Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Ubezpieczający a ubezpieczony i ubezpieczyciel – wyjaśniamy te oraz inne pojęcia

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 6 min. 10 sek.

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczenia, można natknąć się na pojęcia, które nie są wcale takie oczywiste. Kim jest ubezpieczający? A ubezpieczony? Czytaj dalej, aby poznać najważniejsze pojęcia stosowane w umowach ubezpieczeniowych.

Kim jest ubezpieczyciel? Definicja tego pojęcia wskazuje, że jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które udziela ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, zgodnie z umową ubezpieczeniową. Z kolei osoba zobowiązująca się do opłacenia składki to ubezpieczający. A ubezpieczony? Kto kryje się pod tą nazwą? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Takie podstawowe kwestie powinien znać każdy – nie tylko kierowca. W końcu te same definicje mają zastosowania w przypadku np. ubezpieczeń zdrowotnych czy majątkowych. Kto wypowiada umowę OC? Ubezpieczony czy ubezpieczający? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania oraz najważniejsze definicje dotyczące ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel – definicja i rola

Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – te podobne do siebie pojęcia różnią się znacząco. Zacznijmy od wyjaśnienia, kim jest ubezpieczyciel. Definicja jest prosta – to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. W zdecydowanej większości przypadków pojęcie to odnosi się do różnego rodzaju towarzystw ubezpieczeniowych. 

Uwaga! Ubezpieczyciel może występować także pod innymi nazwami. Termin ten stosuje się wymiennie z takimi wyrażeniami jak towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń czy asekurator.

Gdy analizuje się pojęcie ubezpieczyciel, definicja jasno wskazuje, że taki podmiot musi mieć odpowiednie zezwolenie. Nie może więc to być osoba fizyczna lub firma ,która chce rozpocząć sprzedaż polis "na własną rękę". W Polsce ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie KNF dające mu prawo wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski , a każdy agent ubezpieczeniowy musi zostać zgłoszony do rejestru. Dzięki temu osoba zawierająca ubezpieczenie jest chroniona przed firmami lub osobami, mogącymi stosować nieuczciwe praktyki.

Funkcjonowanie ubezpieczycieli na rynku reguluje Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11.09.2015 roku. W Polsce każdy ubezpieczyciel musi być członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeniowej (PIU).

Dopiero po uzyskaniu zezwolenia, taki podmiot może rozpocząć sprzedaż polis. Polisę wykupuje ubezpieczający, natomiast ochroną objęty jest ubezpieczony. Dlaczego stosuje się takie dwa pojęcia i jakie są między nimi różnice? 

To także może Cię zainteresować: Regres ubezpieczeniowy OC. Co musisz o nim wiedzieć?

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Ubezpieczający a ubezpieczony – różnice

Ubezpieczony a ubezpieczający – co dzieli te dwie osoby? No cóż – wiele zależy od konkretnej sytuacji. 

Ubezpieczający a ubezpieczony – czy wiesz o tym, że między tymi pojęciami nie można jednak postawić znaku równości? Ubezpieczający to podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia.. Ubezpieczony to osoba lub podmiot, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową. W praktyce mogą to być jednak dwie zupełnie inne osoby.

Specyficznym przykładem może być ubezpieczenie OC komunikacyjne. W tym przypadku ubezpieczającym jest właściciel pojazdu, a ochroną jest objęta de facto każda osoba, która korzysta z samochodu. W Polsce bowiem ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu – nie do kierowcy. Oznacza to zatem, że będzie ono obejmować każdego, kto usiądzie za kierownicą. Jeżeli bowiem taka osoba spowoduje kolizję drogową, to właśnie z polisy OC samochodu zostanie wypłacone odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku.

Czy jednak te dwa pojęcia: ubezpieczony i ubezpieczający, mogą w niektórych sytuacjach oznaczać tę samą osobę? Tak, ubezpieczający to najczęściej ubezpieczony, na przykład, jeśli nabędziesz polisę dla siebie, będziesz zarówno ubezpieczonym, jak i ubezpieczającym. Może być jednak i tak, że ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby. Np. jeżeli kupisz ubezpieczenie dla dziecka, rodzica czy małżonka, to oni będą ubezpieczonymi, a ty ubezpieczającym. 

Jak widać, ubezpieczający to osoba, która płaci składkę ubezpieczeniową. Ubezpieczony to osoba objęta ochroną ubezpieczeniową – która de facto wcale nie musi opłacać polisy. Takie rozróżnienia są bardzo istotne. Są one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i mogą być istotnym czynnikiem np. w momencie wypłacania odszkodowania. 

Ubezpieczony a ubezpieczający – czy to rozróżnienie jest już Ci znane? Pozostaje jeszcze jedna kwestia, którą warto w tym temacie poruszyć. Kto wypowiada umowę OC komunikacyjnego – ubezpieczony czy ubezpieczający? 

Co do zasady, umowa OC zostaje wypowiedziana przez ubezpieczającego pojazd. Inna osoba nie ma prawa jej wypowiedzieć bez jego zgody, chyba że można to uczynić na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub innych regulacji prawnych. Jak widzisz – gdy chodzi o kwestie, które różnicują pojęcia "ubezpieczający a ubezpieczony" – OC jest tematem, z którym warto bliżej się zapoznać.

