Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Suma ubezpieczenia AC – czym jest i jakie ma rodzaje?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 9 min. 13 sek.

Suma ubezpieczenia AC to jeden z najistotniejszych parametrów oferty Autocasco. Co to takiego, ile wynosi i jak wpływa na wysokość uzyskanego odszkodowania? Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się, na czym polega ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie zawierasz po to, aby móc liczyć na odszkodowanie w przypadku wystąpienia określonej szkody. W prostych słowach oznacza to, że jeśli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, możesz liczyć na odszkodowanie. To, w jaki sposób będzie ono wypłacone oraz ile będzie wynosić, zależy od tego, jaki konkretnie produkt ubezpieczeniowy wybierzesz oraz jakie są ogólne warunki ubezpieczenia. A czym jest suma ubezpieczenia AC?

AC – co to i jak wpływa na nie suma ubezpieczenia?

Z racji tego, że ubezpieczenie Autocasco nie jest obowiązkowe, wielu kierowców może nie zdawać sobie sprawy, czym jest AC oraz jaki zakres ochrony obowiązuje. Ubezpieczenie to może uchronić Twoje finanse przed konsekwencjami różnych zdarzeń losowych, które dotyczą Twojego samochodu.

Gdy decydujesz się na ubezpieczenie AC, Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmie ochroną Twój samochód w przypadku zniszczenia, do jakiego doszło w wyniku wypadku, kolizji, zderzenia ze zwierzęciem czy działania sił natury.

Jeżeli na przykład spowodujesz kolizję drogową, w której uszkodzeniu ulegnie także Twój samochód, możesz uzyskać odszkodowanie umożliwiające jego naprawę. Odszkodowanie możesz też uzyskać również wtedy, gdy np. auto zostanie skradzione lub zniszczone w akcie wandalizmu. Dokładne szczegóły dotyczące zakresu ochrony zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia i są zawsze zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie OWU).

Skoro wiesz już, co to jest AC, przyjrzyjmy się bliżej jednej z ważniejszych kwestii podczas zawierania umowy Autocasco, jaką jest suma ubezpieczenia AC. Co to takiego? Jest to górna granica, do której towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkodę w ubezpieczonym pojeździe. Jeżeli suma ubezpieczenia AC wynosi np. 100 000 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania przewyższającego tę kwotę.

Suma ubezpieczenia AC jest bezpośrednio związana z wartością samochodu, gdyż to od wartości pojazdu zależy jej wysokość. Sposób ustalania wysokości sumy ubezpieczenia AC może różnić się w zależności od konkretnej oferty ubezpieczyciela. W dalszej części artykułu przedstawimy rodzaje sum ubezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że ochrona ubezpieczeniowa nie musi wygasać w momencie wypłaty odszkodowania (chyba że doszło do szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu). W końcu polisa jest zawierana na ustalony okres, czyli najczęściej na rok. Czy wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawia, że zmienia się sumy ubezpieczenia AC? To zależy. Gdy zostanie wypłacone odszkodowanie, górna granica, do której odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, może zostać pomniejszona o wypłaconą kwotę, jednak zależy to od konkretnego ubezpieczyciela.

Na rynku znajdziesz również różne rodzaje AC, między innymi z różnymi wariantami sumy ubezpieczenia – takimi jak stała, zmienna, odnawialna lub redukcyjna suma ubezpieczenia. Czym one się różnią?

Stała a zmienna suma ubezpieczenia AC – czym się różnią?

Suma ubezpieczenia to maksymalny pułap, do którego ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkodę. Jak już wspomnieliśmy, występuje ona w różnych wariantach – ze stałą i zmienną sumą ubezpieczenia.

Stała suma ubezpieczenia AC

Na czym polega stała suma ubezpieczenia AC? W tym przypadku maksymalna wysokość odszkodowania zależy od tego, jaka była wartość auta w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Niezależnie od tego, czy szkoda miała miejsce w dziesiątym, czy też w setnym dniu jej obowiązywania, suma ubezpieczenia zawsze będzie taka sama. 

Jest to oczywista korzyść dla kierowcy – gdy samochód zostanie mu skradziony, to otrzyma odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, mimo że samochód mógł stracić na wartości od dnia zakupu polisy. Spadek wartości pojazdu to obawa towarzysząca w szczególności właścicielom nowych pojazdów. W ich przypadku już po wyjechaniu z salonu auto jest warte mniej niż w momencie zakupu. W ciągu pierwszego roku wartość może spaść nawet o 20-30%. 

Cena zakupu polisy ze stałą sumą ubezpieczenia będzie wyższa niż przy zmiennej sumie ubezpieczenia. Większy wydatek może Ci jednak zapewnić wyższe odszkodowanie niż w przypadku zmiennej sumy ubezpieczenia, więc na pewno warto to rozważyć, o ile Twój samochód może być objęty ochroną w takim wariancie.

Na rynku występują też pewne ograniczenia w dostępności tej opcji, w przypadku których obowiązuje stała suma ubezpieczenia AC. Są one oferowane głównie właścicielom kilkuletnich aut. Jeśli masz starszy pojazd, możesz nie mieć możliwości wybrania stałej sumy ubezpieczenia. 

Zmienna suma ubezpieczenia AC

Na czym polega zmienna suma ubezpieczenia AC? W tym przypadku odszkodowanie jest wyliczane nie na podstawie wartości, jaką pojazd miał w dniu zawierania umowy, ale wartości z dnia, w którym wystąpiła szkoda.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla właścicieli starszych pojazdów, ponieważ różnice w wartości auta nie zmieniają się radykalnie z miesiąca na miesiąc. Ważną zaletą tego wariantu jest to, że najczęściej wiąże się z niższą składką niż przy ubezpieczeniu ze stałą suma ubezpieczenia. 

Podsumowując, stała suma ubezpieczenia AC jest wyjątkowo opłacalna dla samochodów nowych. W końcu przez pierwsze lata użytkowania pojazdu, jego wartość spada najbardziej. Zmienna suma ubezpieczenia AC może okazać się natomiast najkorzystniejszą opcją dla starszych samochodów, a także dla osób, które poszukują ochrony w korzystnej cenie.

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Redukcyjna suma ubezpieczenia AC – na czym polega?

W niektórych ubezpieczenia Autocasco ma zastosowanie redukcyjna suma ubezpieczenia. W takim przypadku każde wypłacone odszkodowanie pomniejsza sumę ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy jest stała, czy zmienna. Oznacza to, że każde wypłacone odszkodowanie powoduje, że suma ubezpieczenia zmniejsza się o jego wartość.

Takie rozwiązanie ma jedną zaletę pod postacią niższej składki ubezpieczeniowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to dość ryzykowne. W końcu może się okazać, że po jednej szkodzie pozostała suma ubezpieczenia będzie zbyt niska, aby mogła pokryć kolejne skutki uszkodzeń, które powstały w wyniku m.in. wypadku, kolizji czy działania sił natury. Wtedy towarzystwo wypłaci kwotę, która pozostałą po odjęciu od sumy ubezpieczenia poprzednich wypłat. Przy sumach redukcyjnych możliwe jest także doubezpieczenie pojazdu po szkodzie.

Odnawialna suma ubezpieczenia AC – co to?

W przypadku odnawialnej sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową suma zostaje odnowiona. Oznacza to, że po każdej szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zmniejszało sumy ubezpieczenia o kwotę, którą wypłaciło Ci w ramach odszkodowania.

Wypłata odszkodowania a suma ubezpieczenia

Jak widać, suma ubezpieczenia AC jest też powiązana z wysokością wypłaconych odszkodowań. W zależności od wybranego wariantu, kwoty odszkodowań mogą być zupełnie inne. Które rozwiązanie jest najlepsze? To oczywiście kwestia indywidualna. Pamiętaj jednak, że w przypadku wariantu z redukcyjną suma ubezpieczenia może wystąpić konieczność „doubezpieczenia”. Na czym polega takie rozwiązanie?

Jest to podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy – o wartość wypłaconego odszkodowania. Aby to zrobić, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i opłacić kolejną składkę. Jest to zatem dodatkowy wydatek, najczęściej trudny lub wręcz niemożliwy do określenia na etapie zawarcia umowy. Czy warto się na to decydować?

Przy zakupie takiej polisy musisz mieć świadomość tego, że każda wypłata odszkodowania z polisy zmniejsza sumę ubezpieczenia. W rezultacie może się okazać, że w przypadku drugiej lub kolejnej szkody w tym samym roku nie otrzymasz za nie odszkodowania albo odszkodowanie będzie niższe niż oczekiwałeś.

