Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC – co warto wiedzieć?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 8 min. 3 sek.

Twój samochód został poważnie uszkodzony i wymaga czasochłonnej naprawy? W tej sytuacji możesz na pewien czas wycofać go z ruchu. Czy w takim przypadku musisz zapłacić za ubezpieczenie OC? Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC – dowiedz się, jak konkretnie przedstawia się ta kwestia.

Spis treści:

1. Czy czasowe wycofanie pojazdu z ruchu jest możliwe?
2. Wycofanie pojazdu z ruchu – na jak długo można wycofać pojazd?
3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – jak to zrobić?
4. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC
5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC. Kilka słów na koniec
6. FAQ – najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z polskim prawem każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Co istotne, przepis ten dotyczy nawet samochodów, które nie są używane. Jeśli zatem Twoje auto, które jest zarejestrowane, stoi zepsute w garażu albo wybierasz się za granicę, gdzie nie będziesz z niego korzystał, to i tak masz obowiązek wykupić polisę OC na swój pojazd. Metodą pozwalającą uniknąć opłat związanych z ubezpieczeniem jest wycofanie samochodu z ruchu na określony czas. 

Z tego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. A ubezpieczenie OC? Wyjaśniamy też, czy w przypadku wycofania auta należy płacić składkę OC.

Czy czasowe wycofanie pojazdu z ruchu jest możliwe?

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest posiadanie ubezpieczenia OC na samochód. Jak już wspomniano, dotyczy to nawet aut, które z różnych przyczyn nie są używane. Wielu kierowcom z pewnością nie podoba się taka zasada, jednakże muszą oni dostosować się do obowiązujących w Polsce przepisów. Jedyną metodą pozwalającą na zaoszczędzenie na polisie w sytuacji, gdy auto nie jest używane, jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Oznacza, że właściciel nie będzie w żaden sposób korzystał ani poruszał się po drogach wycofanym z ruchu samochodem. Zgodnie z art. 78a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym¹ czasowemu wycofaniu pojazdu podlegają zarejestrowane:

 • ciągniki samochodowe,

 • samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,

 • autobusy,

 • pojazdy specjalne.

Od 31 stycznia 2022 roku z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu mogą też skorzystać właściciele samochodów osobowych. Mogą to jednak zrobić tylko w razie wystąpienia szkody istotnej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 81 badanie techniczne pojazdu ust. 11 pkt. 1 lit. b oraz pkt. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym²

czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

Sytuacje te dotyczą samochodów, które uczestniczyły w wypadku drogowym, czego efektem jest uszkodzenie zasadniczych elementów konstrukcji ramy, podwozia lub nadwozia, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czasowemu wycofaniu z ruchu można poddać również pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono naruszenie elementów nośnych konstrukcji lub ślady uszkodzeń, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Naprawa tak uszkodzonych pojazdów jest zazwyczaj bardzo czasochłonna. Właściciele często nie mogą korzystać z naprawianych aut przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. W takich przypadkach wycofanie pojazdu z ruchu na pewien czas jest rozsądnym rozwiązaniem. Obowiązkiem właściciela samochodu wycofanego z ruchu jest jego odpowiednie zabezpieczenie w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły uruchomić silnika. Konieczne jest też umieszczenie auta w bezpiecznym miejscu znajdującym się poza strefą ruchu, co pozwoli zminimalizować ryzyko kolizji z jego udziałem. 

Pamiętaj! Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego jest możliwe tylko w określonych przypadkach wskazanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nie można zatem czasowo wycofać auta z ruchu, gdy np. wyjedziesz za granicę i nie będziesz tam z niego korzystał albo gdy z innych przyczyn Twój samochód będzie stał bezczynnie przez dłuższy czas.

Powyższe wytyczne dotyczą samochodów osobowych. Co istotne, przepisy nie wskazują sytuacji, w których możesz wnioskować o czasowe wycofanie z ruchu innych pojazdów wskazanych w ustawie. Zazwyczaj chodzi o takie sytuacje jak:

 • chęć obniżenia kosztów utrzymania pojazdu,

 • przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, w której wykorzystywany jest pojazd,

 • długotrwały remont samochodu,

 • przerwa w użytkowaniu pojazdu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wycofanie pojazdu z ruchu – na jak długo można wycofać pojazd?