Inne ważne pojęcia związane z ubezpieczeniami

Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – wszystkie te pojęcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oczywiście nie są to jedyne terminy, które pojawiają się w takim dokumencie. Warto jednak poznać je i rozumieć ich znaczenie.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument stanowiący część umowy między towarzystwem ubezpieczeń a klientem. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące umowy. Należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. OWU co do zasady dotyczy wszystkich stron umowy, czyli ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczyciela - niezależnie, ile tych podmiotów jest. . Na przykład, gdy osoba ubezpieczająca zawiera umowę na rzecz innej osoby, np. córka podpisuje umowę ubezpieczenia auta należącego do matki, wówczas OWU dotyczy obu tych osób.

Ubezpieczyciel to podmiot, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego – to już wiesz. Jednak. w OWU ubezpieczeń komunikacyjnych może pojawić się także pojęcie kierowcy. Kierowca to osoba, która faktycznie prowadzi ubezpieczony pojazd. 

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, warto także wyjaśnić, kim jest osoba uprawniona do korzystania z pojazdu? To osoba, która ma stosowne prawo jazdy i kwalifikacje oraz została upoważniona do korzystania z auta przez właściciela. Często osobą uprawnioną do korzystania z auta przez właściciela jest np. leasingobiorca. 

W OWU ubezpieczeń komunikacyjnych często pojawia się także pojęcie pasażera. Pasażerowie to osoby, które przewożone są pojazdem ubezpieczonym. To osoby, które znajdują się w pojeździe podczas podróży.

Istnieje jeszcze pojęcie "uposażonego". Kto to taki? Uposażony to osoba, która otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe po śmierci ubezpieczonego. Najczęściej są to małoletnie dzieci lub współmałżonek. Warto pamiętać, że uprawnienia do świadczeń mogą mieć także inne osoby – o ile zostały one wskazane w polisie ubezpieczeniowej. 

Jak zatem widzimy, istnieje kilka podstawowych pojęć, które warto znać i które często się pojawiają w różnych umowach ubezpieczenia.. 

Sprawdź również: Autocasco All Risk − co to znaczy? Wyjaśnia ekspert

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Ubezpieczony a ubezpieczający i ubezpieczyciel – podsumowanie

Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – jak widzisz, w temacie ubezpieczeń ma się do czynienia z wieloma terminami. Każdy, powinien je rozróżniać, aby nie pogubić się – czytając, chociażby warunki ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że to ubezpieczyciel jest stroną umowy ubezpieczenia, który zobowiązuje się, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. . Ubezpieczający to najczęściej ubezpieczony, choć nie jest to reguła i mogą zachodzić inne okoliczności..

Dlaczego to takie ważne? Bo dzięki temu łatwiej orientować się w zapisach podpisywanej przez Ciebie umowy. Każdy, kto wykupuje polisę, powinien wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma ubezpieczający, a jakie ubezpieczony. OC regulowane jest ustawą, natomiast ubezpieczenia dobrowolne (np. AC czy Assistance) różnią się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dlatego trzeba się z nimi zapoznać w przypadku każdej zawieranej polisy. 

Ubezpieczenia mają chronić ubezpieczonego w różnych sytuacjach, jednak trzeba pamiętać, że niektóre przypadki są wyłączone spod ochrony. Warto więc poświęcić chwilę czasu na dokładne zapoznanie się z zaprezentowanymi sformułowaniami i dopasowanie oferty do swoich potrzeb.

W przypadku LINK4 możesz liczyć na bardzo szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych. Pamiętaj, że możesz je dostosować do swoich oczekiwań. Zanim wykupisz ubezpieczenie OC samochodu (czy jakąkolwiek inną polisę), pamiętaj, że zawsze należy dokładnie zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Znajomość podstawowych pojęć jest w tym wypadku niezwykle istotna. 

Wiesz już zatem, kto wypowiada umowę OC komunikacyjnego – ubezpieczony czy ubezpieczający. Znasz już też najważniejsze pojęcia, takie jak ubezpieczony, ubezpieczyciel oraz ubezpieczający. Teraz dowiedz się więcej na temat oferty ubezpieczeniowej LINK4. Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki. Możesz też w tym celu porozmawiać przez telefon z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Zobacz również: Ubezpieczenie OC Mińsk Mazowiecki

FAQ – często zadawane pytania

Kto to jest ubezpieczający, a kto ubezpieczony w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczony to osoba lub podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczający to z kolei osoba wykupująca polisę ubezpieczenia. Jeśli dana osoba zakupi polisę dla siebie, będzie zarówno ubezpieczonym, jak i ubezpieczającym. Często jednak zdarza się, że pod tymi pojęciami kryją się różne osoby.

Kto dostaje odszkodowanie: ubezpieczający czy ubezpieczony?

To, kto dostanie odszkodowanie: ubezpieczony czy ubezpieczający, czy może jeszcze ktoś inny, zależy od rodzaju polisy. Np. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC odszkodowanie otrzyma osoba poszkodowana z winy kierowcy bądź posiadacza ubezpieczonego pojazdu. Z kolei w polisach dobrowolnych, takich jak NNW, AC czy Assistance, odszkodowanie należy się ubezpieczonemu.

Kto jest objęty ochroną w OC komunikacyjnym?

W przypadku polisy OC, ubezpieczenie wykupione jest na samochód, a nie na osobę. W związku z tym, ochronną objęty jest każdy kierowca tego pojazdu.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21