Ubezpieczenie dla świadczących usługi remontowe

Świadczysz usługi remontowe? Zadbamy o Twoją ochronę! Sprawdź naszą elastyczną ofertę - różne zakresy, kompleksowe ubezpieczenie.

Ubezpieczamy majątek Twojej firmy i odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem firmy.

Czym jest ubezpieczenie wykonawcy robót budowlanych?

Ubezpieczenie firmy remontowej w LINK4 to polisa, dzięki której możesz zabezpieczyć majątek Twojej firmy. Możesz też zadbać o odpowiedzialność cywilną, wynikającą z faktu prowadzenia tego rodzaju działalności – zabezpieczyć się od szkód wyrządzonych przez Twoich podwykonawców.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie firmy remontowej?

Ubezpieczenie firmy remontowej obejmuje m.in. sprzęt, maszyny oraz inne urządzenia niezbędne do wykonywania pracy. Narzędzia mogą być ubezpieczone także poza miejscem ubezpieczenia, czyli w trakcie wykonywania prac na terenie innym niż adres siedziby firmy. Ubezpieczeniem objęta jest także sytuacja, gdy w związku z prowadzoną działalnością została wyrządzona szkoda osobie trzeciej.

Jakie ryzyka powinno obejmować ubezpieczenie firmy remontowej?

Najważniejsze kwestie to oczywiście odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem firmy remontowej. Dzięki temu możesz spokojnie skupić się na wykonywaniu powierzonych obowiązków bez obawy o ewentualne szkody, które mogłyby powstać wskutek błędu czy niedopatrzenia pracownika. Drugim elementem jest zabezpieczenie narzędzi pracy, by nawet w razie ich kradzieży lub uszkodzenia szybko otrzymać środki na zakup nowych urządzeń i móc kontynuować prowadzenie biznesu.

Od czego zależy wysokość składki na ubezpieczenie prac budowlano-remontowych?

Składka ubezpieczeniowa jest obliczana indywidualnie na podstawie informacji przekazywanych podczas zawierania umowy. Kwestie takie jak wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego zakres mają znaczenie przy obliczaniu wysokości składki. Ostateczna cena zależy także od wybranych pakietów i umów dodatkowych.

Czy ubezpieczenie firmy remontowej jest obowiązkowe?

Polisa taka jak ubezpieczenie firmy remontowej nie jest obowiązkowa. Jednak, ze względu na potrzebę zachowania płynności finansowej firmy oraz wymagania niektórych inwestycji, coraz więcej przedsiębiorców ubezpiecza swoje firmy remontowe. Nie bez powodu – jest to praktyczne, wygodne i rozsądne posunięcie, dzięki któremu w razie kradzieży lub zniszczenia sprzętu można zaoszczędzić spore sumy.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie?

Za bezpieczeństwo na budowie odpowiedzialny jest zazwyczaj podmiot wykonujący dane zlecenie. Dlatego też warto wykupić ubezpieczenie firmy remontowej w LINK4. Zapewnia ono szeroką ochronę na wypadek wielu nieprzewidzianych sytuacji. Możesz liczyć na odszkodowanie, gdy zostanie skradziony sprzęt, a także, jeśli w wyniku działania Twojego lub Twoich pracowników poszkodowana zostanie osoba trzecia lub jej majątek.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie dla firmy remontowej?

Zakres takiej polisy to między innymi ubezpieczenie OC dla firmy remontowej. Obejmuje ono takie sytuacje, gdy w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonej firmy wyrządzona zostanie szkoda majątkowa lub ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu. Wykupując dodatkową klauzulę możesz także zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych przez podwykonawców. Polisa ta chroni również majątek firmy taki jak narzędzia oraz towar w wypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku określonych w umowie zdarzeń losowych.

Czy ubezpieczenie dla firmy remontowej jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie firmy remontowej nie jest w tej chwili obowiązkowe, jednak coraz więcej firm wykupuje takie polisy. Dzięki temu zabezpieczają się na wypadek roszczeń od klientów oraz innych poszkodowanych osób. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych, jak i dużych firm remontowych, gdyż nieprzewidziane sytuacje mogą zdarzyć się na każdej budowie, bez względu na jej wielkość.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia firmy remontowej?

Składka takiej polisy wyliczana jest na podstawie wielu danych, takich jak historia szkód firmy, współczynnik ryzyka oraz wysokość sumy ubezpieczenia, na jaką wykupiona jest polisa. Dlatego też, by dowiedzieć się dokładnie, ile trzeba zapłacić za ochronę ubezpieczeniową, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem LINK4. Możesz dokonać tego osobiście lub za pośrednictwem naszej infolinii oraz strony internetowej.

  • Ubezpieczenie mienia
    potrzebnego do wykonywania działalności np. specjalistyczne maszyny i urządzenia
  • Odpowiedzialność Cywilna
    również za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Twoja oferta czeka!

Wszystko zależy od Ciebie - zdecyduj czy chcesz wybrać ubezpieczenie tylko od zdarzeń losowych, przyjąć inne sumy ubezpieczenia, dodać kolejne klauzule.

Chronimy Cię przed skutkami wielu wydarzeń. Wybierz najlepszy pakiet!

ochrona przed szkodamiNa wypadek wszelkich zagrożeń

Co ubezpieczasz?Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia?Jaka jest przykładowa składka?
Maszyny, urządzeniaMaszyny, urządzenia
aż do 5 mln zł
dla sumy ubezpieczenia 20 tys. zł
TowaryTowary
aż do 5 mln zł
dla sumy ubezpieczenia 10 tys. zł
Dodatkowe klauzule:
  
ubezpieczenie narzędzi poza miejscem ubezpieczenia
Ubezpieczenie narzędzi poza miejscem ubezpieczenia
aż do 50 tys. zł
limit sumy ubezpieczenia 5 tys. zł
 

 składka łączna: 62,38 zł

 

Ubezpieczenie OCGdy w związku z prowadzeniem działalności zostanie wyrządzona komuś szkoda

Co ubezpieczasz?Jaka jest maksymalna suma gwarancyjna?Jaka jest przykładowa składka?
OCOC firmy za szkody wyrządzone innym
aż do 1 mln zł
dla sumy gwarancyjnej 25 tys. zł
Dodatkowe klauzule:  
OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługiOC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 
limit sumy gwarancyjnej 10 tys. zł
OC podwykonawców z zachowaniem regresu
OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi
 
limit sumy gwarancyjnej 15 tys. zł
 

 składka łączna: 283,77 zł

 

 

Podane składki uwzględniają zmienne szkodowości: liczbę szkód w ostatnich 3 latach bez powodzi wynosi 0 oraz liczbę szkód z ryzyka powodzi w ostatnich 5 latach wynosi 0. Przychody Ubezpieczającego za ostatnie 12 miesięcy wynoszą do 300 000 zł. Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki lub budowle drewniane lub kryte strzechą ze słomy, trzciny lub gontem drewnianym, ani mienie znajdujące się w obiektach o takiej konstrukcji. Zastosowana zniżka marketingowa 20%

 

 

Dodatkowo

  • Assistance - pomoc w sytuacjach awaryjnych - w cenie
  • Usługi pomocy prawnej - telefoniczne porady prawne i doradztwo podatkowe - składka to tylko 15 zł
Pan Artur
Warszawa, 40lat

Pan Artur wykupił ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka i OC z tytułu prowadzonej firmy już za 294,92 zł/rok.

Skontaktuj się z nami i dostosuj ofertę!

Zostaw kontakt
albo
Zadzwoń do nas:
668 444 444
albo
Odwiedź najbliższego agenta