Ubezpieczający a ubezpieczony i ubezpieczyciel – wyjaśniamy te oraz inne pojęcia

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczenia, można natknąć się na pojęcia, które nie są wcale takie oczywiste. Kim jest ubezpieczyciel? Jaką funkcję pełni ubezpieczony?

Czytaj dalej, aby poznać najważniejsze pojęcia stosowane w umowach ubezpieczeniowych.

Spis treści:
1. Ubezpieczyciel, czyli kto?
2. Ubezpieczający a ubezpieczony. Jaka jest różnica?
3. Inne pojęcia zawarte w OWU
4. Ubezpieczający a ubezpieczony i ubezpieczyciel. Kilka słów na koniec

Kim jest ubezpieczyciel? Definicja tego pojęcia wskazuje, że jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia. Kim jednak jest ubezpieczający? To osoba, która wykupuje ubezpieczenie i zobowiązuje się do płacenia składek. Takie podstawowe kwestie powinien znać każdy – nie tylko kierowca. W końcu te same definicje mają zastosowania w przypadku np. ubezpieczeń zdrowotnych czy majątkowych. Kto wypowiada umowę OC? Ubezpieczony czy ubezpieczający? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania oraz najważniejsze definicje dotyczące ubezpieczeń.

ubezpieczyciel-1

Ubezpieczyciel, czyli kto?

Ubezpieczyciel jest to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. W zdecydowanej większości przypadków pojęcie to odnosi się do różnego rodzaju towarzystw ubezpieczeniowych. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczycielami mogą być także inne instytucje finansowe.

Gdy analizuje się pojęcie ubezpieczyciel, definicja jasno wskazuje, że taki podmiot musi mieć odpowiednie zezwolenie. Nie może więc to być osoba fizyczna, która chce rozpocząć sprzedaż takich polis "na własną rękę". W Polsce ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie KNF, a każdy agent ubezpieczeniowy musi zostać zgłoszony do rejestru. Dzięki temu osoba zawierająca ubezpieczenie jest chroniona przed firmami lub osobami, mogącymi stosować nieuczciwe praktyki.

W Polsce każdy ubezpieczyciel musi zostać wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia, taki podmiot może rozpocząć sprzedaż polis. Polisę wykupuje ubezpieczający, natomiast ochroną objęty jest ubezpieczony. Dlaczego stosuje się takie dwa pojęcia i jakie są między nimi różnice? 

To także może Cię zainteresować: Regres ubezpieczeniowy OC. Co musisz o nim wiedzieć?

Ubezpieczający a ubezpieczony. Jaka jest różnica?

Ubezpieczony a ubezpieczający – co dzieli te dwie osoby? No cóż – wiele zależy od konkretnej sytuacji. Ubezpieczający to najczęściej ubezpieczony. Tak przynajmniej jest w większości przypadków. 

Ubezpieczający a ubezpieczony – czy wiesz o tym, że między tymi pojęciami nie można jednak postawić znaku równości? Ubezpieczający to osoba, która wykupuje polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczony to osoba lub podmiot, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową. W praktyce mogą to być jednak dwie zupełnie inne osoby.

Specyficznym przykładem może być ubezpieczenie OC komunikacyjne. W tym przypadku ubezpieczającym jest właściciel pojazdu, a ubezpieczonym jest de facto każda osoba, która korzysta z samochodu. W Polsce bowiem ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu – nie do kierowcy. Oznacza to zatem, że będzie ono obejmować każdego, kto usiądzie za kierownicą. Jeżeli bowiem taka osoba spowoduje kolizję drogową, to właśnie z takiej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku.

Ubezpieczający a ubezpieczony – co jeszcze jest ważne? Może też zdarzyć się sytuacja, w której ubezpieczający wykupuje polisę dla kogoś innego. Tak może zdarzyć się w sytuacji, gdy mowa o ubezpieczeniu małżonka, dziecka lub innego członka rodziny.

Jak widać, ubezpieczający to osoba, która płaci składkę ubezpieczeniową. Ubezpieczony to osoba objęta ochroną ubezpieczeniową – która de facto wcale nie musi opłacać polisy. Takie rozróżnienia są bardzo istotne. Są one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i mogą być istotnym czynnikiem np. w momencie wypłacania odszkodowania. 

