Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Czy kibicowanie to sport ekstremalny?

Czas czytania: 1 min. 33 sek.

Choć kibicowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej poza granicami kraju, na przykład w Marsylii w meczu z Portugalią, może być sportem ekstremalnym, to na szczęście nie znajduje się w spisie dyscyplin, które wymagają dodatkowej składki przy wykupowaniu polisy turystycznej.

Jakie dyscypliny LINK4 uważa więc za sporty ekstremalne? To alpinizm, wspinaczka wysokogórska, wspinaczka skałkowa, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych (zgodnie z definicją ustawy o prawie lotniczym), rafting, skoki do wody, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie techniczne, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty i sztuki walki, myślistwo, jazda konna, jazda na nartach wodnych, kitesurfing, heliskiing, heliboarding, mountainboarding, parkur, freerun, B.A.S.E. jumping, downhil, streetluge, udział w wyścigach wszelkiego rodzaju oraz jazdach próbnych, a także próbach szybkościowych poza lekkoatletyką i pływaniem.

Na co możemy liczyć w LINK4, gdy ulegniemy wypadkowi podczas uprawiania sportu wysokiego ryzyka? W ramach ubezpieczenia podróżnego dostępnych jest wiele opcji, dzięki którym możemy skorzystać z różnych świadczeń.

Koszty leczenia i assistance

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia i transportu medycznego będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. koszty: akcji ratunkowej, dowozu do placówki medycznej, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, konsultacji lekarskich, hospitalizacji, ale też opieki nad dziećmi i zwierzętami, np. podczas pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznał częściowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim procencie doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ramach ubezpieczenia OC LINK4 zapłaci odszkodowanie osobie trzeciej, która poniosła szkodę, za którą jest odpowiedzialny ubezpieczony. Może to dotyczyć uszkodzenia sprzętu sportowego lub innego mienia a także tzw. szkód osobowych, gdy z naszej winy osoba trzecia ulegnie wypadkowi i będzie żądała od nas odszkodowania.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

LINK4 wypłaci ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości wartości sprzętu sportowego, który został uszkodzony lub utracony. Jaki sprzęt sportowy może zostać objęty ochroną? To m.in.: deski oraz ożaglowanie służące do uprawiania wszelkich odmian surfingu oraz windsurfingu, sprzęt do nurkowania oraz osprzęt, ekwipunek, specjalistyczna odzież i obuwie służące do uprawiania wyżej wymienionych dyscyplin sportowych.

Amatorsko tak, zawodowo nie, czyli wyłączenia odpowiedzialności

Aby LINK4 chronił nas podczas uprawiania sportów ekstremalnych, nasza aktywność musi mieć charakter amatorski a nie wyczynowy, czyli nie uprawiamy naszych ulubionych sportów w ramach zarejestrowanych sekcji, klubów lub organizacji sportowych i nie uczestniczymy regularnie w treningach, zawodach i turniejach. Do tego służą inne ubezpieczenia.

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21