Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Doubezpieczenie mieszkania – kiedy jest potrzebne?

Czas czytania: 1 min. 11 sek.

“Ostatnio spotkał nas nieszczęśliwy wypadek – zostało zalane nasze mieszkanie. Podczas wypłaty odszkodowania dowiedziałam się, że aby kwota, na jaką mam ubezpieczone mieszkanie, nie uległa zmianie, muszę wykupić tak zwane doubezpieczenie. Czy to rzeczywiście konieczne?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na protalu ubezpieczenie.com.pl.

Doubezpieczeniem nazywamy dodatkową umowę ubezpieczenia, którą zawieramy do wykupionej wcześniej polisy. Umowę taką zawiera się, aby zwiększyć sumę, na jaką chcemy ubezpieczyć nasze mieszkanie. Chodzi o to, by nieruchomość była objęta ochroną w pełni odpowiadającą jej wartości.

Co ważne, z doubezpieczeniem nie musimy czekać do końca aktualnej polisy. Możemy to zrobić w trakcie jej trwania. Powinniśmy jedynie wskazać powód, dla którego zdecydowaliśmy się na dodatkową umowę.

Kiedy warto zdecydować się na doubezpeczenie? Są trzy najbardziej typowe sytuacje, w których powinniśmy się zastanowić, czy się doubezpieczyć:
po szkodzie,
przy zaciąganiu kredytu,
gdy wzrośnie wartość mienia.
W opisanym przez Panią przypadku warunki polisy mieszkaniowej zakładają, że ponieważ zostało wypłacone odszkodowanie, to suma, na którą mieszkanie jest ubezpieczone, automatycznie spadła. Została bowiem pomniejszona o wypłaconą kwotę. Teraz należy sprawdzić, czy przy kolejnej szkodzie uszczuplona suma ubezpieczeniowa wystarczy na pełne pokrycie potencjalnych strat. Jeśli nie – warto pomyśleć o doubezpieczniu.

Doubezpieczenie może też wiązać się z cesją pod kredyt hipoteczny. Jeśli bank wyceni nieruchomość na wyższą wartość niż zadeklarowana przez nas w polisie i jednocześnie zarząda cesji, wtedy musimy zastosować się do wymagań banku.

Trzecią typową sytuacją, w której warto się doubepzieczyć, jest zwiększenie się wartości naszego mienia. Przykładowo w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zrobiliśmy remont generalny albo kupiliśmy nowe meble czy sprzęty RTV/AGD. Poczynione inwestycje zwiększyły wartość naszego mienia i z kalkulacji wynika, że sumy ubezpieczeniowe w posiadanej polisie nie są wystarczające na pokrycie ewentulanej szkody. I to jest ten moment, gdy też możemy zdecydować się na doubezpieczenie.

Jeśli masz pytanie o ubezpieczenie mieszkań, napisz do nas, używając zakładki kontakt.

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21