Wycofanie pojazdu z ruchu można przeprowadzić tylko na pewien czas, który również jest określony w przepisach. Zgodnie z art. 78a pkt. 4 Kodeksu drogowego ciągniki samochodowe, autobusy, pojazdy specjalne, samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony można wycofać czasowo z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Czas ten można przedłużyć, z zastrzeżeniem, że łączny okres czasowego wycofania  pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy. Czas ten liczy się od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 

Punkt 4a wspomnianej ustawy wskazuje natomiast, że samochód osobowy można wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia tego czasu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania wskazany w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. To oznacza, że kolejnego chwilowego wycofania można dokonać najwcześniej po upływie 3 lat.

Sprawdź również: Wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy i jak można wyrejestrować samochód?

czasowe wycofanie pojazdu z ruchu jak to zrobić

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – jak to zrobić?

Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu i chcesz go czasowo wycofać z ruchu, udaj się do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu miasta lub dzielnicy, w którym wcześniej zarejestrowałeś samochód. Aby wycofać auto z ruchu na pewien czas, należy złożyć stosowny wniosek. Odpowiedni formularz możesz pobrać ze strony internetowej danej jednostki albo uzyskać w urzędzie. Jest też dostępny m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy dołączyć kilka załączników:

 • dowód rejestracyjny samochodu,

 • tablice rejestracyjne pojazdu,

 • oświadczenie właściciela, w którym wskazuje on, że pojazd wymaga naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub wystąpieniem szkody istotnej. 

Wspomniane oświadczenie posiadacz auta składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Z tej przyczyny w dokumencie powinna znaleźć się klauzula o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ponadto właściciel pojazdu powinien przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty,

 • oryginał dowodu własności,

 • kartę pojazdu (opcjonalnie – jeśli taka została wydana),

 • pełnomocnictwo (opcjonalnie, jeżeli posiadacz samochodu nie może osobiście zjawić się w urzędzie),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku.

Uwaga! Tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu zostaną zatrzymane w depozycie przez urzędnika na czas, w którym samochód będzie wycofany z ruchu.

Jeżeli samochód ma współwłaścicieli, to przy dokonywaniu niezbędnych formalności w urzędzie muszą znajdować się wszyscy z nich. Jeśli nie mogą się stawić osobiście, wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie, np. jednemu ze współwłaścicieli.

Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje organ za opłatą. Koszt jest jednakowy w całej Polsce i aktualnie wynosi 80 zł za czasowe wyłączenie samochodu osobowego z ruchu na 3 miesiące³. Z kolei w przypadku wycofania auta na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż 12 miesięcy, opłata wynosi dodatkowo 4 zł za każdy kolejny miesiąc wyłączenia samochodu z ruchu. 

W przypadku czasowego wycofania pojazdów wskazanych w ustawie, innych niż samochody osobowe, zapłacisz 80 zł za 2 miesiące czasowego wycofania. Jeżeli zdecydujesz się przedłużyć ten czas na okres od 3 do 12 miesięcy, za każdy dodatkowy miesiąc zapłacisz 4 złote. Opłata za miesiące od 13. do 24. wynosi 2 zł za każdy, a za miesiące od 25. do 48. – 0,25 zł za każdy miesiąc.

Koszt pełnomocnictwa to dodatkowo 17 zł od każdej osoby, za którą załatwisz sprawę. Jeśli pełnomocnikiem będzie Twój małżonek, wnuki, dziadkowie, dziecko, rodzeństwo czy rodzic, wówczas pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, podlega opłacie.

Pamiętaj też, że przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu niezbędne będzie wykonanie dodatkowego badania technicznego, potwierdzonego w centralnej ewidencji pojazdów. Jeśli informacja na ten temat nie znajdzie się systemie, wówczas dopuszczenie do ruchu nastąpi na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzeniu owego badania.

czasowe wycofanie samochodu osobowego

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC

Wiesz, że obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest wykupienie polisy OC. A jak to wygląda w przypadku wycofania samochodu z ruchu na pewien okres? 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC – to zagadnienie, które ciekawi wielu posiadaczy samochodów, zwłaszcza tych, których auta uległy znacznemu uszkodzeniu. Czy w takim przypadku konieczne jest opłacanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Okazuje się, że czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to sposób na zmniejszenie składki OC, ale nie całkowite jej zlikwidowanie. Z polisy OC możesz zrezygnować właściwie tylko po wyrejestrowaniu samochodu, co jest możliwe np. po kradzieży auta albo oddaniu go do zezłomowania.

