Ubezpieczenie dla świadczących usługi remontowe

Świadczysz usługi remontowe? Zadbamy o Twoją ochronę! Sprawdź naszą elastyczną ofertę - różne zakresy, kompleksowe ubezpieczenie.

Ubezpieczamy majątek Twojej firmy i odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem firmy.

  • Ubezpieczenie mienia
    potrzebnego do wykonywania działalności np. specjalistyczne maszyny i urządzenia
  • Odpowiedzialność Cywilna
    również za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Twoja oferta czeka!

Wszystko zależy od Ciebie - zdecyduj czy chcesz wybrać ubezpieczenie tylko od zdarzeń losowych, przyjąć inne sumy ubezpieczenia, dodać kolejne klauzule.

Chronimy Cię przed skutkami wielu wydarzeń. Wybierz najlepszy pakiet!

ochrona przed szkodamiNa wypadek wszelkich zagrożeń

Co ubezpieczasz?Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia?Jaka jest przykładowa składka?
Maszyny, urządzeniaMaszyny, urządzenia
aż do 5 mln zł
dla sumy ubezpieczenia 20 tys. zł
TowaryTowary
aż do 5 mln zł
dla sumy ubezpieczenia 10 tys. zł
Dodatkowe klauzule:
  
ubezpieczenie narzędzi poza miejscem ubezpieczenia
Ubezpieczenie narzędzi poza miejscem ubezpieczenia
aż do 50 tys. zł
limit sumy ubezpieczenia 5 tys. zł
 

 składka łączna: 62,38 zł

 

Ubezpieczenie OCGdy w związku z prowadzeniem działalności zostanie wyrządzona komuś szkoda

Co ubezpieczasz?Jaka jest maksymalna suma gwarancyjna?Jaka jest przykładowa składka?
OCOC firmy za szkody wyrządzone innym
aż do 1 mln zł
dla sumy gwarancyjnej 25 tys. zł
Dodatkowe klauzule:  
OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługiOC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 
limit sumy gwarancyjnej 10 tys. zł
OC podwykonawców z zachowaniem regresu
OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi
 
limit sumy gwarancyjnej 15 tys. zł
 

 składka łączna: 283,77 zł

 

 

Podane składki uwzględniają zmienne szkodowości: liczbę szkód w ostatnich 3 latach bez powodzi wynosi 0 oraz liczbę szkód z ryzyka powodzi w ostatnich 5 latach wynosi 0. Przychody Ubezpieczającego za ostatnie 12 miesięcy wynoszą do 300 000 zł. Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki lub budowle drewniane lub kryte strzechą ze słomy, trzciny lub gontem drewnianym, ani mienie znajdujące się w obiektach o takiej konstrukcji. Zastosowana zniżka marketingowa 20%

 

 

Dodatkowo

  • Assistance - pomoc w sytuacjach awaryjnych - w cenie
  • Usługi pomocy prawnej - telefoniczne porady prawne i doradztwo podatkowe - składka to tylko 15 zł
Pan Artur
Warszawa, 40lat

Pan Artur wykupił ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka i OC z tytułu prowadzonej firmy już za 294,92 zł/rok.

Skontaktuj się z nami i dostosuj ofertę!

Zostaw kontakt
albo
Zadzwoń do nas:
668 444 444
albo
Odwiedź najbliższego agenta