Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

LINK4 to Dobra Marka 2014

05 sierpnia 2014

LINK4 uzyskał tytuł DOBRA MARKA 2014 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii: ubezpieczenia komunikacyjne. Wyboru dokonały Redakcje Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 DM 2014

Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Organizatorzy Programu prowadzonego pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz piąty przeprowadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte zostały między innymi: pozycja rynkowa marki i jej progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów.

 Metodyka badań:

- badania były realizowane metodą komputerowo wspomaganych sondaży techniką wywiadu telefonicznego (CATI),
- badana docelowo grupa to minimum 1000 osób pełnoletnich z całej Polski /w przypadku LINK4 odpowiedzi udzieliło 1013 respondentów/,
- istotną cechą badań jest to, że ankietowani przywołują konkretne marki z pamięci, a jeśli respondent nie może przypomnieć sobie brandów w danej kategorii, ankieter dysponuje listą, którą odczytuje w porządku alfabetycznym,
- celem badań jest zbadanie rozpoznawalności marki oraz jej potencjału, progresu i renomy.

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź