Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Proces likwidacji szkody przy ubezpieczeniu mieszkania czy domu

Czas czytania: 1 min. 33 sek.

Jak wygląda likwidacja szkody przy ubezpieczeniu mieszkania / domu?

“Chciałem się dowiedzieć, jak dokładnie wygląda proces likwidacji szkody mieszkaniowej. Czego mogę się spodziewać i ile czasu on trwa?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Proces likwidacji szkody mieszkaniowej rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia jej swojemu ubezpieczycielowi. Przypominam, że powinniśmy to zrobić możliwie jak najszybciej po tym, jak szkodę zauważymy.

Najczęściej szkodę zgłaszamy telefonicznie. Podczas tej rozmowy zostaniemy poproszeni o podanie szczegółowych danych zdarzenia, między innymi o dokładnym miejscu wystąpienia szkody, czasie jej stwierdzenia, okoliczności jej zaistnienia i podejrzewanej przyczynie. Szkoda następnie jest rejestrowana w systemie ubezpieczyciela i nadawany jest jej numer.

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel może na dalszym etapie procesu zażądać od nas dokumentów poświadczających wystąpienie szkody. W tym celu warto wcześniej pomyśleć o powiadomieniu odpowiednich służb o wystąpieniu zdarzenia. W przypadku pożaru informujemy oczywiście straż pożarną. Gdy zaś mamy do czynienia z włamaniem – musimy zawiadomić policję, a w przypadku zalania mieszkania (naszego przez sąsiada bądź odwrotnie) – administrację budynku.

Co po zgłoszeniu szkody mieszkaniowej?

Po zgłoszeniu szkody czekamy na kontakt zwrotny ze strony rzeczoznawcy powołanego przez towarzystwo (w LINK4 kontaktujemy się z ubezpieczonym w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia szkody). Rzeczoznawca umawia się na przeprowadzenie oględzin, w których jako ubezpieczeni powinniśmy uczestniczyć. Mogą nas również reprezentować osoby, które do tego pisemnie upoważniliśmy.

Podczas oględzin rzeczoznawca sporządza protokół szkody. Zawiera on opis szkody i dokumentację fotograficzną. W dokumencie opisywany jest stan zastany przez rzeczoznawcę, co umożliwia ubezpieczycielowi sporządzenie dokładnego kosztorysu likwidacji szkody. Na zakończenie oględzin powinniśmy ten protokół podpisać w obecności rzeczoznawcy. Oczywiście, po wcześniejszym zapoznaniu się z jego treścią.

Likwidacja szkody przy ubezpieczeniu mieszkania / domu - o czym jeszcze pamiętać?

O czym jeszcze warto wiedzieć? Podczas oględzin rzeczoznawca poprosi nas o okazanie dokumentu poświadczającego nasze prawo do użytkowania nieruchomości (np. akt notarialny, umowa najmu).W ciągu kilku dni od wizyty rzeczoznawcy ubezpieczyciel może poprosić nas też o uzupełnienie brakującej dokumentacji szkody. Warto więc zabezpieczyć się na taką ewentualność i zawczasu postarać się np. o poświadczenie o zajściu szkody wydane przez administratora budynku (konieczne w przypadku np. zalania).

Dalszy proces leży po stornie towarzystwa. W ciągu 30 dni od daty rejestracji szkody musi on podjąć decyzję o potencjalnej wypłacie odszkodowania, ustalić jego wysokość i wypłacić należną sumę. Formę wypłaty odszkodowania zazwyczaj wskazujemy my sami (przelew na konto, przekaz pocztowy, itd.).

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21