Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

LINK4 inwestuje w ludzi!

24 września 2012

Jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, zostaliśmy laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Jest to program społeczno – gospodarczy, który już od dwunastu lat wyróżnia przedsiębiorstwa prowadzące politykę kadrową na najwyższym poziomie. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

Organizacje przystępujące do Programu oceniane są pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy.

„Jestem szczególnie dumny z uzyskania tego tytułu. W LINK4 przywiązujemy szczególną wagę do rozwoju naszych pracowników oraz stale monitorujemy ich zadowolenie z pracy. Co roku prowadzone jest Globalne Badanie Zaangażowania realizowane we współpracy z firmą Gallup. W ostatnim roku LINK4 znalazł się wśród najlepiej ocenianych spółek RSA z 23 krajów świata.” – powiedział Roger Hodgkiss, prezes LINK4.

Tytuł Inwestor w Kapitał Ludzki jest szczególnie cenny ponieważ opiera się, z jednej strony, o analizę polityki personalnej, której dokonali zewnętrzni eksperci, z drugiej zaś, w ocenie brane były pod uwagę wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników LINK4. Badano takie obszary jak: miejsce i rola HR, kompetencje i rozwój, motywacja i zaangażowanie, zdrowie i wsparcie.
Ambasadorem programu jest Irena Eris. Patronat Honorowy nad programem objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydent Miasta Gdyni, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego. Partnerem merytorycznym jest PKPP LEWIATAN.

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź