Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Ubezpieczenie mieszkania - Jak czytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Czas czytania: 1 min. 21 sek.

“Mam ubezpieczenie mieszkania, ale szczerze mówiąc – nie do końca wiem, co ona obejmuje i przed czym mnie chroni. Jak sprawdzić, od czego ubezpieczam moje mieszkanie?””

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu powinniśmy zawsze zapoznać się z dokumentem zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), w którym są wszystkie informacje na temat naszej polisy. Jego lektura pozwala uniknąć rozczarowań przy ewentualnej szkodzie. Od tego, co jest zawarte w tym dokumencie, zależy bowiem nasze odszkodowanie. Każdy ubezpieczyciel zobowiązany jest udostępnić nam ten dokument przed zawarciem umowy ubezpieczenia. OWU są też dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej towarzystwa, które je wydało.

Wielu z nas z niechęcią podchodzi jednak do czytania OWU – bo np. dokument jest za długi lub wydaje nam się napisany trudnym językiem. Zapewniam jednak, że nie jest tak źle. Ubezpieczyciele coraz bardziej dbają o to, by dokument ten miał czytelną formę i napisany był przystępnym językiem.

By ułatwić sobie lekturę OWU, warto wiedzieć, które z informacji są dla nas kluczowe. Po pierwsze, sprawdzamy zakres i przedmiot ubezpieczenia, czyli co i od czego jest chronione. I uwaga, nie wystarczy patrzeć tylko na katalog zdarzeń losowych. Sprawdźmy też w części z definicjami, jak poszczególne zdarzenia są rozumiane, bowiem nie w każdym towarzystwie dane pojęcie jest tak samo traktowane. A gdy sprawdzamy, od czego jesteśmy chronieniu, to od razu zerknijmy na część, w której jest mowa, kiedy dane ubezpieczenie nie zadziała lub zadziała w niepełnym zakresie, czyli na tzw. wyłączenia.

Po drugiesprawdźmy, jakie są możliwe warianty ubezpieczenia. Innymi słowy, na czym polega wariat podstawowy polisy, a co musimy dodatkowo ubezpieczyć. Może się zdarzyć też tak, jak jest w moim towarzystwie – że wariant ubezpieczenia zależy od wyboru naszego klienta. Z kilku dostępnych elementów komponuje on własną polisę.

Po trzeciezapoznajmy się z warunkami wypłaty odszkodowania oraz naszymi obowiązkami w momencie zaistnienia szkody.

A po czwartezerknijmy na sumy ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczenia mieszkań, tych sum może być kilka w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. Szczegółowo na ten temat pisałam już w jednym z wcześniejszych poradników.

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21