Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Samochodowe ubezpieczenie OC. Co obejmuje i kogo chroni?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 6 min. 14 sek.

Co obejmuje OC samochodu i kogo chroni? To jedno z pierwszych pytań, które pojawiają się podczas zakupu polisy OC. W dzisiejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości i wyjaśnimy, jakie ryzyka pokrywa to ubezpieczenie oraz komu może się przydać.

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Chroni ono ubezpieczonego, który spowodował wypadek czy kolizję, przed finansowymi konsekwencjami szkód, jakie poniosły osoby trzecie. Jeżeli posiadacz auta nie dopełni obowiązku wykupienia OC, powinien liczyć się z dotkliwą karą finansową. Może ona sięgać nawet 8,5 tys. złotych w przypadku aut osobowych (to wysokość kary od UFG obowiązująca w pierwszym półroczu 2024 r.). Dlatego nie warto ryzykować, gdyż w razie wypadku, bez ważnej polisy OC, za likwidację wyrządzonych szkód będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Co obejmuje ubezpieczenie OC, a czego nie? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Co to jest ubezpieczenie OC i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce. Jego historia jest prawie tak samo długa, jak historia samego samochodu. Już 10 lat po wynalezieniu auta, w USA można było kupić OC. W ciągu następnych dziesięcioleci praktycznie w każdym kraju ubezpieczenie takie stawało się obowiązkowe. Każdy pojazd powinien posiadać ubezpieczenie tego typu.

Głównym celem OC jest ochrona ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że jeśli spowodujesz wypadek, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupione OC, pokryje koszty naprawy uszkodzonego mienia czy leczenia poszkodowanych osób trzecich. Fakt, że OC to obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe, wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i ma na celu zapewnienie każdemu poszkodowanemu w wypadku drogowym odpowiedniego wsparcia finansowego.

OC samochodu – co obejmuje?

Ubezpieczenie samochodu – co obejmuje? Zakres ochrony ubezpieczeniowej można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy szkód materialnych. Jeżeli poruszając się swoim autem, jesteś sprawcą stłuczki, wypadku czy też kolizji, to jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów szkody poniesionych przez poszkodowanego. Wyobraź sobie, że uszkodziłeś luksusowe, drogie auto. Koszt naprawy, choćby jednego elementu w takim samochodzie, może wynieść kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie koszt naprawy uszkodzonego auta.

Druga kategoria ochrony ubezpieczeniowej polisy OC dotyczy uszkodzenia ciała osób uczestniczących w wypadku. Odnosi się to zarówno do pieszych, osób w innych samochodach, jak i pasażerów znajdujących się w chwili zdarzenia z Tobą w pojeździe. Poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku w przypadku złamanej ręki, konieczności pokrycia kosztów rehabilitacji czy też zwrotu kosztów pogrzebu.

Dzięki tak skonstruowanemu ubezpieczeniu każdy kierowca ma ochronę, gdy uszkodzi cudze auto, płot na posesji lub spowoduje uszczerbek na zdrowiu innej osoby.

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Co zostanie pokryte z OC w razie wypadku i kogo chroni to ubezpieczenie?

Wiesz już, co to jest ubezpieczenie OC samochodu, co obejmuje i dlaczego jest obowiązkowe. Jednak co dokładnie daje ta polisa, co w jej ramach może zostać pokryte? Jak się okazuje, zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo szeroki. Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na odszkodowanie za zniszczony pojazd lub pokrycie kosztów jego naprawy. Także holowanie do warsztatu oraz wynajęcie samochodu zastępczego może zostać pokryte z polisy OC sprawcy. Jeśli zdarzy Ci się taka sytuacja, nie będziesz musiał obawiać się o brak środka transportu na czas naprawy Twojego auta.

Także koszty leczenia oraz rehabilitacji wchodzą w zakres należnych poszkodowanemu świadczeń. W przypadku długotrwałego leczenia lub niemożności powrotu do pracy, z OC sprawcy możesz otrzymać rentę albo zwrot utraconych korzyści materialnych, lub zarobków, jakie mógłbyś osiągnąć, gdyby nie doszło do wypadku. Możesz także domagać się wypłacenia zadośćuczynienia z tytułu cierpienia lub bólu. Jest to odszkodowanie w każdym przypadku zasądzane indywidualnie na podstawie wielu czynników. 

Także rodzina osoby zmarłej wskutek obrażeń powstałych w wypadku, może liczyć na wypłatę kilku świadczeń z polisy OC sprawcy. Przede wszystkim jest to zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej. Bliscy zmarłego mogą także domagać się renty alimentacyjnej, jeżeli na zmarłym ciążył taki obowiązek. Możliwe jest także otrzymanie zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Wysokość tego świadczenia jest określana indywidualnie, na podstawie wielu czynników, między innymi tego, jaką funkcję pełnił w rodzinie i jak bardzo był związany z osobą występującą o wypłatę tego świadczenia.

Jak widzisz, polisa OC zapewnia nie tylko możliwość naprawy uszkodzonego auta, ale także wiele innych świadczeń. Warto o tym pamiętać, gdy to Ty zostaniesz poszkodowany w wypadku drogowym. Jeżeli stan Twojego zdrowia nie pozwala Ci pracować, wymagasz drogiego i czasochłonnego leczenia, możesz od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy domagać się odszkodowań lub należnych Ci świadczeń. Ta wiedza może okazać się przydatna i uchronić Cię przed kłopotami finansowymi.

