kary od UFG, ale także zostaniesz pociągnięty do finansowej odpowiedzialności w przypadku spowodowania szkody powstałej podczas jazdy. Bez OC wszystkie koszty naprawy czy odszkodowania spadną na Ciebie, a te mogą być bardzo dotkliwe. Zatem zakup polisy OC poza tym, że jest obowiązkowy, to zapewnia poczucie spokoju i zdejmuje odpowiedzialność finansową w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta

Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta

Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna

Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Kup wygodnie ubezpieczenie w LINK4
 

Szukając korzystnej oferty ubezpieczenia dla swojego pojazdu, sprawdź ofertę LINK4. Jeśli zdecydujesz się na Pakiet OC z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, możesz liczyć m.in. na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia i holowanie do 100 km w razie wypadku czy też uruchomienie silnika, gdy rozładuje się akumulator.

Jeśli więc przed Tobą zakup OC, zrób to wygodnie z LINK4. Polisę zawrzesz nawet bez wychodzenia z domu! Skorzystaj z bezpłatnego Kalkulatora OC/AC, który umożliwia szybkie obliczenie wysokości składki. Ubezpieczenie możesz kupić też telefonicznie, wybierając numer 22 444 44 44, lub podczas spotkania z agentem współpracującym z LINK4. Sam zdecyduj, która forma kontaktu jest dla Ciebie najwygodniejsza!

Najpierw rejestracja czy ubezpieczenie? Kilka słów podsumowania
 

Najpierw ubezpieczenie czy rejestracja? To pytanie zadaje sobie wiele osób podczas zakupu samochodu. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie OC należy kupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli korzystasz z polisy poprzedniego właściciela, musisz kupić OC na siebie zaraz po jej wygaśnięciu. A jeśli auto, które kupiłeś, nie ma OC, wykup je w dniu zakupu pojazdu. 

Ubezpieczenie OC oraz inne ubezpieczenia dobrowolne kupisz wygodnie w LINK4. Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora, zadzwoń pod numer 22 444 44 44 lub spotkaj się z agentem i kup ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb!

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Sprawdź też: Ubezpieczenie OC Warszawa

FAQ – często zadawane pytania
 

Czy przy rejestracji samochodu jest potrzebna polisa OC?

Tak, przy rejestracji samochodu w większości krajów, w tym również w Polsce, konieczne jest posiadanie ważnej polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej) dla pojazdu. Zatem przy rejestrowaniu samochodu należy przedłożyć dowód posiadania ubezpieczenia OC. Brak ważnej polisy OC może uniemożliwić rejestrację pojazdu lub skutkować nałożeniem kar finansowych.

Do kiedy można poruszać się samochodem z polisą poprzedniego właściciela?

Kupujący pojazd może korzystać z przekazanej polisy OC poprzedniego właściciela, aż do zakończenia okresu, na który umowa została przez niego zawarta. Może też zdecydować się na wypowiedzenie takiej umowy i podpisanie nowej np. z innym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela samochodu?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przy sprzedaży samochodu polisa OC przechodzi na nowego właściciela. Niemniej jednak sprzedający ma obowiązek powiadomienia swojego ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Czy możliwe jest zarejestrowanie pojazdu przez internet?

W zasadzie każdy właściciel samochodu może złożyć wniosek o rejestrację samochodu online. Jednak w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Z wygodnej formy rejestracji internetowej mogą skorzystać ci, którzy mają profil zaufany lub korzystają z aplikacji mObywatel (wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu). Ale nawet jeśli spełniamy te warunki, to wniosek o rejestrację online można złożyć jedynie w urzędzie, który posiada aktywną elektroniczną skrzynkę podawczą.

Źródła:

 1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf 

 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf 

 3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf 

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21 sob.: 9-17