Czy kibicowanie to sport ekstremalny?

Choć kibicowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej poza granicami kraju, na przykład w Marsylii w meczu z Portugalią, może być sportem ekstremalnym, to na szczęście nie znajduje się w spisie dyscyplin, które wymagają dodatkowej składki przy wykupowaniu polisy turystycznej.

p>

Jakie dyscypliny LINK4 uważa więc za sporty ekstremalne? To alpinizm, wspinaczka wysokogórska, wspinaczka skałkowa, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek statków powietrznych (zgodnie z definicją ustawy o prawie lotniczym), rafting, skoki do wody, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie techniczne, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty i sztuki walki, myślistwo, jazda konna, jazda na nartach wodnych, kitesurfing, heliskiing, heliboarding, mountainboarding, parkur, freerun, B.A.S.E. jumping, downhil, streetluge, udział w wyścigach wszelkiego rodzaju oraz jazdach próbnych, a także próbach szybkościowych poza lekkoatletyką i pływaniem.

Na co możemy liczyć w LINK4, gdy ulegniemy wypadkowi podczas uprawiania sportu wysokiego ryzyka? W ramach ubezpieczenia podróżnego dostępnych jest wiele opcji, dzięki którym możemy skorzystać z różnych świadczeń.

Koszty leczenia i assistance

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów leczenia i transportu medycznego będących konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. koszty: akcji ratunkowej, dowozu do placówki medycznej, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, konsultacji lekarskich, hospitalizacji, ale też opieki nad dziećmi i zwierzętami, np. podczas pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznał częściowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje świadczenie pieniężne w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim procencie doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ramach ubezpieczenia OC LINK4 zapłaci odszkodowanie osobie trzeciej, która poniosła szkodę, za którą jest odpowiedzialny ubezpieczony. Może to dotyczyć uszkodzenia sprzętu sportowego lub innego mienia a także tzw. szkód osobowych, gdy z naszej winy osoba trzecia ulegnie wypadkowi i będzie żądała od nas odszkodowania.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

LINK4 wypłaci ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości wartości sprzętu sportowego, który został uszkodzony lub utracony. Jaki sprzęt sportowy może zostać objęty ochroną? To m.in.: deski oraz ożaglowanie służące do uprawiania wszelkich odmian surfingu oraz windsurfingu, sprzęt do nurkowania oraz osprzęt, ekwipunek, specjalistyczna odzież i obuwie służące do uprawiania wyżej wymienionych dyscyplin sportowych.

Amatorsko tak, zawodowo nie, czyli wyłączenia odpowiedzialności

Aby LINK4 chronił nas podczas uprawiania sportów ekstremalnych, nasza aktywność musi mieć charakter amatorski a nie wyczynowy, czyli nie uprawiamy naszych ulubionych sportów w ramach zarejestrowanych sekcji, klubów lub organizacji sportowych i nie uczestniczymy regularnie w treningach, zawodach i turniejach. Do tego służą inne ubezpieczenia.

Redakcja

Komentarze

Powiązane wpisy archiwum