Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Szkoda pożyczonym samochodem. Kto traci zniżki – kierowca czy właściciel pojazdu?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 8 min. 18 sek.

Zdarza Ci się pożyczyć od kogoś auto i obawiasz się konsekwencji stłuczki nie swoim pojazdem? Chcesz wiedzieć, kto traci zniżki – kierowca czy właściciel pojazdu? Dowiesz się z tego artykułu.

1. O czym należy pamiętać przy pożyczaniu samochodu?
2. Czy OC obejmuje szkody spowodowane pożyczonym samochodem?
3. Kto traci zniżki przy wypadku pożyczonym autem – kierowca czy właściciel?
4. Czy kierowca musi płacić za naprawę właścicielowi?
5. Szkoda pożyczonym autem bez OC – kto płaci odszkodowanie?
6. OC w LINK4 z Klauzulą Ochrony Zniżki
7. Kto traci zniżki OC? Kierowca czy właściciel? Kilka słów na koniec
8. FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, kto traci zniżki za szkodę pożyczonym samochodem

Posiadanie własnego samochodu ma wiele zalet – niezależność i pełna decyzyjność to tylko kilka z nich. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których musisz pożyczyć auto, bo Twoje np. stoi w warsztacie albo jest na przeglądzie. Wtedy możesz skorzystać z pomocy rodziny i znajomych. Co jednak gdy dojdzie do kolizji lub wypadku? Kto ponosi konsekwencje za zdarzenie? Wyjaśniamy!

O czym należy pamiętać przy pożyczaniu samochodu?

Zanim pożyczysz auto, warto przemyśleć parę kwestii. To pozwoli uniknąć problemów w przypadku kolizji czy wypadku. 

Poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie, o których należy pamiętać, pożyczając samochód.

Sprawdź, czy samochód posiada ważne ubezpieczenie OC. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne chroni zarówno kierowcę, jak i właściciela pojazdu w przypadku szkód wyrządzonych przez pojazd. Możesz to zrobić, pytając właściciela pojazdu, sprawdzając OC w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) lub na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Ważne! Karę za brak OC zapłaci właściciel, ale za ewentualne szkody autem bez OC zapłaci kierowca.

Dodatkowo w razie szkody z Twojej winy, właściciel pojazdu będzie miał prawo pociągnąć Cię do odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu i żądać naprawy. 

Przeczytaj także: Regres ubezpieczeniowy OC. Co musisz o nim wiedzieć?

Upewnij się, że masz zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie. Dobrze jest również omówić szczegóły, takie jak okres użyczenia, cel podróży czy sposób korzystania z pojazdu. Nawet jeżeli pożyczasz samochód od znajomego, znacie się całe życie i ufacie sobie, warto spisać umowę użyczenia, która dokładnie określi sposób korzystania z pojazdu. 

Przed wyruszeniem w drogę, sprawdź stan techniczny pojazdu. Upewnij się, że wszystkie światła działają, hamulce są sprawne, a opony mają odpowiedni bieżnik. W razie potrzeby zwróć się do właściciela pojazdu o przeprowadzenie niezbędnych napraw. Za stan techniczny pojazdu odpowiada jego właściciel, ale to Ty będziesz nim jechać. Sprawdź jego stan tym bardziej, jeśli nie będziesz jechać sam.

Pożyczając samochód, pamiętaj, że to Ty jako kierowca ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Znajomość zasad jest kluczowa, aby uniknąć kolizji czy mandatów.

Nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jeśli spowodujesz wypadek, będąc nietrzeźwym, może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Taka sytuacja upoważnia towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym jest zawarta polisa OC, do żądania – na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – od kierowcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.

Jeśli planujesz wyjechać za granicę z pożyczonym samochodem, upewnij się, że posiadasz zgodę właściciela pojazdu na taką podróż. Ponadto, sprawdź, czy ubezpieczenie OC obejmuje również kraj, do którego zamierzasz się udać.

Przed odbiorem samochodu, sprawdź stan paliwa w baku. Zwróć samochód z tą samą ilością paliwa, co na początku pożyczki, aby uniknąć nieporozumień z właścicielem pojazdu.

Dbaj o czystość samochodu. W przypadku dłuższego użyczenia warto umyć samochód przed jego zwrotem właścicielowi. Zachowanie porządku w pożyczonym pojeździe to kwestia szacunku wobec osoby, która udostępniła Ci swój samochód.

W przypadku wystąpienia problemów z samochodem niezwłocznie skontaktuj się z właścicielem pojazdu. Utrzymywanie otwartej komunikacji pozwala na szybsze rozwiązanie ewentualnych problemów i uniknięcie konfliktów.

kto traci zniżki kierowca czy właściciel

Czy OC obejmuje szkody spowodowane pożyczonym samochodem?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC w Polsce jest przypisane do pojazdu. Nie ma też znaczenia to, kto w momencie kolizji siedzi za kierownicą.