Likwidacji, jakich szkód nie pokryje OC?

Wiemy już dużo o OC, co obejmuje oraz dlaczego każdy pojazd powinien je posiadać. Czas teraz poznać sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Tak jak wszystkie ubezpieczenia, OC także ma pewne wyłączenia. Czyli sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone, nawet gdy dojdzie do wypadku. 

Po pierwsze, nie możesz starać się o wypłatę z własnej polisy OC za szkody dokonane na Twoim samochodzie. Tego rodzaju ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych Twoim autem osobom trzecim.

Odszkodowanie z Twojego OC nie zostanie wypłacone, gdy uszkodzisz pojazd, który należy do Ciebie. Na przykład, gdy na swojej posesji uszkodzisz samochód współmałżonka lub dziecka, w którego dowodzie rejestracyjnym widniejesz jako właściciel lub współwłaściciel. W takim wypadku nie masz co liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC. 

Kiedy ubezpieczyciel może wystąpić z regresem wypłaconego odszkodowania z OC?

Może to zrobić np. w sytuacji gdy sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wtedy odszkodowanie, jednak będzie domagało się zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy wypadku. To tzw. regres. W ten sposób pomimo nieodpowiedzialnego zachowania winnego kierowcy, osoby poszkodowane otrzymają pomoc finansową.

Podobnie ubezpieczyciel może wystąpić o zwrot wypłaconego odszkodowania, jeżeli uciekniesz z miejsca wypadku, jaki spowodowałeś.

Czy warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenia?

Mimo że obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe OC to wymóg prawny, to zawsze warto rozważyć zakup dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą znacznie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na drodze. Jednym z nich jest ubezpieczenie samochodowe AC, które pokrywa szkody w pojeździe wynikające z kolizji, aktów wandalizmu czy kradzieży, nawet jeśli zaistniały z Twojej winy. Inną opcją jest ubezpieczenie NNW, które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów. 

Dodatkowo może przydać się również ubezpieczenie samochodowe Assistance. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia  pomoc drogową, w tym między innymi holowanie, naprawę na miejscu zdarzenia czy auto zastępcze w razie awarii. 

Kiedy wykupienie dodatkowych ubezpieczeń ma sens? Przede wszystkim wtedy, gdy chcesz czuć się bezpiecznie podczas każdej podróży, niezależnie od tego, ile masz kilometrów do pokonania. Oczywiście ostateczne podjęcie decyzji powinno być podyktowane indywidualnymi potrzebami i oceną ryzyka – przeanalizuj swój budżet, ewentualne sytuacje drogowe i ich konsekwencje, liczbę pokonywanych kilometrów oraz styl jazdy.

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Teraz już wiesz, co obejmuje OC samochodu!

To już wszystkie tajemnice, jakie skrywa ubezpieczenie OC. Co obejmuje, jakie ma wyłączenia oraz dlaczego jest konieczne – te kwestie wyjaśniliśmy w dzisiejszym artykule. Teraz podczas ubezpieczania swojego samochodu będziesz rozumiał wszystkie zagadnienia poruszane przez agenta.

Dlatego, gdy będziesz poszukiwał ubezpieczenia dla siebie, zapraszamy do odwiedzenia strony LINK4.pl. Znajduje się tam Kalkulator online, dzięki któremu szybko wyliczysz składkę za OC oraz wybrane przez Ciebie ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenie możesz kupić przez internet (wybierając tę formę zakupu, możesz liczyć na kilkuprocentową zniżkę), telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 444 44 23 – lub spotykając się stacjonarnie z agentem współpracującym z LINK4. 

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Sprawdź też: Ubezpieczenie OC Chorzów, Rejestracja samochodu Rybnik

FAQ:

Czy polisa OC pokrywa szkody w przypadku wypadku spowodowanego moją winą?

Tak, ubezpieczenie samochodowe OC (odpowiedzialności cywilnej) ma za zadanie pokryć szkody wyrządzone przez kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego w przypadku wypadku spowodowanego jego winą. Obejmuje to zarówno szkody materialne, jak i koszty związane z uszkodzeniem ciała czy zdrowia innych osób.

Jakie są koszty ubezpieczenia OC samochodu?

Koszty ubezpieczenia OC samochodu zależą od wielu czynników, takich jak marka i model pojazdu, wiek i doświadczenie kierowcy, miejsce zamieszkania oraz historia ubezpieczeniowa. Dlatego składka może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji każdego kierowcy

Co się stanie, jeśli nie mam ubezpieczenia OC?

Brak ubezpieczenia OC skutkuje naruszeniem prawa i może wiązać się z wysokimi karami finansowymi. Ponadto, w przypadku spowodowania wypadku bez ważnej polisy OC, sprawca musi pokryć wszystkie koszty związane z naprawą szkód z własnej kieszeni.

Czy polisa OC obejmuje także ochronę pasażerów?

Tak, polisa OC obejmuje ochronę pasażerów pojazdu sprawcy wypadku. Oznacza to, że jeśli pasażerowie zostaną poszkodowani w wyniku wypadku, mogą oni ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody i koszty leczenia z polisy OC sprawcy.

Jakich dokumentów potrzebuję do zawarcia umowy ubezpieczeniowa OC samochodu?

Kiedy zawierasz umowę ubezpieczenia telefonicznie lub przez Internet żadne dokumenty nie są Ci potrzebne. Wystarczy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL oraz od kiedy masz prawo jazdy) oraz dane pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN).

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21