To oznacza, że gdy wycofasz swoje auto z ruchu nawet na kilka lat, to i tak zapłacisz ubezpieczenie OC. Suma składki będzie jednak dużo niższa. Jest ona pomniejszona przynajmniej o 95% względem pierwotnej kwoty. Opłata, jaką poniesiesz, będzie zatem minimalna.

Być może zadajesz sobie teraz pytanie, dlaczego w ogóle musisz płacić składkę za samochód, którego nie używasz. Jeśli Twój pojazd stoi zepsuty w garażu albo warsztacie, to dlaczego należy zapłacić ubezpieczenie OC? Dzieje się tak dlatego, że teoretycznie Twoje auto nadal może spowodować szkody, może np. stoczyć się z miejsca postoju, uszkodzić inny pojazd podczas wsiadania albo wysiadania z samochodu czy też złodziej może ukraść Twoje auto i wyrządzić nim szkodę. 

W takiej sytuacji ofiara wypadku lub zdarzenia drogowego z udziałem nieubezpieczonego pojazdu nie mogłaby liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas odszkodowanie płaci UFG, które później będzie wymagać od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów.

Przeczytaj także: Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu. Co zrobić?

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC. Kilka słów na koniec

Wiesz już, na czym polega, ile kosztuje oraz kiedy warto się zdecydować na czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. A OC? Co z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej? Nawet w przypadku czasowego wyłączenia samochodu z ruchu, musisz zapłacić za polisę. Dobra wiadomość jest jednak taka, że składka będzie znacznie obniżona.

Jeśli szukasz atrakcyjnego cenowo ubezpieczenia pojazdu, sprawdź ofertę LINK4. Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora OC, który pozwoli Ci poznać wysokość składki. Możesz również porozmawiać z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4. Nasi doradcy pomogą Ci dobrać polisę odpowiednią do Twoich potrzeb. Poza obowiązkowym OC możesz wybrać też ubezpieczenia dobrowolne, takie jak AC, Assistance czy NNW. Zapraszamy do kontaktu i zakupu polisy!

Zobacz też: Ubezpieczenie samochodu Olsztynuszkodzenie szyby kamieniem – ubezpieczenie

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 

Źródła:  

¹ Art. 78a z Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

² Art. 81 z Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

³ Rejestracja pojazdów, https://www.gov.pl/static/mi_arch/2-Rejestracjapojazdow.html 

 


FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Czy każdy pojazd można wycofać z ruchu na pewien czas?

Nie. Możliwość taka obejmuje wyłącznie pojazdy wskazane w art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Należą do nich ciągniki samochodowe, autobusy, pojazdy specjalne, samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, a także samochody osobowe, które uległy znacznemu uszkodzeniu w wyniku wypadku i w związku z tym wymagają długotrwałego remontu. Nie możesz zatem czasowo wycofać z ruchu każdego auta osobowego, np. gdy wybierasz się za granicę i zostawiasz go w kraju albo gdy z różnych innych przyczyn nie będziesz nim jeździć.

Kiedy nie trzeba płacić ubezpieczenia OC za samochód?

Jedyną sytuacją, gdy ustawodawca dopuszcza możliwość rezygnacji z płacenia OC, jest wyrejestrowanie pojazdu np. w celu jego zezłomowania albo po kradzieży auta. Jeśli zdecydujesz się na czasowe wyrejestrowanie, czyli wycofanie samochodu z ruchu na kilka miesięcy, wówczas także musisz obowiązkowo zapłacić składkę OC, choć w obniżonej kwocie.

Jak długo czeka się na wydanie decyzji o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu?

Decyzję o czasowym wyrejestrowaniu auta otrzymasz od razu po złożeniu wniosku, przy stanowisku do spraw obsługi klienta w urzędzie. 

Kiedy urząd zwróci Ci tablice i dowód rejestracyjny?

Dowód i tablice rejestracyjne, które urząd zatrzymał w depozycie po wydaniu decyzji, możesz odebrać w urzędzie po upłynięciu czasu wycofania pojazdu z ruchu. Aby je odzyskać, musisz przedstawić urzędnikowi wydaną decyzję o czasowym wyrejestrowaniu auta, dokument tożsamości, zaświadczenie o ważności badań technicznych oraz dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczeniowej OC.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21 sob.: 9-17