Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Ubezpieczenie mieszkania - Jak ustala się wysokość odszkodowania?

Czas czytania: 1 min. 1 sek.

“Podpisałem ostatnio umowę ubezpieczenia mieszkania. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób ustalana jest wysokość odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody?”

Odpowiedzi udziela Marlena Piekut, ekspert ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Link4 na portalu ubezpieczenie.com.pl.

Towarzystwa mogą stosować różne kryteria ustalania sumy odszkodowania i wszelkie informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zazwyczaj dopuszczalnych jest kilka wariantów wyliczenia. Kluczowe w tym temacie są trzy pojęcia:

- wartość odtworzeniowa,
- wartość rzeczywista,
- wartość rynkowa.

W przypadku szacowania szkody według wartości odtworzeniowej odszkodowanie wynosi tyle, ile potrzeba na zakup dokładnie takiej samej, nowej rzeczy w miejsce tej zniszczonej. Czyli nie będzie tutaj istotny stopień zużycia. Ale uwaga: wyliczenia na podstawie wartości odtworzeniowej mają swoją granicę, którą jest wiek chronionego elementu. Co więcej, każde towarzystwo indywidualnie ustala limity. Nie ma tutaj jednego standardu rynkowego.

Co się dzieje, gdy nasza nieruchomość i inne ubezpieczone elementy są starsze niż określone limity wiekowe? Wtedy wysokość odszkodowania może być wyliczona według wartości rzeczywistej. Czyli w tym przypadku wypłacone pieniądze będą odpowiadały wartości uszkodzonego mienia na dzień sprzed szkody.

Trzecią metodą wyliczenia sumy odszkodowania jest oparcie się na wartości rynkowej. Najczęściej przyjmuje się tę z dnia ubezpieczenia mieszkania. Jest to wartość odpowiadająca kwocie, jaką byśmy uzyskali za naszą nieruchomość na rynku. Ale pamiętajmy, że po pierwsze, wartość rynkowa może się dynamicznie zmieniać. Więc np. przy gwałtownym wzroście cen nieruchomości może dojść do niedoubezpieczenia (o którym już pisałam wcześniej). Po drugie, w niektórych towarzystwach ta wartość brana jest pod uwagę tylko przy wyliczaniu szkody całkowitej.

Jeśli masz pytanie o ubezpieczenie mieszkań, skontaktuj się z nami.

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21