Umowa kupna i sprzedaży samochodu

INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCEGO

Po złożeniu podpisów na umowach, sprzedający musi przekazać nowemu właścicielowi samochodu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dotychczasową polisę OC. Następnie, jako zbywca auta jesteś zobowiązany do zgłoszenia jego sprzedaży we właściwym wydziale komunikacji. Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest przesłanie kopii umowy do LINK4. Na wykonanie tej czynności masz 14 dni od chwili sprzedaży samochodu i możesz tego dokonać:

 • Skanując dokument i załączając go do wypełnionego formularza znajdującego się tutaj.

Uchroni Cię to przed złą historią ubezpieczeniową na wypadek szkody wyrządzonej już przez nowego właściciela pojazdu. Natomiast w razie jego rezygnacji z dotychczasowej polisy, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej otrzymasz zwrot składki.

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

Po nabyciu pojazdu i otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od poprzedniego właściciela, czeka Cię przerejestrowanie samochodu. Masz na to 30 dni od chwili zakupu auta.

Otrzymaną od sprzedającego polisę możesz kontynuować lub też wypowiedzieć. Skorzystaj z naszego kalkulatora składek OC/AC, dzięki któremu poznasz cenę nowego ubezpieczenia, lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 444 44 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

 

W przypadku zakupu samochodu niedawno sprowadzonego z zagranicy, do jego rejestracji konieczna będzie dodatkowa dokumentacja. Będą to: opłata recyklingowa, opłata celna oraz potwierdzenie zapłacenia należnych podatków (akcyzy). Pamiętaj że w dniu pierwszej rejestracji samochodu w Polsce, musi on również zostać ubezpieczony.

WARTO PAMIĘTAĆ

Wypełniając umowę kupna i sprzedaży należy pamiętać o kilku kwestiach, które mogą znacząco wpływać nie tylko na wysokość polisy OC, ale również chronią sprzedającego na wypadek mandatu, który został wystawiony za wykroczenie spowodowane przez nowego właściciela pojazdu w dniu sprzedaży.

 

Podczas sporządzania dokumentu musisz mieć przede wszystkim na uwadze formę, w jakiej umowa kupna i sprzedaży pojazdu jest zawierana. Mimo że kodeks cywilny jej nie reguluje, to najpowszechniejszą i zarazem najbezpieczniejszą jest umowa zawarta w formie pisemnej z podpisami sprzedającego i kupującego.

 

Dzięki temu w razie ewentualnego sporu, każda ze stron widniejących na dokumencie jest chroniona. Bardzo ważna jest także zawartość umowy. Informacje, które muszą się w niej znaleźć to:

 • Data, miejsce zawarcia umowy oraz godzinę jej podpisania. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ może się zdarzyć, że nabywca pojazdu popełni wykroczenie (np. przekroczy prędkość, co będzie udokumentowane przez fotoradar), a mandat zostanie przesłany do poprzedniego właściciela samochodu. Mając na umowie dokładną godzinę można uniknąć nieprzyjemnej sytuacji.
   
 • Dane stron umowy.
   
 • Precyzyjny opis sprzedawanego samochodu (marka i model samochodu, rok produkcji, kolor, numer VIN, aktualny przebieg, numer rejestracyjny).
   
 • Cena pojazdu, zapisana w liczbach oraz słownie.
   
 • Oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego auta.
   
 • Określenie, która strona ponosi koszty związane z zawarciem umowy.
   
 • Własnoręczne podpisy obu stron.