Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Kierowanie ruchem przez policjanta. 7 sygnałów, które musisz znać.

Czas czytania: 3 min. 31 sek.

Każdy użytkownik drogi podczas korzystania z niej stosuje się do komunikatów sygnalizacji świetlnej lub znaków drogowych. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których zważając na bezpieczeństwo kierowców, ruchem kieruje funkcjonariusz. 

Spis treści:
1. Kierowanie ruchem przez policjanta – co musisz wiedzieć?
2. Jak wyglądają znaki policjanta? Kierowanie ruchem w pigułce
3. Niestandardowe sytuacje na drodze. Bądź zawsze przygotowany!
4. Kierowanie ruchem przez policjanta – podsumowanie

Kierowca rzadko spotyka się z sytuacją, podczas której ruch drogowy jest kierowany przez funkcjonariusza policji. Warto jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu. Pozwoli to na zdobycie dodatkowych informacji lub zaktualizowanie już poznanych przepisów.

Kierowanie ruchem przez policjanta – co musisz wiedzieć?

Sytuacje, w których funkcjonariusz podejmuje kontrolę nad ruchem drogowym, są dość rzadkie. Obowiązkiem policjantów z wydziału drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg. Dlatego też posiadają oni uprawnienie do kierowania ruchem w ściśle określonych sytuacjach. Sytuacje, podczas których kierowanie ruchem przez policjanta jest niezbędne, to wypadki, kolizje, zatory drogowe. Wówczas ich pomoc jest niezbędna.

Funkcjonariusz, który pełni obowiązki kierowania ruchem, ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo. Tyczy się ono kierujących samochodami, pieszych, ale też np. rowerzystów. Dodatkowo spełnia w ten sposób inne istotne zadania takie jak: rozładowanie ruchu, zapewnienie płynności jazdy podczas awarii sygnalizacji świetlnej czy kolizji. 

Prawo o ruchu drogowym dokładnie wskazuje, że sygnały pokazywane przez funkcjonariusza kierującego ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi czy sygnalizacją. Warto o tym pamiętać! Niezastosowanie się do tego przepisu może skutkować otrzymaniem mandatu karnego. W przypadku kierowcy samochodu jest to kwota do 500 złotych. Piesi natomiast mogą otrzymać mandat w wysokości 100 złotych. 

Istnieje spora grupa użytkowników dróg, którzy nie zdają sobie sprawy z faktu, że uprawnienie do dowodzenia podróżnymi posiada nie tylko policjant. Kierowanie ruchem może być bowiem wykonywane przez szereg innych funkcjonariuszy. Należą do nich m.in.: żołnierze, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, czy Inspekcja Transportu Drogowego. Ich polecenia podczas wykonywania czynności mają takie samo pierwszorzędne znaczenie. 

Przeczytaj również: Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Sprawdź, co musisz mieć w aucie

kierowanie-ruchem-przez-policjanta

Jak wyglądają znaki policjanta? Kierowanie ruchem w pigułce

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reguluje dokładne znaki policjanta. Kierowanie ruchem, dzięki ich określeniu, jest bezpieczne i spełnia swoje zadanie.

Zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie

W tej pozycji policjant stoi bokiem do nadjeżdżających aut. Obie ręce są opuszczone prostopadle względem ciała. Oznacza to możliwość wjazdu na skrzyżowanie.

Zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi

Funkcjonariusz względem zbliżającego się pojazdu stoi przodem, lub tyłem. Dodatkowo jego obie ręce są poziomo wyciągnięte. Oznacza to zakaz wjazdu dla kierowców oraz poruszania się pieszych.

Zmiana kierunku ruchu

Podczas kierowania ruchem ważne jest umożliwienie przejazdu pojazdom z różnych stron. Policjant, podnosząc jedną rękę, daje znak o zbliżającej się zmianie kierunku ruchu. Pozwala to kierowcom dopuszczonym na skrzyżowanie bezpiecznie je opuścić. Natomiast pozostałym przygotować się na manewr wjazdu.

Przywołanie

Jest to rzadko nadawany sygnał przez kierującego ruchem. Jedną ręką wskazuje on miejsce zatrzymania się pojazdu przed skrzyżowaniem.

