Obraz
Katarzyna Wojdyła

Katarzyna Wojdyła

Członek Zarządu
Członek zarządu LINK4 od 2016 roku, odpowiedzialna za produkt, taryfikację oraz zarządzanie danymi, w tym wdrażanie rozwiązań opartych na zaawansowanej analityce oraz zarządzanie ryzykiem. Wcześniej pracowała jako dyrektor techniczny, dyrektor ds. cen rynkowych oraz była głównym aktuariuszem. Posiada licencję aktuarialną. Z firmą jest związana od 2006 roku.

Karierę zawodową zaczynała w firmie konsultingowej KPMG, gdzie pełniła m.in. funkcję głównego konsultanta oraz zarządzała zespołem aktuarialnym. Doświadczenia zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobywała także w Liberty Ubezpieczenia. Ukończyła Wydział Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.