Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu mieszkania – kiedy występuje?

Czas czytania: 1 min. 1 sek.

“Samochód mojego znajomego uczestniczył ostatnio w kolizji. Rzeczoznawca powołany przez ubezpieczyciela orzekł, że zniszczenie pojazdu kwalifikuje się jako tzw. szkoda całkowita. Czy podobny typ szkody może mieć miejsce również w przypadku mieszkania lub domu?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Jak najbardziej tak i jest to najpoważniejsza szkoda, jaka może nam się zdarzyć. Szkoda całkowita oznacza, że nasze mieszkanie lub dom nadają się do wyburzenia lub przestają istnieć. Powodem takiej szkody może być m.in. pożar, wybuch czy powódź. I jak pokazują doświadczenia z choćby ostatniego roku (efekt kilku fal powodziowych), tego typu szkoda jest całkiem prawdopodobna. Przed jej skutkami finansowymi może ochronić nas polisa mieszkaniowa.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu dokładnie zapoznajmy się z definicją szkody całkowitej, zamieszczoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy własną, unikalną treść takiego dokumentu. Warto też sprawdzić, jaka wartość będzie brana pod uwagę przy wypłacie odszkodowania przy tego typu szkodzie.
A mogą tu wchodzić w grę trzy rodzaje wartości:
- wartość rynkowa, czyli kwota jaka byłaby najbardziej prawdopodobna do uzyskania za tę nieruchomość na rynku;
- wartość odtworzeniowa, czyli kwota, które odpowiada kosztom przywrócenia naszego mienia do stanu sprzed szkody;
- wartość rzeczywista, czyli kwota uwzględniająca stopień zużycia technicznego, który zależy od przewidywanej trwałości budynku.

W przypadku szkody całkowitej oceny stanu zniszczenia mieszkania lub domu dokonuje rzeczoznawca, czyli osoba powołana przez towarzystwo, z którym mamy zawartą umowę ubezpieczenia. Zadaniem rzeczoznawcy jest określenie rozmiarów szkody, a następnie wycena tych elementów naszego mienia, które uległy zniszczeniu.

Jeśli masz pytanie o ubezpieczenie mieszkań, napisz do nas, używając zakładki kontakt.

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21