Spójrzmy na zapisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Art. 34. Ustawy mówi, że:

„Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia".

Kluczowy fragment to: „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym".

Następnie art. 35 brzmi:

„Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu."

Zgodnie z powyższym nie ma znaczenia, kto kieruje pojazdem. W razie spowodowania szkody, polisa OC tego samochodu pokryje zobowiązania sprawcy.

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Kto traci zniżki przy wypadku pożyczonym autem – kierowca czy właściciel?

Zniżki za bezszkodową jazdę w ubezpieczeniu OC i AC nabywają wszyscy właściciele pojazdu. Podobnie w przypadku szkody spowodowanej tym pojazdem, każdy właściciel będzie mieć szkodę zarejestrowaną na swoim koncie w bazie UFG.

To, kto traci zniżki – kierowca czy właściciel pojazdu – nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a raczej z ogólnie przyjętej praktyki zgłaszania i raportowania szkód. Przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy poszkodowany podaje takie dane jak:

 • numer polisy OC sprawcy, 

 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił.

Jeśli sprawca jest znany i uznał swoją winę, poszkodowany podaje również: 

 • dane pojazdu sprawcy – markę, model, numer rejestracyjny,

 • dane samego sprawcy – imię, nazwisko, PESEL.

UFG rejestruje szkodę i po numerze rejestracyjnym pojazdu odnajduje wszystkich jego właścicieli. Następnie przypisuje im szkodę na tym pojeździe.

Podobnie w przypadku sprawcy – UFG rejestruje szkodę na jego numerze PESEL.

Jeżeli sprawca nie jest jednocześnie właścicielem pojazdu, szkoda zostanie zarejestrowana u wszystkich właścicieli i u sprawcy. To odpowiada na pytanie: „Kto traci zniżki po kolizji?".

Ważne! W przypadku spowodowania kolizji pożyczonym samochodem właściciel pojazdu traci zniżki na ubezpieczenie. Określ w umowie użyczenia pojazdu, czy w przypadku szkody z Twojej winy będziesz pokrywać różnicę w składce za ubezpieczenie wynikającą z tej szkody.

szkoda pożyczonym autem

Kierujący też straci zniżki

Wynika to ze sposobu skonstruowania zgłoszenia szkody z OC.

W zgłoszeniu podajesz dane sprawcy kolizji, jeśli sprawca jest znany – imię i nazwisko oraz PESEL.

Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek raportowania wszystkich zlikwidowanych szkód do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wraz ze wszystkimi informacjami, które ich dotyczą, czyli:

 • danymi pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, 

 • danymi uczestników zdarzenia, 

 • określeniem, kto był sprawcą zdarzenia.

Sprawstwo szkody jest przypisane do numeru PESEL, więc gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji będzie chciał ubezpieczyć swój pojazd, podczas weryfikacji przebiegu ubezpieczenia na jego koncie pojawi się szkoda.

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Czy kierowca musi płacić za naprawę właścicielowi?

Kiedy pożyczasz od kogoś samochód i spowodujesz nim stłuczkę, postępowanie na wypadek takich sytuacji powinna regulować umowa użyczenia, nawet jeśli nie jest spisana. W tym przypadku wystarczy, że właściciel auta spyta (najlepiej przy świadkach): „A co jak spowodujesz wypadek?". Umowa zawarta w formie ustnej również jest ważna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Jeżeli właściciel auta ma AC, to możecie umówić się w ten sposób, że w razie szkody z Twojej winy, pokryjesz różnicę w składce za AC w przyszłym roku.

Oczywiście możesz też uchylać się od odpowiedzialności. Wtedy miej na uwadze, że po stronie właściciela pojazdu stoi Kodeks cywilny. 

Art. 415 Kodeksu cywilnego brzmi*:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

O sposobie naprawy szkody mówi art. 363 Kc:
„Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu".

Masz więc wybór – naprawić samochód we własnym zakresie lub wypłacić właścicielowi stosowne odszkodowanie. Jeżeli tego nie zrobisz, właściciel pojazdu ma prawo wstąpić na drogę sądową.

Szkoda pożyczonym autem bez OC – kto płaci odszkodowanie?

Jeżeli pożyczony pojazd, którym sprawca spowodował szkodę, nie ma ważnej polisy OC, odpowiedzialność ponosi sprawca.

W takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie, a następnie będzie domagał się jego zwrotu od osoby, która kierowała pojazdem.

szkoda pożyczonym autem bez oc

OC w LINK4 z Klauzulą Ochrony Zniżki

Za dodatkową, niewielką opłatą możesz wykupić Klauzulę Cohrona Zniżki, nawet jeśli pożyczasz komuś samochód. Gdy dojdzie do pierwszej szkody, nie będzie ona wzięta pod uwagę podczas wyliczania składki na kolejny okres.

