Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Co powinno zawierać oświadczenie o sprawcy kolizji? Wyjaśnia ekspert

Czas czytania: 3 min. 45 sek.

Bez wątpienia każdy kierowca ma na względzie bezpieczeństwo swoje oraz osób trzecich. Czasem jednak, mimo zachowywania wszelkich zasad, dochodzi do kolizji lub wypadku drogowego. Ciężko oszacować jego skutki. Czy zawsze na miejsce zdarzenia trzeba wezwać policję? Czym jest oświadczenie o sprawcy kolizji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. 

Spis treści:
1. Kiedy spisuje się oświadczenie o sprawcy kolizji?
2. Co musi zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?
3. Oświadczenie sprawcy szkody – na to uważaj!
4. Oświadczenie sprawcy kolizji – zapamiętaj!

Podczas kolizji drogowej, jeżeli jej uczestnicy są zgodni co do przebiegu, nie jest wymagane wezwanie patrolu policyjnego. Należy pamiętać jednak o wytycznych, które taki dokument powinien spełniać.

Kiedy spisuje się oświadczenie o sprawcy kolizji?

Na samym wstępie należy wskazać różnice pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym. W przypadku wystąpienia tej pierwszej nie mamy do czynienia z osobami poszkodowanymi. Żaden uczestnik kolizji nie odniósł obrażeń, a szkodę poniosły wyłącznie pojazdy tych osób. W takim przypadku duże znaczenie odgrywa spisane oświadczenie sprawcy kolizji. Natomiast wypadek drogowy to zdarzenie, w którym występują ranni lub osoby poszkodowane śmiertelnie. Jeżeli do niego dojdzie, obowiązkowo należy wezwać odpowiednie służby, w tym policję.

Podczas dojścia do wskazanego wyżej zdarzenia kolizji największą rolę odgrywa uznanie osoby winnej. Jeżeli wszystkie osoby biorące w niej udział są zgodne co do winy jednego z kierowców, spisują oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Dojście w ten sposób do porozumienia zwalnia uczestników z obowiązku wezwania na miejsce policji. Ponadto kierowcy oszczędzają swój czas, ponieważ prowadzenie czynności wyjaśniających przez funkcjonariusza obarczone jest wydłużoną procedurą, rozłożoną w czasie.

Czym więc dokładnie jest oświadczenie o kolizji? Nazywamy tak dokument, który zostaje spisany przez obie strony zdarzenia drogowego. W jego treści winny powstałej szkody przyznaje się całkowicie do swojego błędu. Następuje w ten sposób wskazanie sprawcy kolizji. Dla poszkodowanego powstałe oświadczenie jest podstawą do dochodzenia swoich roszczeń. Zgłaszając się do ubezpieczyciela sprawcy, ma gwarancję wypłaty odpowiedniego odszkodowania i naprawy powstałej szkody. 

Prawidłowe wzory oświadczenia dostępne są na stronach internetowych. Jest możliwość otrzymania bezpłatnych egzemplarzy od swojego ubezpieczyciela. Sam dokument może zostać spisany odręcznie na zwykłej kartce. Konieczne jest jednak, aby zawierał wszystkie potrzebne informacje.

Zobacz także: Co można naprawić z AC? Sprawdź, jak wygląda likwidacja szkody z AC

oswiadczenie-sprawcy-kolizji

Co musi zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Obie strony, biorące udział w zdarzeniu drogowym, mogą dojść do porozumienia w sprawie winnego kolizji. Po usunięciu pojazdów z miejsca wypadku należy przystąpić do spisania oświadczenia sprawcy. Sporządzony dokument musi zawierać następujące dane:

  • Imię, nazwisko, dane adresowe uczestników, serię oraz numer dowodów osobistych i praw jazdy

  • Informacje o pojazdach biorących udział w zdarzeniu: marka, model, numer rejestracyjny, informacja o właścicielu auta

  • Oświadczenie o ubezpieczeniu, czyli dane ubezpieczyciela, numer polisy oraz okres jej wykupienia

Po wymienieniu wszystkich powyższych danych należy spisać krótkie oświadczenie. Zawiera ono przyznanie się do spowodowania zdarzenia drogowego z własnej winy. W tym miejscu warto też umieścić pozostałe istotne informacje. Należą do nich okoliczności powstania kolizji, opisy uszkodzeń obu pojazdów oraz dane świadków, o ile tacy są. Pod sporządzonym pismem muszą widnieć podpisy zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego.

