Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Mandat za złe parkowanie. Jakie kary grożą kierowcy?

Czas czytania: 3 min. 46 sek.

Problem z dostępnością miejsc parkingowych nie jest obcy wielu kierowcom. Najczęściej występuje on w miastach, gdzie ze względu na ograniczoną ilość wolnej przestrzeni, ciężko jest wyznaczać nowe parkingi. Dlatego też kierujący często decydują się na parkowanie auta w miejscu niedozwolonym.

Spis treści:
1. Mandat za parkowanie – najważniejsze przepisy
2. Wysokość mandatu za złe parkowanie
3. Jak zapłacić mandat za złe parkowanie? Czy możesz tego nie robić?
4. Mandat za parkowanie. Zapamiętaj te informacje

Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest wykroczeniem. Dlatego najczęściej za tę czynność kierowca może spodziewać się mandatu karnego. Zobacz, w jakich sytuacjach grozi grzywna za złe parkowanie oraz jaka jest jej wysokość.

Mandat za parkowanie – najważniejsze przepisy

Polskie prawo o ruchu drogowym dokonuje rozróżnienia pomiędzy zatrzymaniem się a postojem. W świetle przepisów zatrzymanie pojazdu to jego unieruchomienie na czas nie dłuższy niż 1 minuta. Natomiast postój to unieruchomienie auta na czas dłuższy niż w przypadku zatrzymania pojazdu. Mówiąc o parkowaniu, ustawodawca używa terminu „postój”.

Organami, które mogą nałożyć mandat za złe parkowanie są Policja i Straż Miejska. Kierowca niestosujący się do przepisów drogowych oraz znaków naraża się na otrzymanie kary. Przepisy określają miejsca, w których zabrania się postoju. Są to:

- miejsca utrudniające wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

- miejsca utrudniające dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

- przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

- w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

- na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t, lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. (por. Kodeks Drogowy art. 49 ust.2)

Dodatkowo kierujący powinien pamiętać o zakazie zatrzymywania się lub postoju na autostradzie, lub drodze ekspresowej. Można wykonać taki manewr tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Kierowcy może też w trakcie podróży zepsuć się samochód. Wówczas jest on obowiązany usunąć auto z jezdni oraz ostrzec innych użytkowników drogi. 

Ponadto kierowca zawsze powinien zwracać uwagę na znaki drogowe zakazujące postoju lub zatrzymywania się w danym miejscu. Warto też wspomnieć w tym miejscu o specjalnych miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych. Osoba korzystająca z nich musi mieć uprawnienia wynikające z grupy inwalidzkiej. W przeciwnym razie można zostać ukaranym. Mandat za złe parkowanie może być wtedy wystawiony przez funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, gdyż taka sytuacja również jest wykroczeniem drogowym.

Zobacz także: Parkowanie na chodniku. Jakie zakazy Cię obowiązują, kierowco?

mandat-za-parkowanie

Wysokość mandatu za złe parkowanie

Parkowanie w miejscu niedozwolonym, jak podaje Kodeks Drogowy, jest wykroczeniem. Dlatego związane z nim są określone kary, przewidziane w taryfikatorze:

  • 100 złotych i jeden punkt karny grożą kierowcom niestosującym się do znaków „zakaz postoju” oraz „zakaz zatrzymywania się”. Dodatkowo takiej karze podlegają pojazdy zaparkowane na drogach rowerowych, nierównolegle do krawędzi, w niewielkiej odległości przystanku lub wysepki.

  • 100-300 złotych może wynieść grzywna dla kierującego pojazdem, który został postawiony blisko przejścia dla pieszych, utrudnia ruch innych samochodów lub nie jest widoczny z dostatecznej odległości.

  • 400 złotych to kara przewidziana dla osób posługujących się nieuprawnioną kartą parkingowa dla osoby niepełnosprawnej. 

  • 800 złotych oraz 5 punktów karnych to mandat za parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej.

Taryfikator nie jest łaskawy dla kierowców. Warto tym bardziej przestrzegać przepisów drogowych oraz parkować w miejscach dozwolonych.  Wielu użytkowników dróg pozostawia swoje samochody, blokując ruch pieszych. Trzeba pamiętać, że mandat za parkowanie na chodniku wynosi 100 złotych. Jeżeli jednak funkcjonariusz uzna, że jest to za niska kara, może sprawę skierować do sądu. Wówczas kierowca w wyniku postępowania będzie musiał zapłacić nawet 3000 złotych.

Mandat za niepoprawne zaparkowanie nie jest jednak najdotkliwszą karą dla kierowcy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Policji mają bowiem prawo odholować pojazd. Dzieje się to w przypadku pozostawienia samochodu w miejscu utrudniającym ruch lub zagrażającym bezpieczeństwu. Koszt lawety oraz postoju na specjalnym parkingu ponosi kierowca ukaranego pojazdu.

mandat-za-parkowanie

Jak zapłacić mandat za złe parkowanie? Czy możesz tego nie robić?

Pozostawiony pojazd w miejscu niedozwolonym zostaje ukarany grzywną. Jednakże jak zapłacić mandat za parkowanie?

Najprostszym sposobem jest opłacenie wystawionej przez służby kwoty przez internet. Na dokonanie wpłaty kierowca ma 7 dni od daty wystawienia mandatu. Wystarczy tylko mieć dostęp do bankowości elektronicznej. Wszystkie przelewy z tytułu mandatów są przekazywane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Wszystkie potrzebne do wykonania przelewu dane są umieszczone na mandacie. 

Innym sposobem jest opłacenie nałożonej kary bezpośrednio u policjantów lub straży miejskiej. Radiowozy są wyposażone w terminal płatności elektronicznej. Jeśli więc kierowca chcę bezzwłocznie dokonać wpłaty, może to uczynić na miejscu zdarzenia.

Wysokość mandatu za złe parkowanie jest określana na podstawie taryfikatora. Stworzony na podstawie przepisów zakres grzywien umożliwia sprawiedliwe ukaranie łamiących przepisy drogowe. Kierującemu przysługuje prawo do odwołania się od nałożonej kary. Można to uczynić w Sądzie Rejonowym właściwym miejscu, w którym nałożono mandat. Trzeba pamiętać, że na wniesienie sprawy odwoławczej, kierowca ma 7 dni od daty uprawomocnienia się kary.

W sytuacji spóźnienia z opłaceniem otrzymanego mandatu karnego kierowca może liczyć się z konsekwencjami. Urząd Skarbowy ma bowiem prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku może dokonać uiszczenia nałożonej kary z podatku kierowcy. Dodatkowo w tym przypadku również kosztami wszczętego postępowania zostanie obarczony kierowca danego samochodu.

Przeczytaj również: Prędkości na drogach i mandat za przekroczenie prędkości. Co musisz wiedzieć?

mandat-za-parkowanie

Mandat za parkowanie. Zapamiętaj te informacje

Każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania określonych przepisów i znaków. Konsekwencją niezastosowania się do obowiązujących norm może być mandat za złe parkowanie. Straż Miejska i Policją są organami uprawnionymi do ukarania kierowcy, który swój pojazd pozostawił w miejscu niedozwolonym. Warto mieć to na względzie, gdyż wysokość mandatu może być bardzo zróżnicowana.

Podczas poruszania się na drodze najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Niezgodne z przepisami zaparkowanie auta to nie tylko pogwałcenie konkretnego zapisu w Kodeksie Drogowym. To przede wszystkim negatywny wpływ na bezpieczeństwo własne oraz innych podczas korzystania ze środków transportu.

Ubezpieczenie Autocasco dostępne w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21