To niejedyna korzyść z zakupu OC w LINK4. Za zakup ubezpieczenia przez Internet otrzymasz dodatkową zniżkę.

W ramach Pakietu OC dodajemy Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To pakiet unikatowy pod względem warunków, ponieważ obejmuje:

 • pomoc drogową, która przyjeżdża średnio w 30 minut od zgłoszenia,

 • próbę usprawnienia pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km, jeśli to się nie uda,

 • auto zastępcze na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

 • pomoc informacyjną 24h/dobę

 • wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, 

 • holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli wymiana koła na miejscu jest niemożliwa,

 • uruchomienie silnika pojazdu na miejscu zdarzenia w razie rozładowania akumulatora.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia OC w LINK4 zapewniamy Bezpośrednią Likwidację Szkód. Oznacza to, że w razie wypadku z winy innego kierowcy, szkodę zgłosisz wygodnie u nas, a my zajmiemy się resztą. Dotyczy to także sytuacji, kiedy użyczasz samochodu.

To jeszcze nie wszystko! Do każdego ubezpieczenia OC w LINK4 dodajemy Zieloną Kartę gratis. Jeśli często jeździsz za granicę do krajów, gdzie Zielona Karta jest wymagana, z pewnością docenisz ten dodatek. 

Kto traci zniżki OC? Kierowca czy właściciel? Kilka słów na koniec

Jeżeli kierowca spowoduje szkodę pożyczonym samochodem, ubezpieczenie OC pokryje zobowiązania sprawcy. W takim przypadku zarówno właściciel pojazdu, jak i kierowca tracą zniżki na ubezpieczenie. 

Przed użyczeniem samochodu warto spisać umowę. Ważne jest, aby umowę użyczenia pojazdu zawierała klauzulę określającą, czy w przypadku szkody z winy kierowcy, ten będzie pokrywać różnicę w składce za ubezpieczenie wynikającą z tej szkody. 

W przypadku pożyczania samochodu bez ważnego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność za odszkodowanie ponosi kierujący pojazdem. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie, ale będzie domagać się zwrotu od sprawcy szkody.

W LINK4 staramy się ułatwić proces zakupu ubezpieczeń, dlatego oferujemy trzy różne kanały sprzedaży. Możesz kupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu – wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego kalkulatora OC/AC online, dzięki któremu szybko wyliczysz swoją składkę. Możesz też zadzwonić pod numer 22 444 44 44 i porozmawiać z naszymi konsultantami lub spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Naszym głównym celem jest dostarczenie profesjonalnej obsługi oraz dopasowanie odpowiedniego ubezpieczenia do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również: OC PrzemyślOC Alfa Romeo

Klauzula Ochrona Zniżki działa w przypadku pierwszej szkody z OC oraz pierwszej szkody z AC dla danego pojazdu, pod warunkiem opłaty dodatkowej składki przy ubezpieczeniu OC lub pakiecie OC/AC. Klauzula nie jest dostępna w przypadku braku historii ubezpieczenia OC u wszystkich właścicieli pojazdu lub gdy wystąpiła szkoda z OC w ostatnim roku u któregokolwiek z właścicieli pojazdu.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Źródła:

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093


 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, kto traci zniżki za szkodę pożyczonym samochodem

Kto musi kupić OC – właściciel czy użytkownik auta?

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC ciąży zawsze na posiadaczu pojazdu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wnika w to, kto jeździ danym pojazdem. Egzekwuje obowiązek ubezpieczeniowy od właściciela pojazdu zarejestrowanego w bazie CEPIK.

Kiedy traci się zniżki w ubezpieczeniu?

Zniżki za bezszkodową jazdę, jak sama nazwa wskazuje, są przyznawane za jazdę bez powodowania szkód. W momencie spowodowania szkody na Twoim koncie w UFG zapisze się szkoda, która następnie będzie powodowała zwyżkę składki ubezpieczeniowej.

Czy współwłaściciel też traci zniżki po szkodzie?

Tak. Każdy właściciel pojazdu zarówno nabywa zniżki, jak i traci je po szkodzie. Dlatego przy użyczaniu samochodu warto uzyskać zgodę od wszystkich współwłaścicieli pojazdu, żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Czy po wypadku traci się wszystkie zniżki?

To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Dawniej przyjmowało się, że każdy rok bezszkodowego posiadania OC czy AC oznaczał 10% zniżki, a każda pierwsza szkoda powodowała utratę ok. 20% zniżek (w zależności od firmy). Obecnie każda szkoda z Twojej winy figuruje przy Twoim numerze PESEL w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i wpływa na cenę OC. Zniżki liczone są na podstawie specjalnego algorytmu. System firmy ubezpieczeniowej bierze pod uwagę szereg czynników (w tym m.in. liczbę lat bezszkodowej jazdy i liczbę szkód w okresie ostatnich kilku lat) i na tej podstawie oblicza składkę.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21 sob.: 9-17