Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Darowizna samochodu. Co musisz o niej wiedzieć?

Czas czytania: 3 min. 47 sek.

Darowizna to pojęcia prawa cywilnego. Oznacza ono nieodpłatne podarowanie danej osobie korzyści, kosztem majątku darczyńcy. Przedmiotem umowy może być dom, pieniądze, prawa majątkowe oraz właśnie samochód. Temu ostatniemu przyjrzyjmy się dokładniej.

Spis treści:
1. Darowizna samochodu – kiedy warto ją rozważyć?
2. Akt darowizny samochodu pod lupą – czy jest to darmowe?
3. Umowa darowizny pojazdu – czego potrzebujesz i jak ją zawrzeć?
4. Darowizna samochodu – o czym musisz pamiętać?

Coraz częściej spotykanym sposobem na zmianę właściciela pojazdu jest jego darowizna. Wynika to głównie z faktu łatwości zawarcia tego typu umowy. Co więcej, jeżeli właściciel chce w ten sposób przekazać pojazd członkowi swojej najbliższej rodziny, nie musi odprowadzać z tego tytułu podatku. Jak więc przebiega darowizna samochodu?

Darowizna samochodu – kiedy warto ją rozważyć?

Umowa darowizny pojazdu to powszechnie stosowana forma umowy cywilnoprawnej. Na jej podstawie darczyńca przekazuje drugiej osobie, czyli obdarowanemu, korzyść materialną – samochód. Jak wskazuje sama nazwa tego typu dokumentu, jest to nieodpłatna możliwość przekazania przedmiotu innemu podmiotowi prawnemu. Ta cecha stanowi główną różnicę w odróżnieniu od typowych umów sprzedaży czy kupna, w których pojazd nabywa kupujący za określoną kwotę. Dodatkowo darowizna samochodu w rodzinie jest zwolniona z opodatkowania.

Kodeks Cywilny podaje dokładne warunki przekazania pojazdu obdarowanemu. Przepisy stanowią, że strona darowizny nie musi być jednoosobowa. W związku z tym, jeżeli samochód posiada dodatkowo współwłaściciela, nie są wymagane dodatkowe oświadczenia z jego strony. Ten warunek czyni ten rodzaj umowy cywilnoprawnej łatwiejszym w zawarciu i doprowadzeniu do skutku faktycznego.

Istotą darowizny auta jest zobowiązanie podmiotu do bezpłatnego przekazania na rzecz drugiej osoby wskazanego w umowie przedmiotu. Jeśli obdarowany mimo to chce darczyńcy przekazać określoną korzyść finansową, wówczas musi być sporządzona standardowa umowa sprzedaży.

Darowizna samochodu, jak stanowi Kodeks Cywilny, powinna być złożona pod rygorem w nieważności w formie aktu notarialnego. Jednak istnieje od tej zasady jeden wyjątek. Jeżeli przedmiot umowy został już przekazany obdarowanemu, nie ma potrzeby wizyty u notariusza. Wówczas wystarczające jest sporządzenie umowy w dwóch egzemplarzach, która będzie zawierać wszelkie potrzebne dane.

Zobacz także: Podatek od sprzedaży samochodu. Kto i kiedy musi go zapłacić?

darowizna-samochodu

Akt darowizny samochodu pod lupą – czy jest to darmowe?

Umowa darowizny pojazdu jest ze swego założenia bezpłatna. Można jednak wskazać dwa odstępstwa od tej normy.

Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy dokument będzie sporządzany przez darczyńcę u notariusza. Wówczas pobierana jest standardowo opłata notarialna oraz dodatkowy procent od wartości przedmiotu zapisanego w umowie. Jednak akt darowizny samochodu można sporządzić samodzielnie, bez udziału tego organu. Trzeba pamiętać w takim przypadku, że przedmiot bezpłatnie przekazany obdarowanemu musi znaleźć się w jego posiadaniu przed podpisaniem umowy.

Drugim odstępstwem od zasady bezpłatności darowizny jest przekazanie pojazdu osobie spoza grona najbliższej rodziny. Prawo Cywilne dokładnie reguluje kwestię opodatkowania darowanego przedmiotu. Poszczególne osoby zostały podzielone na grupy pod względem spokrewnienia z darczyńcą.

