Umowa kupna i sprzedaży samochodu

Umowa kupna i sprzedaży samochodu

Planujesz zakup pierwszego w swoim życiu auta? A może chcesz zmienić dotychczasowy samochód na nowszy model i zamierzasz sprzedać długo służący Ci pojazd?

Do wykonania każdej z tych transakcji niezbędne jest przygotowanie umowy kupna/sprzedaży. Powinna być ona sporządzona w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymają kupujący oraz sprzedający.

Taki dokument udostępniamy poniżej wraz z objaśnieniami i wskazówkami, jak postępować i o czym pamiętać w przypadku sprzedaży/zakupu samochodu.

 

Umowa kupna i sprzedaży samochodu WZÓR UMOWY KUPNA/SPRZEDAŻY AUTA

Umowa kupna/sprzedaży samochodu musi zawierać niezbędne dane umożliwiające bezproblemowe wyrejestrowanie pojazdu przez poprzedniego właściciela oraz zarejestrowanie go przez nowego nabywcę. Nasz wzór umowy pozwoli Ci w łatwy sposób wprowadzić wszystkie potrzebne informacje.


   Pobierz wzór umowy kupna/sprzedaży

 

informacje dla sprzedającego INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCEGO

Po złożeniu podpisów na umowach, sprzedający musi przekazać nowemu właścicielowi samochodu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dotychczasową polisę OC. Następnie, jako zbywca auta jesteś zobowiązany do zgłoszenia jego sprzedaży we właściwym wydziale komunikacji. Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest przesłanie kopii umowy do LINK4. Na wykonanie tej czynności masz 14 dni od chwili sprzedaży samochodu i możesz tego dokonać:

 • Skanując dokument i przesyłając go drogą mailową. 
 • Skanując dokument i załączając go do wypełnionego formularza znajdującego się tutaj.
 • Wysyłając podpisaną umowę pocztą tradycyjną na adres Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
 • Udając się osobiście do oddziału LINK4 i przedkładając podpisaną umowę ubezpieczycielowi.

Uchroni Cię to przed złą historią ubezpieczeniową na wypadek szkody wyrządzonej już przez nowego właściciela pojazdu. Natomiast w razie jego rezygnacji z dotychczasowej polisy, za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej otrzymasz zwrot składki.

 

Informacje dla kupującego INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

Po nabyciu pojazdu i otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od poprzedniego właściciela, czeka Cię przerejestrowanie samochodu. Masz na to 30 dni od chwili zakupu auta.

Otrzymaną od sprzedającego polisę możesz kontynuować lub też wypowiedzieć. Skorzystaj z naszego kalkulatora składek OC/AC, dzięki któremu poznasz cenę nowego ubezpieczenia, lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 444 44 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

W przypadku zakupu samochodu niedawno sprowadzonego z zagranicy, do jego rejestracji konieczna będzie dodatkowa dokumentacja. Będą to: opłata recyklingowa, opłata celna oraz potwierdzenie zapłacenia należnych podatków (akcyzy). Pamiętaj że w dniu pierwszej rejestracji samochodu w Polsce, musi on również zostać ubezpieczony.

 

 WARTO PAMIĘTAĆ

Wypełniając umowę kupna i sprzedaży należy pamiętać o kilku kwestiach, które mogą znacząco wpływać nie tylko na wysokość polisy OC, ale również chronią sprzedającego na wypadek mandatu, który został wystawiony za wykroczenie spowodowane przez nowego właściciela pojazdu w dniu sprzedaży. Podczas sporządzania dokumentu musisz mieć przede wszystkim na uwadze formę, w jakiej umowa kupna i sprzedaży pojazdu jest zawierana. Mimo że kodeks cywilny jej nie reguluje, to najpowszechniejszą i zarazem najbezpieczniejszą jest umowa zawarta w formie pisemnej z podpisami sprzedającego i kupującego. Dzięki temu w razie ewentualnego sporu, każda ze stron widniejących na dokumencie jest chroniona. Bardzo ważna jest także zawartość umowy. Informacje, które muszą się w niej znaleźć to:

 • Data, miejsce zawarcia umowy oraz godzinę jej podpisania. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ może się zdarzyć, że nabywca pojazdu popełni wykroczenie (np. przekroczy prędkość, co będzie udokumentowane przez fotoradar), a mandat zostanie przesłany do poprzedniego właściciela samochodu. Mając na umowie dokładną godzinę można uniknąć nieprzyjemnej sytuacji.

 • Dane stron umowy.

 • Precyzyjny opis sprzedawanego samochodu (marka i model samochodu, rok produkcji, kolor, numer VIN, aktualny przebieg, numer rejestracyjny).

 • Cena pojazdu, zapisana w liczbach oraz słownie.

 • Oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego auta.

 • Określenie, która strona ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

 • Własnoręczne podpisy obu stron.

 

Ile dni jest na odstąpienie od umowy kupna samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie zawiera paragrafu dotyczącego odstąpienia. Kwestię tę regulują przepisy dotyczące rękojmi. W przypadku pojazdów mechanicznych na odstąpienie masz nawet 2 lata. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy sprzedający zataił przed Tobą istotną wadę pojazdu.

Czym jest umowa kupna i sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument potwierdzający przekazanie praw do danego pojazdu ze sprzedającego na kupującego. Dzięki niej kupujący może zarejestrować samochód na swoje nazwisko oraz ubezpieczyć go. Natomiast sprzedający na jej podstawie może wyrejestrować auto. Dokument potrzebny jest obu stronom, dlatego powinien być sporządzony w dwóch tak samo brzmiących egzemplarzach oraz podpisany przez obie strony.

Jak zgłosić kupno samochodu w urzędzie skarbowym?

Po zakupieniu auta masz 14 dni na zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym. By tego dokonać, musisz przedstawić dokument PCC-3 oraz kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Dokumenty należy przesłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Możesz to zrobić za pomocą poczty, dostarczyć osobiście lub przez Internet. Na podstawie kwot znajdujących się w dokumentach zostanie wyliczony podatek w wysokości 2% wartości pojazdu.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Każdy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu powinien zawierać następujące informacje: dane sprzedającego, dane kupującego, najważniejsze Informacje na temat pojazdu. Chodzi tutaj o markę, model, przebieg, numer rejestracyjny czy też numer VIN, tak by identyfikacja pojazdu była prosta. Umowa musi być także podpisana przez sprzedającego i kupującego oraz sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Co z ubezpieczeniem przy sprzedaży samochodu?

Po kupnie auta nadal możesz korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela, jednak składka musi zostać na nowo przeliczona przez firmę ubezpieczeniową. Możesz także zrezygnować z tej polisy i wykupić nową już na swoje imię i nazwisko. Na rezygnację ze starej polisy masz 30 dni. W tym czasie możesz zorientować się, które z rozwiązań jest dla Ciebie najkorzystniejsze.

Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu?

Umowa kupna i sprzedaży samochodu powinna zawierać informacje dotyczące osoby sprzedającej i kupującej, czyli ich dane osobowe oraz szczegółowe informacje na temat sprzedawanego pojazdu. Chodzi tutaj o numer VIN, numer rejestracyjny i przebieg auta. Powinna się tam znaleźć także cena, za jaką pojazd jest sprzedawany. Umowa musi być podpisana przez obie strony i sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jakie formalności związane są z kupnem, sprzedażą auta?

Ze strony sprzedającego jest to wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. Do tego powinien on przekazać wszystkie dokumenty osobie kupującej pojazd. Nabywca musi zarejestrować pojazd, zgłosić się na badanie techniczne oraz wykupić polisę OC dla pojazdu. Obowiązkiem jest także sporządzenie dokumentu, jakim jest umowa sprzedaży auta. Bez niej nie jest możliwe ani wyrejestrowanie, ani zarejestrowanie samochodu.

Jak przepisać OC na nowego właściciela?

Umowa kupna i sprzedaży samochodu pozwala na przepisanie dotychczasowego ubezpieczenia OC na nowego właściciela. W tym celu należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, w której auto jest ubezpieczone. Dokonana zostanie rekalkulacja składki, tak by odpowiadała ona umiejętnościom oraz doświadczeniu nowego właściciela.

Jakie obowiązki ciążą na nabywcy samochodu?

Po tym, jak sporządzona zostanie umowa sprzedaży auta, kupujący ma kilka obowiązków. Po pierwsze musi zarejestrować auto w wydziale komunikacji, zgłosić się na badania techniczne oraz posiadać polisę OC. W przypadku gdy auto zostało nabyte od osoby prywatnej, konieczne jest także zapłacenie podatku PCC. Jego wysokość to 2% wartości pojazdu. Jeżeli auto zostało kupione za granicą, konieczne jest także wniesienie opłaty celnej.