Ubezpieczony a ubezpieczający – czy to rozróżnienie jest już Ci znane? Pozostaje jeszcze jedna kwestia, którą warto w tym temacie poruszyć. Kto wypowiada umowę OC – ubezpieczony czy ubezpieczający? 

Co do zasady, umowa OC zostaje wypowiedziana przez posiadacza pojazdu. Inna osoba nie ma prawa jej wypowiedzieć bez jego zgody, chyba że można to uczynić na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub innych regulacji prawnych. Jak widzisz – gdy chodzi o kwestie, które różnicują pojęcia "ubezpieczający a ubezpieczony" – OC jest tematem, z którym warto bliżej się zapoznać.

ubezpieczyciel-3

Inne pojęcia zawarte w OWU

Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – wszystkie te pojęcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oczywiście nie są to jedyne pojęcia, które pojawiają się w takim dokumencie. Warto jednak poznać je i rozumieć ich znaczenie.

Ubezpieczyciel to podmiot, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego – to już wiesz. Jednak w OWU może pojawić się także pojęcie kierowcy. Kierowca to osoba, która faktycznie prowadzi ubezpieczony pojazd. 

Kim natomiast jest osoba uprawniona do korzystania z pojazdu? To osoba, która ma stosowne prawo jazdy i kwalifikacje oraz została upoważniona do korzystania z auta przez właściciela. Często osobą uprawnioną do korzystania z auta przez właściciela jest np. leasingobiorca. 

W OWU często pojawia się także pojęcie pasażera. Pasażerowie to osoby, które przewożone są pojazdem ubezpieczonym. To osoby, które znajdują się w pojeździe podczas podróży.

Istnieje jeszcze pojęcie "uposażonego". Kto to taki? Uposażony to osoba, która otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe po śmierci ubezpieczonego. Najczęściej są to małoletnie dzieci lub współmałżonek. Warto pamiętać, że uprawnienia do świadczeń mogą mieć także inne osoby – o ile zostały one wskazane w polisie ubezpieczeniowej. 

Jak zatem widzimy, istnieje kilka podstawowych pojęć, które warto znać i które często się pojawiają w umowach ubezpieczenia OC oraz AC. Warto je znać, aby móc się połapać w zapisach umowy i nie mylić pojęć.

Sprawdź również: Autocasco All Risk − co to znaczy? Wyjaśnia ekspert

ubezpieczyciel-2

Ubezpieczający a ubezpieczony i ubezpieczyciel. Kilka słów na koniec

Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – jak widzisz, w temacie ubezpieczeń ma się do czynienia z wieloma definicjami. Każdy, powinien je rozróżniać, aby nie pogubić się – czytając, chociażby warunki ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że to ubezpieczyciel jest stroną umowy ubezpieczenia, która udziela gwarancji wypłaty odszkodowania w określonych przypadkach. Ubezpieczający to najczęściej ubezpieczony (choć oczywiście istnieją w tej sprawie pewne wyjątki).

Dlaczego to takie ważne? Bo dzięki temu łatwiej orientować się w zapisach podpisywanej przez Ciebie umowy. Każdy, kto wykupuje polisę, powinien wiedzieć, jakie prawa ma ubezpieczający a ubezpieczony. OC regulowane jest ustawą, natomiast AC i Assistance różnią się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dlatego trzeba się z nimi zapoznać w przypadku każdej zawieranej polisy. 

Ubezpieczenia mają chronić ubezpieczonego w różnych sytuacjach, jednak trzeba pamiętać, że niektóre przypadki są wyłączone spod ochrony. Warto więc poświęcić chwilę czasu na dokładne zapoznanie się z zaprezentowanymi sformułowaniami i dopasowanie oferty do swoich potrzeb.

W przypadku LINK4 możesz liczyć na bardzo szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych. Pamiętaj, że możesz je dostosować do swoich oczekiwań. Zanim wykupisz ubezpieczenie OC samochodu (czy jakąkolwiek inną polisę), pamiętaj, że zawsze należy dokładnie zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Znajomość podstawowych pojęć jest w tym wypadku niezwykle istotna. 

Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Redakcja

Komentarze