Polecenie opuszczenia skrzyżowania

Funkcjonariusz, stojąc bokiem do kierowanego pojazdu, jedną ręką wykonuje półkolisty ruch w prawo lub lewo. Umożliwia w ten sposób wykonanie manewru skrętu przez pojazd w stronę, którą w danej chwili pokazuje.

Zatrzymanie ruchu

Jeżeli policjant podnosi rękę, kierując ją wewnętrzną stroną do kierowcy, oznacza to sygnał zatrzymanie się. Należy mu się bezwzględnie podporządkować.

Otwarcie ruchu

Funkcjonariusz może również zdecydować o otwarciu ruchu z określonych stron. Wówczas jedna ręka jest uniesiona z przodu, a druga z tyłu. Poruszać mogą się wtedy pojazdy i piesi, względem których policjant stoi bokiem. 

kierowanie-ruchem-przez-policjanta

Niestandardowe sytuacje na drodze. Bądź zawsze przygotowany!

W niektórych sytuacjach niezbędne jest kierowanie ruchem przez policjanta. Gesty wspomniane wyżej są uniwersalne, dlatego warto je zapamiętać. Jednak, kiedy dokładnie policjant ma prawo podjąć tę czynność? Czy tylko on jest do tego uprawniony?

Artykuł 6 Ustawy o ruchu drogowym wymienia szereg osób, które mogą kierować ruchem drogowym. Są to:

  • Żołnierze Żandarmerii Wojskowej

  • Straż Graniczna (w strefie przygranicznej)

  • Pracownicy kolei w obrębie przejazdu kolejowego

  • Inspekcja Transportu Drogowego

  • Umundurowani inspektorzy kontroli celnej lub skarbowej

  • Straż Miejska (lub Gminna)

  • Osoby zapewniające bezpieczeństwo dzieciom na przejściu dla pieszych

  • Straż Pożarna podczas prowadzenia akcji ratunkowej

Wszystkie te osoby mają uprawnienia do kierowania ruchem. Jednak ich kompetencje są zróżnicowane. Jednak bez względu na to, podczas wykonywania swoich obowiązków na jezdni, ich sygnały mają obligatoryjne pierwszeństwo. W przypadku niezastosowania się do gestu wykonywanego przez funkcjonariusza uczestnik ruchu drogowego podlega karze grzywny lub nagany. Mandat karny dla kierowcy samochodu może wynosić nawet do 500 złotych. 

Warto jednak pamiętać, że kierowanie ruchem przez policjanta ma swoją funkcję. Jest nią zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi. Dlatego niezastosowanie się do sygnału funkcjonariusza może spowodować wypadek lub kolizję. Wówczas powstałe zniszczenia są pokrywane z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia.

Kierowanie ruchem przez policjanta ma zastosowanie w sytuacjach wystąpienia zdarzeń drogowych, korków lub remontów. Wówczas dzięki funkcjonariuszom możliwe jest zachowanie płynności jazdy lub dotarcie służb ratunkowych do poszkodowanych. Innymi sytuacjami, gdy niezbędne jest kierowanie ruchem przez osobę uprawnioną, to awaria sygnalizacji świetlnej czy zmiana organizacji ruchu z powodu różnych wydarzeń.

Niewątpliwie każdy z kierowców spotka się z sytuacją, gdy kierowanie ruchu przez policjanta jest niezbędne. Warto wtedy pamiętać o przytoczonych wyżej przepisach bezpieczeństwa. Warto zwracać szczególną uwagę na gesty wykonywane przez funkcjonariusza. Ich poprawna interpretacja służy bezpieczeństwu własnemu i innych.

Zobacz także: Prędkości na drogach i mandat za przekroczenie prędkości. Co musisz wiedzieć?

kierowanie-ruchem-przez-policjanta

Kierowanie ruchem przez policjanta – podsumowanie 

Podczas wystąpienia utrudnień w ruchu niezbędna jest pomoc funkcjonariuszy. Duże znaczenie ma postawa policjanta. Kierowanie ruchem za pomocą określonych przez przepisy gesty pełni swoją funkcję i przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa na drodze.

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeniową LINK4. Możliwość dobrania polisy względem swoich potrzeb sprawia, że poruszanie się po drodze stanie się bardziej bezpieczne i komfortowe.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl

 

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21