Wypłata odszkodowania a amortyzacja części

Oprócz sumy ubezpieczenia, przy wypłacie odszkodowania pod uwagę brana jest również amortyzacja części. W LINK4 zawierając umowę ubezpieczenia AC, możesz wybrać między wariantem z wykupioną, bądź niewykupioną amortyzacją. Na czym polega różnica? 

Części samochodowe ulegają stopniowemu zużyciu wraz z kolejnymi przejechanymi kilometrami. Jeżeli zawierając umowę ubezpieczenia AC, zdecydujesz się nie wykupić amortyzacji, w sytuacji konieczności wymiany niektórych elementów w samochodzie, od ceny nowych części potrącony zostanie określony w OWU procent. Jest on powiązany ze stopniem zużycia części, które zostają zastąpione fabrycznie nowymi elementami.

Jeżeli zdecydujesz się na wariant z wykupioną amortyzacją, w przypadku szkody otrzymasz środki na naprawę samochodu przy użyciu fabrycznie nowych części, od których wartości nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca zużyciu zastępowanych nimi elementów. 

W jaki sposób ustalana jest wartość Twojego pojazdu?

W LINK4 do wyceny wartości pojazdu zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia i w procesie likwidacji szkody, wykorzystywany jest dedykowany system informatyczny Info Ekspert lub Eurotax. Wartość pojazdu, będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, ustalana jest:

  • na podstawie danych podanych we wniosku o ubezpieczenie;
  • na podstawie danych w systemie do wyceny;
  • z uwzględnieniem podatku VAT. 

Jeżeli w systemie nie ma wystarczającej ilości danych, które pozwoliłyby na uzgodnienie wartości Twojego pojazdu, zostanie ona ustalona na podstawie indywidualnej wyceny. 

Co istotne, na Twój wniosek LINK4 może przyjąć inną wartość pojazdu, niż ta, którą podaje system do wyceny, pod warunkiem że:

  • nie będzie ona wyższa o więcej niż 20% od wartości zaproponowanej przez system;
  • nie będzie ona niższa od wartości pojazdu podanej w tym systemie. 

Suma ubezpieczenia – dotyczy nie tylko pojazdu

W przypadku ubezpieczenia AC w LINK4 suma ubezpieczenia nie dotyczy wyłącznie samego pojazdu. Ustalana jest również oddzielnie dla fotelików do przewozu dzieci oraz bagażu podręcznego. W obu przypadkach suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł. Co to oznacza? 

W sytuacji, w której zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegnie fotelik albo Twój bagaż podręczny, otrzymasz odszkodowanie do maksymalnej kwoty 1000 zł. Suma ubezpieczenia w przypadku fotelika oraz bagażu podręcznego ustalana jest w OWU.

Pamiętaj jednak, że w przypadku zgłoszenia szkody w bagażu podręcznym lub foteliku na wniosek LINK4 musisz okazać ubezpieczycielowi uszkodzone przedmioty, a w przypadku ich kradzieży, zostaniesz poproszony o przedstawienie protokołu policyjnego, zawierającego spis skradzionych przedmiotów oraz dowody zakupu skradzionych przedmiotów. Jeśli nie masz takich dowodów, zostaniesz poproszony o informację o szacunkowej wartości takich przedmiotów.

Ubezpieczenie AC w LINK4

Szukając Autocasco dla swojego samochodu, rozważ ofertę LINK4. Czym się ona wyróżnia? Tym, co ją cechuje, jest m.in. formuła All Risk, czyli że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń – poza tymi, które znajdują się w sekcji z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU.

LINK4 zapewnia możliwość zakupu Autocasco ze stałą lub zmienną sumą ubezpieczenia. W standardowej ofercie otrzymujesz odnawialną sumę ubezpieczenia, co oznacza, że gdy dojdzie do szkody częściowej, suma ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona po wypłacie odszkodowania.

Dodatkowo możesz również wybrać taki sposób likwidacji szkody, jaki Ci najbardziej odpowiada. Do dyspozycji masz aż trzy warianty naprawy pojazdu:

  • kosztorysowy – odszkodowanie na podstawie kosztorysu, a następnie naprawa auta na własną rękę;
  • warsztatowy – samochód zostanie naprawiony na koszt ubezpieczalni w dowolnym warsztacie, pod warunkiem że nie jest to ASO (Autoryzowany Serwis Obsługi) 
  • ASO – samochód zostanie naprawiony w ASO przy użyciu oryginalnych części.

