Ubezpieczenie klubu fitness

Prowadzisz klub fitness lub siłownię? Zadbamy o jego ochronę! Sprawdź naszą elastyczną ofertę - różne zakresy, kompleksowe ubezpieczenie.

Ubezpieczamy majątek Twojej Firmy i odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem Firmy.

Od czego powinien ubezpieczyć się klub fitness?

Ubezpieczenie klubu fitness powinno chronić budynek lub lokal, w którym prowadzona jest taka działalność, przed uszkodzeniem powstałymi na przykład wskutek wandalizmu. Ochroną ubezpieczeniową powinien być objęty sprzęt elektroniczny, środki obrotowe oraz wyposażenie klubu. Ważnym elementem jest także polisa OC, przydatna, gdy w związku z prowadzeniem klubu zostanie wyrządzona komuś szkoda, np. w wyniku wadliwości sprzętu.

Dlatego też ubezpieczenie siłowni lub firmy o podobnym charakterze powinno zawierać w sobie nie tylko polisę chroniącą nieruchomość oraz sprzęt. Najlepiej, jeśli jest to też ochrona przed odpowiedzialnością cywilną, np. na wypadek urazu klienta w czasie korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie klubu fitness. Ubezpieczanie siłowni w LINK4 spełnia wszystkie te warunki, a dodatkowo oferowane jest w bardzo atrakcyjnych cenach.

Jakie ubezpieczenia powinien posiadać klub fitness?

Ubezpieczenie siłowni lub klubu fitness to polisa, która musi chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu sportowego na skutek zdarzenia objętego ochroną. Tego rodzaju wyposażenie jest często drogie, a jego naprawa lub zastąpienie nowym egzemplarzem kosztowne.

Dlatego warto ubezpieczyć sprzęt znajdujący się w siłowni. Równie ważne jest także zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami klientów. Bez względu na to, czy dotyczą one wadliwego działania sprzętu, przez co doszło do urazu, czy też niedopatrzenia pracowników. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewni Twojej firmie odpowiednią ochronę. Dlatego też warto wykupić polisę OC w LINK4 dla prowadzących siłownię lub klub fitness.

Czy ubezpieczenie siłowni i klubu fitness jest obowiązkowe?

Takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednak ze względu na możliwości wystąpienia kontuzji lub innego uszkodzenia ciała, kluby fitness oraz siłownie powinny posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Dzięki temu, gdy szkoda zostanie wyrządzona osobie przebywającej na terenie klubu, ewentualne roszczenie będzie pokryte z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości oraz sprzętu znajdującego się na terenie siłowni lub klubu fitness również nie jest obowiązkowe. Jednak warto zainwestować w taki rodzaj ochrony. Dzięki niej w wypadku pożaru, zalania czy też aktu wandalizmu, otrzymasz odszkodowanie. Przy jego pomocy zastąpienie uszkodzonego sprzętu, wyremontowanie obiektu oraz usunięcie innych uszkodzeń nie obciąży finansowo Twojej firmy.

Dlaczego ubezpieczenie klubu fitness jest ważne?

Ubezpieczenie klubu fitness ma ogromne znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Zabezpiecza właściciela takiego obiektu przed ponoszeniem ogromnych kosztów związanych z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. Chodzi tutaj głównie o uszkodzenie sprzętu lub inne zdarzenia losowe typu zalanie lub pożar.

Także ubezpieczenie klubu fitness od odpowiedzialności cywilnej ma bardzo duże znaczenie. Każdego dnia dziesiątki, a czasem nawet setki osób korzysta ze sprzętu w Twojej firmie. Ryzyko urazu, kontuzji lub wypadku jest bardzo duże. Gdy do tego dojdzie, poszkodowany może żądać od Ciebie zadośćuczynienia. Jeżeli masz odpowiedni rodzaj polisy, to LINK4 zajmie się takimi roszczeniami.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie dla siłowni i klubu fitness?

