Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Sprzedaż samochodu – formalności, opłaty i obowiązki

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 5 min. 36 sek.

Sprzedaż auta nie jest wcale tak proste, jak pozornie mogłoby się wydawać. Oferta, która dla Ciebie jest okazją, dla większości nabywców taka nie jest. Jest również wiele istotnych aspektów, o których należy pamiętać, planując sprzedaż samochodu. Formalności nie muszą być jednak uciążliwe, gdy wiesz, co robić krok po kroku. 

Spis treści:
1. Formalności po sprzedaży auta – zawiadomienie wydziału komunikacji
2. Sprzedaż samochodu – formalności ubezpieczenia
3. Formalności po sprzedaży samochodu – o czym jeszcze pamiętać?
4. Formalności po sprzedaży auta – podsumowanie

Jeżeli jesteś obecnie na etapie sprzedaży samochodu, to powinieneś znać najważniejsze zasady, związane z procesem handlu pojazdami mechanicznymi, formalności przy sprzedaży auta i opłat oraz innych obowiązków, które wynikają m.in. ze zmian prawa. Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie kluczowe kwestie, o których powinieneś wiedzieć. 

sprzedaz-samochodu-formalnosci-1

Formalności po sprzedaży auta – zawiadomienie wydziału komunikacji

Każdy sprzedawca musi poinformować właściwy wydział komunikacji o zbyciu swojego pojazdu w ciągu 30 dni od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży z kupującym. Wynika to z nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2020 r. Jeśli sprzedający nie dopełni tych formalności po sprzedaży auta, grozi mu kara finansowa w przedziale między 200-1000 zł

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji może doprowadzić do wielu innych komplikacji. W razie niedopełnienia tego obowiązku sprzedawca nadal będzie figurować w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel. Jeśli więc kupujący spowoduje wypadek lub stłuczkę, poprzedni właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności – co często kończy się jedynie wytłumaczeniem sytuacji, lecz lepiej uniknąć niepotrzebnego stresu. 

Gdy nabywca auta otrzyma mandat z fotoradaru lub za brak opłaty parkingowej, sprzedawca może dostać wezwanie do wskazania kierującego w momencie popełnienia wykroczenia drogowego. A w skrajnym przypadkach auto może zostać wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa. Oczywiście zbywca dysponujący umową kupna-sprzedaży chroniony jest dokumentem, lecz na pewno zostanie on dodany do sprawy w formie potencjalnego sprawcy lub osoby powiązanej.

Zadbaj więc o to, by w terminie zgłosić do Wydziału Komunikacji sprzedaż samochodu. Jakie formalności można sfinalizować bez wychodzenia z domu? Czytaj dalej.

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

Osobiste złożenie dokumentów zgłaszających sprzedaż auta w wydziale komunikacji jest w dalszym ciągu najpopularniejszym rozwiązaniem. Na miejscu należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, którym posłużyliśmy się przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu;

 • oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu;

 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście w jego siedzibie.

Teoretycznie, gdy pojazd ma współwłaścicieli, każdy z nich musi stawić się osobiście do wydziału komunikacji. Mogą oni jednak tego uniknąć z pomocą pisemnego pełnomocnictwa. Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (może ona wzrosnąć do 22 zł, gdy składamy pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,

 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,

 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,

 • markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,

 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

O wiele wygodniejszym rozwiązaniem w obecnych czasach jest złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet. Musisz posiadać jednak profil zaufany oraz skan umowy kupna-sprzedaży samochodu w dobrej jakości. 

Po zalogowaniu się przez profil zaufany wystarczy wypełnić internetowy formularz i wysłać online zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Nie trzeba ręcznie wpisywać swoich danych. Pobierane są one przez system automatycznie. Wystarczy je zaakceptować. Uzupełnić trzeba wyłącznie dane nabywcy auta. Następnie należy dodać skan umowy kupna-sprzedaży i wybrać z listy właściwy Wydział Komunikacji. Potem po zatwierdzeniu podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym, sprawdź skrzynkę ePUAP. Znajdzie się tam urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), będące potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet.

Zobacz również: Auta powypadkowe. Jak je rozpoznać?

Sprzedaż samochodu – formalności ubezpieczenia 

Sprzedawca ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na to, by poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Reguluje to art. 32. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Brak zgłoszenia może spowodować wezwanie do uregulowania nieopłaconej składki OC – zwłaszcza gdy dojdzie do automatycznego przedłużenia polisy.

Do ubezpieczyciela należy dostarczyć druk pobrany ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Muszą w nim zawrzeć się m.in. takie informacje jak:

 • data i miejscowość, w których została zawarta umowa kupna-sprzedaży;

 • dane osobowe sprzedawcy pojazdu,

 • numer ubezpieczenia OC,

 • pełna nazwa ubezpieczyciela,

 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN),

 • dane kupującego pojazd (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania),

 • dowód sprzedaży auta. 