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Suma ubezpieczenia AC. Kilka słów na koniec

Jak nietrudno zauważyć, suma ubezpieczenia AC to bardzo istotny temat dla każdego właściciela pojazdu. Od tego, jaki wariant wybierzesz, zależy to, na jakie odszkodowanie możesz liczyć w razie wystąpienia szkody. Na pewno jest to temat, któremu należy się dokładnie przyjrzeć w momencie zakupu polisy. Z pewnością nie chcesz przecież, aby zaskoczenie przyszło dopiero „po szkodzie”.

Pamiętaj, że AC to ubezpieczenie, które, chociaż nie jest obowiązkowe, jest niezwykle przydatne każdemu kierowcy. Dzięki niemu nie trzeba obawiać się dużego nadwyrężenia budżetu, jeśli dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. 

Mimo wszystko jest to ubezpieczenie dodatkowe, zatem nie może stanowić jedynego zabezpieczenia samochodu. Musisz też mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Z polisy odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest odszkodowanie osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym, w którym Ty jesteś sprawcą.

W LINK4 możesz wybierać spośród wielu różnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Poznaj pełną ofertę i zdecyduj się na taką ochronę, która będzie dostosowana do Twoich indywidualnych oczekiwań. Pamiętaj także o dodatkowych ubezpieczeniach, takich jak np. Assistance, dzięki któremu w razie wypadku czy awarii możesz liczyć na fachową pomoc ze strony ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie w LINK4 możesz kupić nawet bez wychodzenia z domu. Sprawdź bezpłatny kalkulator online dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki. Możesz też porozmawiać z doradcami, dzwoniąc pod numer 22 444 44 23, lub spotkać się osobiście z agentem współpracującym z LINK4. Zapraszamy do kontaktu!

Ubezpieczenie Autocasco dostępne w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Sprawdź też: Ubezpieczenie OC Bolesławiec, Rejestracja samochodu Puławy

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak określana jest suma ubezpieczenia Autocasco?

Suma ubezpieczenia w polisie Autocasco to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody w pojeździe. Jest ona ustalana przy zawarciu umowy ubezpieczenia i może być określona na kilka sposobów, w zależności od polityki firmy ubezpieczeniowej oraz wybranego przez Ciebie wariantu. Najczęściej suma ta jest ustalana na podstawie wartości rynkowej pojazdu, wartości zadeklarowanej przez ubezpieczającego, czyli Ciebie, lub na podstawie faktury zakupu nowego pojazdu. Wartość rynkowa to cena, za którą można sprzedać pojazd, biorąc pod uwagę jego wiek, stan techniczny i inne czynniki. Wartość zadeklarowana to kwota, na jaką Ty chcesz ubezpieczyć pojazd, często negocjowana z ubezpieczycielem w sytuacjach, w których pojazd ze względu na szczególne powody (np. niestandardowe wyposażenie) ma wartość wyższą, niż wynikałoby to z systemu służącego do wyceny. Wartość nowego pojazdu najczęściej ustalana jest na podstawie faktury lub innego dokumentu  zakupu nowego pojazdu. Wybór metody ustalenia sumy ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na wysokość składki oraz zakres ochrony.

Co sprawdzi się lepiej: stała czy zmienna suma ubezpieczenia AC?

Wybór między stałą a zmienną sumą ubezpieczenia AC zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji właściciela pojazdu, a także od specyfiki pojazdu i warunków oferty ubezpieczeniowej. Stała suma ubezpieczenia AC oznacza, że przez cały okres obowiązywania polisy wysokość sumy ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody, pozostaje niezmienna. Zmienna suma ubezpieczenia AC przewiduje dostosowanie sumy ubezpieczenia do aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Oznacza to, że suma ubezpieczenia może być korygowana w dół, co zazwyczaj odzwierciedla stopniowy spadek wartości pojazdu z upływem czasu. Ta opcja może być bardziej ekonomiczna pod względem wysokości składki.

Co się dzieje, gdy wyczerpie się suma ubezpieczenia AC?

Gdy suma ubezpieczenia Autocasco (AC) zostanie wyczerpana, oznacza to, że ubezpieczyciel wypłacił odszkodowania o wartości równej sumie ubezpieczenia, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa się zakończyła. W takim przypadku ewentualne kolejne szkody nie będą już pokrywane z polisy AC, chyba że zdecydujesz się na doubezpieczenie lub zawarcie nowej umowy.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21