Zachowanie wyżej wymienionych zasad sprawi, że sporządzone przez strony oświadczenie okolizji będzie ważne. Dzięki temu dokument może stać się dowodem roszczeń w sprawie wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego. Następuje ona bezpośrednio z polisy OC sprawcy. 

oswiadczenie-sprawcy-kolizji

Oświadczenie sprawcy szkody – na to uważaj!

Sporządzenie właściwego dokumentu na miejscu zdarzenia jest bardzo istotne. Przyczynia się bowiem do dochodzenia roszczeń u ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania. Błędnie uzupełnione lub niezawierające wszystkich informacji może zostać oddalone ze względu na braki formalne. 

Najważniejszym elementem, jaki powinno zawierać oświadczenie sprawcy szkody, jest jego przyznanie się do winy. Musi być to jasno stwierdzone słowami: „przyznaję się do spowodowania kolizji” itp. Stanowi to główną materię w procesie dochodzeniowym roszczenia. Ponadto istotne jest określenie w spisanym oświadczeniu okoliczności powstania kolizji drogowej. 

Należy podać w tym miejscu wszelkie zapamiętane fakty. Wpływ na przebieg zdarzenia może mieć prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne lub udział osób trzecich. Jeżeli sprawca jasno określił okoliczności w sporządzonym dokumencie, towarzystwo ubezpieczeniowe podejmie z nim próbę kontaktu. Ma ona za zadanie potwierdzenie faktów i okoliczności zdarzenia, które zostały umieszczone w przesłanym oświadczeniu. 

Może dojść do sytuacji, że sprawca wycofa się ze swoich wcześniejszych zeznań podczas rozmowy z ubezpieczycielem. W ten sposób oświadczenie sprawcy kolizji zostaje podważone i wymagane jest przedstawienie dodatkowych dowodów. Wiele pojazdów posiada zamontowane kamery rejestrujące przebieg jazdy. W razie wystąpienia powyższej sytuacji zarejestrowany materiał może stanowić kluczowy dowód w sprawie. Ponadto, jeżeli na miejscu zdarzenia byli obecni jacykolwiek świadkowie, również ich zeznania odegrają niebagatelną rolę. 

Istnieją też sytuacje, w których wezwanie odpowiednich służb nie jest obowiązkowe, ale warto to zrobić. Jeżeli mimo jasnego wskazania winnego kolizji nie chce on dokonać spisania oświadczenia, patrol policji rozwieje wszelkie wątpliwości. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy dochodzenie i zebrane zeznania pozwolą poszkodowanemu na dochodzenie swoich praw. 

Podobnie wygląda sprawa, jeżeli jawny sprawca jest agresywny albo chce zbiec z miejsca zdarzenia. W takim wypadku również należy wezwać odpowiednie służby. W żadnym razie ten akt nie zostanie potraktowany jako nieuzasadniony. Obowiązkiem policji jest dochodzenie sprawiedliwości, a więc w tej sytuacji bezstronne wskazanie winnego powstałej kolizji. 

Przeczytaj również: Prędkości na drogach i mandat za przekroczenie prędkości. Co musisz wiedzieć?

oswiadczenie-sprawcy-kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji – zapamiętaj!

Każdy z nas może stać się uczestnikiem kolizji lub wypadku drogowego. Jeżeli nie ma wśród osób w nich biorących żadnych poszkodowanych, mamy do czynienia z kolizją. Wówczas należy dokonać spisania oświadczenia sprawcy zdarzenia. Można to uczynić, jeżeli wina jednej z osób jest jawna i nie ma przesłanek wątpliwych w jej wskazaniu. 

Oświadczenie sprawcy wypadku powinno zawierać wszystkie wskazane w tym artykule informacje. Tylko dzięki nim może stać się priorytetowym dowodem w dochodzeniu roszczeń przez poszkodowanego. Zasądzone odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy. Dlatego tak istotne jest, aby oświadczenie sprawcy kolizji było prawidłowo uzupełnione.

Zapoznaj się również z ofertą ubezpieczeń LINK4. Wśród dostępnych polis możesz wybrać NNW, które będzie stanowić dodatkową ochronę podczas kolizji lub innych zdarzeń drogowych. 

Ubezpieczenie NNW w LINK4 dostępne w pakiecie z OC lub OC/AC. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU, dostępnym na www.link4.pl

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21