W skład takiej polisy wchodzi ochrona ubezpieczeniowa majątku przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Natomiast OC działa w wypadku, gdy w związku z działalnością klubu fitness lub siłowni wyrządzona zostanie komuś szkoda. W LINK4 możesz także ubezpieczyć się od innych ryzyk, w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb.

Wybierz odpowiednią sumę ubezpieczenia, która Twoim zdaniem pokryje wszystkie ewentualne koszty napraw lub roszczeń, z jakimi mogą wystąpić Twoi klienci. Możesz także ubezpieczyć mienie Twoich klientów na wypadek uszkodzenia na terenie siłowni. Może się to zdarzyć gdy na przykład pozostawią oni rzeczy osobiste lub bagaże w szatni. Ubezpieczenie klubu fitness w LINK4 to kompleksowa i dobrze przemyślana oferta.

  • Budynek lub wynajmowany lokal
    a także to co w budynku, np. specjalistyczny sprzęt sportowy
  • Odpowiedzialność Cywilna
Twoja oferta czeka!

Wszystko zależy od Ciebie - zdecyduj czy chcesz wybrać ubezpieczenie tylko od zdarzeń losowych, przyjąć inne sumy ubezpieczenia, dodać kolejne klauzule.

Chronimy Twój klub przed skutkami wielu zdarzeń. Wybierz najlepszy pakiet

ochrona przed szkodamiNa wypadek wszelkich zagrożeń

Co ubezpieczasz?Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia?Jaka jest przykładowa składka?
WyposażenieWyposażenie
aż do 5 mln zł
dla sumy ubezpieczenia 100 tys. zł
Nakłady poniesione na adaptację lokaluNakłady poniesione na adaptację lokalu
aż do 500 tys. zł
dla sumy ubezpieczenia 50 tys. zł
maszyny od szkód elektrycznychMaszyny od szkód elektrycznych
aż do 100 tys. zł
dla sumy ubezpieczenia 5 tys. zł
 

 składka łączna: 251,40 zł

 

Ubezpieczenie OCGdy w związku z prowadzeniem klubu zostanie wyrządzona komuś szkoda

Co ubezpieczasz?Jaka jest maksymalna suma gwarancyjna?Jaka jest przykładowa składka?
OC od czynu niedozwolonegoOC klubu za szkody wyrządzone innym
aż do 1 mln zł
 
dla sumy gwarancyjnej 25 tys.
Dodatkowe klauzule:  
OC najemcy nieruchomościOC najemcy nieruchomości 
limit sumy gwarancyjnej 20 tys.
OC za szkody w mieniu będącym w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
OC za szkody w mieniu pozostawionym pod kontrolą klubu
 
limit sumy gwarancyjnej 5 tys.
 

składka łączna: 370 zł

 

Podane składki uwzględniają zmienne szkodowości: liczbę szkód w ostatnich 3 latach bez powodzi wynosi 0 oraz liczbę szkód z ryzyka powodzi w ostatnich 5 latach wynosi 0. Przychody Ubezpieczającego za ostatnie 12 miesięcy wynoszą do 300 000 zł. Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki lub budowle drewniane lub kryte strzechą ze słomy, trzciny lub gontem drewnianym, ani mienie znajdujące się w obiektach o takiej konstrukcji. Zastosowana zniżka marketingowa 20%

 

 

Dodatkowo

  • Assistance - pomoc w sytuacjach awaryjnych - w cenie
  • Usługi pomocy prawnej - telefoniczne porady prawne i doradztwo podatkowe - składka to tylko 15 zł
Ania
Warszawa, 29 lat

Ania wykupiła ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka i OC z tytułu prowadzonej firmy za 521,39 zł.

Skontaktuj się z nami i dostosuj ofertę!

Zostaw kontakt
albo
Zadzwoń do nas:
668 444 444
albo
Odwiedź najbliższego agenta