Najlepiej w pierwszej kolejności powiadomić o fakcie sprzedaży auta Wydział Komunikacji, a dopiero później ubezpieczyciela. Informując towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży auta przez internet, dołącz też skan umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedawca ma obowiązek przekazać polisę OC kupującemu. Dzięki temu może on wrócić “na kołach”. Nabywca z kolei może kontynuować polisę ubezpieczeniową do końca umowy. W sytuacji, gdy nowy właściciel zrezygnuje z obecnej polisy, sprzedającemu przysługuje zwrot niewykorzystanej składki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części tekstu.

sprzedaz-samochodu-formalnosci-2

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Formalności po sprzedaży samochodu – o czym jeszcze pamiętać? 

O czym pamiętać jeszcze planując sprzedaż auta? Formalności to nie tylko obowiązki związane z wydziałem komunikacji i ubezpieczycielem. Poniżej znajdziesz informacje m.in. o tym, czy możesz odzyskać środki za niewykorzystane ubezpieczenie OC, kiedy zostaną Ci zwrócone pieniądze za niewykorzystane okres ubezpieczenia AC i co trzeba zrobić, by dopełnić formalności z urzędem skarbowym.

Formalności związane z urzędem skarbowym

Decydując się na sprzedaż auta, jakie formalności Kupujący musi zgłosić zakup auta w Urzędzie Skarbowym? Można zrobić to na podstawie wypełnienia formularza internetowego (pobranego z internetu lub bezpośrednio z placówki US) lub składając go osobiście. Kwota podatku za zakup auta to 2 proc. od wartości samochodu wpisanej w umowie kupna-sprzedaży

Zgodnie z obecnymi przepisami, obowiązek zapłaty podatku powstaje w momencie, w którym pojazd został sprzedany w ciągu 6 miesięcy od chwili zakupu. Transakcja krótkoterminowa będzie traktowana jako uzyskanie przychodu – co z kolei związane jest z zapłatą podatku dochodowego. Z kosztów podatku zwolnione są również strony sprzedające, gdy wartość pojazdy na umowie wynosi poniżej 1000 złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy weryfikuje takie sytuacje skrupulatnie i jeśli nie zgodzi się on z zaniżoną wartością auta, dostarczy on wyrównanie, które obliguje sprzedającego do zapłaty podatku w określonej kwocie. 

A co z Autocasco?

Autocasco nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że właściciel auta samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z tego typu ochrony, czy woli on zainwestować wyłącznie w obowiązkową polisę OC. Ma to ogromne znaczenie w trakcie sprzedaży auta, gdyż polisa AC najczęściej nie przechodzi na nowego właściciela, więc nie może być ona polem negocjacyjnym podczas transakcji kupna-sprzedaży i nie będzie mieć realnego wpływu na wartość samego pojazdu. Warto jednak zaznaczyć, że, dopełniając formalności po sprzedaży samochodu, były właściciel powinien ubiegać się o zwrot środków, które nie zostały wykorzystane. Należy jednak zrobić to niezwłocznie wraz z deklaracją zbycia pojazdu ze względu na ubezpieczenie OC.

Czy niewykorzystane składki OC można odzyskać po sprzedaży auta?

Czy można odzyskać OC, realizując sprzedaż auta? Jakie formalności należy dopełnić, jeśli istnieje taka szansa? Teoretycznie jest to możliwe. W praktyce jednak zdarza się to stosunkowo rzadko. Jest to spowodowane faktem, że po rekalkulacji (jeśli do niej dochodzi) ubezpieczenia, nowy właściciel auta przedłuża polisę (nawet w przypadku ewentualnej dopłaty). Warto być jednak w kontakcie z nowym nabywcą, by poinformował on o swojej decyzji. 

Przeczytaj także: Rękojmia na samochód używany. Poznaj zapisy prawne

sprzedaz-samochodu-formalnosci-3

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Formalności po sprzedaży auta – podsumowanie 

Gdy wiesz już, jakie formalności po sprzedaży auta leżą po stronie sprzedającego, cały proces przestaje być stresujący. Warto jednak pamiętać o tym od razu po zbyciu pojazdu. W innym wypadku na sprzedawcę może zostać nałożona kara pieniężna w formie grzywny, mandatu lub innych kosztów (związanych m.in. z kolizją spowodowaną przez nowego właściciela lub w momencie, w którym umowa ubezpieczenia przedłuża się automatycznie). 

Jeśli w dalszym ciągu nie czujesz pewnie podczas organizacji obowiązków względem Wydziału Komunikacji, ubezpieczyciela lub Urzędu Skarbowego, skontaktuj się z osobami reprezentującymi te firmy i instytucje. Nie musisz robić tego osobiście w placówce. Wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer. 

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą pełną ofertę polis komunikacyjnych. Znajdziesz m.in. OC, AC, NNW czy Auto Assistance. Chcesz poznać wycenę ubezpieczenia w LINK4? Skorzystaj z naszego kalkulatora na stronie internetowej.

Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21