W pierwszej grupie podatkowej na brak dodatkowej opłaty do Urzędu Skarbowego może liczyć tzw. zerowa grupa podatkowa. Należy do niej osoby z najbliższej rodziny, czyli rodzice, rodzeństwo. W tym przypadku fakt darowizny wystarczy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od momentu darowizny pojazdu. Natomiast pozostałe podmioty należące do pierwszej grupy podatkowej mają obowiązek wniesienia opłaty, jeżeli wartość pojazdu przekracza 9637 złotych. Dokładna wysokość podatku od darowizny jest określana przez Urząd Skarbowy na podstawie wartości przekazanego samochodu.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wyróżnia jeszcze dwie grupy podatkowe. Do pierwszej z nich należy dalsza rodzina darczyńcy m.in. zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa czy rodzeństwo małżonków. Wówczas umowa darowizny pojazdu podlega opodatkowaniu, gdy wartość przekazanej korzyści wynosi więcej niż 7276 złotych.

Natomiast do ostatniej grupy podatkowej ustawodawca zalicza wszystkie pozostałe osoby, niewymienione we wcześniejszych grupach. W tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty, jeżeli wartość darowanego auta przekracza 4902 złote. W obu wymienionych grupach wysokość opodatkowania jest określona przez Urząd Skarbowy na podstawie wartości przedmiotu wskazanego w darowiźnie.

darowizna-samochodu

Umowa darowizny pojazdu – czego potrzebujesz i jak ją zawrzeć?

Kwestie dotyczące umowy darowizny zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym. Przepisy wskazują na konieczność jej zawarcia przed notariuszem. Jeżeli jednak dokument został sporządzony prawidłowo oraz obdarowany wszedł już w posiadanie samochodu, nie ma konieczności sporządzenia aktu notarialnego. Co powinna zawierać taka umowa?

Akt darowizny samochodu musi zawierać określone przez przepisy informację. Obowiązkowo w umowie muszą się znaleźć czas i miejsce sporządzenia, oznaczenie stron, stopień pokrewieństwa, przedmiot darowizny oraz wartość pojazdu. Jeżeli dokument jest przygotowany bez poświadczenia notarialnego, konieczne jest zawarcie oświadczenia o przekazaniu pojazdu przez darczyńcę. Powyższe warunki są niezbędne do stwierdzenia ważności spisanej umowy w świetle prawa. Co więcej, jeśli pojazd jest własnością kilku osób, umowa darowizny samochodu musi zawierać podpisy wszystkich współwłaścicieli.

Podczas zawierania umowy darowizny warto pamiętać o kilku rzeczach. Obowiązkiem obdarowanego jest poinformowanie Urzędu Skarbowego o otrzymaniu pojazdu. Podmiot jest zwolniony z tej czynności, jeżeli darowizna została przekazana w formie aktu notarialnego lub gdy wartość pojazdu nie podlega opodatkowaniu.

Okazuje się, że niewystarczająca jest tylko podpisana przez strony umowa darowizny pojazdu. Wydział komunikacyjny należy poinformować w ciągu 30 dni od momentu otrzymania darowanego pojazdu. Brak spełnienia tego przepisu wiąże się z karą finansową od 200 do 1000 złotych. Obowiązek poinformowania urzędu spoczywa na obu stronach zawartej umowy.

Warto też pamiętać o kwestii ubezpieczenia samochodu. Ponieważ darowany samochód zmienia swojego właściciela, należy o tym fakcie poinformować firmę ubezpieczeniową. Obdarowany może pozostać przy wykupionej polisie lub wybrać inną, bardziej dostosowaną do swoich potrzeb. Fakt darowizny auta należy ubezpieczycielowi zgłosić w ciągu 14 dni od momentu formalnego przekazania przedmiotu umowy.

Przeczytaj również: Sprzedaż samochodu a OC. Czy polisa przechodzi na kupującego?

darowizna-samochodu

Darowizna samochodu – o czym musisz pamiętać?

Jeżeli planujesz nieodpłatne przekazanie swojego pojazdu innej osobie, najlepszą formą do tego działania będzie umowa darowizny samochodu. Współwłaściciel, jeżeli taki występuje, musi jedynie podpisać sporządzoną umowę. Dokument nie musi być sporządzany w formie aktu notarialnego. Pamiętaj o wspomnianych grupach podatkowych. Uchroni to Ciebie i osobę obdarowaną od dodatkowych opłat w wyniku pominięcia podatku.

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeniową LINK4, która świetnie się sprawdzi dla Twojego pojazdu. Po przekazaniu darowizny wystarczy dokonać zmiany właściciela auta. Wejdź na www.link4.pl i sprawdź szczegóły.

 

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21