Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Umowę ubezpieczenia OC można zawrzeć w biurze agenta, przez telefon albo internet i w każdym przypadku efekt jest taki sam – stajemy się szczęśliwymi posiadaczami polisy odpowiedzialności cywilnej.

Jednak czy wiesz, że nie w każdym z tych przypadków możliwe jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia? W naszym artykule wyjaśniamy, od czego to zależy.

Spis treści:
1. Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy OC – jakie są różnice?
2. Odstąpienie od polisy OC. Kto i kiedy może to zrobić? 
3. Jak napisać i dostarczyć odstąpienie od OC?
4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – podsumowanie

Czy można zrezygnować z polisy OC u obecnego ubezpieczyciela? Jak się okazuje – tak! Dotyczy to jednak tylko kilku sytuacji i można to zrobić przez ograniczony czas od momentu zawarcia umowy. Trzeba natomiast pamiętać, że jeżeli jesteś posiadaczem samochodu i chcesz uniknąć kary, to pomimo odstąpienia, powinieneś zachować ciągłość tego obowiązkowego ubezpieczenia. Najlepiej w dniu rezygnacji z jednej polisy mieć wykupioną inną. W takim razie kiedy możliwa jest rezygnacja z polisy OC? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy OC – jakie są różnice?

Na początku wyjaśnijmy pewną kwestię – odstąpienie od ubezpieczenia oc to nie to samo co wypowiedzenie tej umowy. Mimo podobieństwa są to całkowicie różne pojęcia. Skutkiem odstąpienia jest sytuacja, jakby do podpisania umowy nigdy nie doszło. Natomiast wypowiedzenie nie niweluje skutków obowiązującej polisy, tylko oznacza, że jedna ze stron (zazwyczaj właściciel pojazdu) nie chce jej kontynuować. W efekcie umowa wygasa po ustalonym okresie wypowiedzenia, ale konieczne jest wcześniejsze uregulowanie wynikających z niej zobowiązań

Tym, co jeszcze odróżnia odstąpienie od OC od wypowiedzenia, jest termin, w jakim można zgłosić chęć skorzystania z każdego z nich. W przypadku odstąpienia masz 30 dni od momentu zawarcia polisy (7 dni jako przedsiębiorca), natomiast zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem ochrony. Warto zaznaczyć, że w przypadku odstąpienia jest jeszcze jeden, bardzo istotny szczegół – sposób jej zawarcia.

Zobacz także: Kiedy kierowcy grozi kara za brak OC? Wyjaśnia ekspert!

odstapienie-od-umowy-ubezpieczenia

Odstąpienie od polisy OC. Kto i kiedy może to zrobić? 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy OC bez podania przyczyny przysługuje tylko tym osobom, które kupiły polisę na odległość, tj. przez internet lub telefon. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria i chcesz odstąpić od umowy, możesz zrobić to skutecznie i bez konsekwencji. Oczywiście o ile złożysz też stosowne oświadczenie w przewidzianym terminie. Ubezpieczyciel nie będzie mógł w takiej sytuacji rozpatrzyć odstąpienia negatywnie.

Pamiętaj, że nie musisz podawać powodu odstąpienia od polisy OC. Może on być dowolny, dlatego na dokumencie odstąpienia nie trzeba wpisywać przyczyny. Wystarczy tylko informacja o tym, że rezygnuje się z polisy. Co istotne, jeśli odstąpienie zostało złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami, to nie dostaniesz żadnej kary lub dodatkowej opłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ochrona zaczęła już obowiązywać. Wtedy ubezpieczyciel powinien poinformować, jaka jest wysokość proporcjonalnej składki do zapłaty.

Zaznaczamy, że posiadacze samochodów obowiązkowo muszą mieć polisę OC. Skutki finansowe dla sprawcy wypadku lub kolizji, który jej nie ma, zazwyczaj są bardzo wysokie. Pamiętaj, że likwidacja szkody to nie tylko naprawa uszkodzonego auta, ale również odszkodowanie za ewentualne szkody osobiste uczestników wypadku. Brak ważnego OC wiąże się także z karami finansowymi ze strony UFG. Od 2022 r. kierowca samochodu osobowego bez OC powyżej 14 dni może otrzymać 6020 zł kary.

odstapienie-od-umowy-ubezpieczenia

Jak napisać i dostarczyć odstąpienie od OC?

Odstąpienie od polisy OC, która została zawarta na odległość, wymaga przygotowania odpowiedniego pisma, zwanego też oświadczeniem. Nie jest ono przesadnie skomplikowane i wymaga podania kilku najważniejszych informacji, dot. ubezpieczonego. W treści obowiązkowo muszą się znaleźć:

  • dane osobowe i adresowe ubezpieczonego – w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz korespondencyjny,

  • numer polisy OC oraz numer rejestracyjny pojazdu – oczywiście muszą one dotyczyć pojazdu, z którego ubezpieczenia ma nastąpić odstąpienie,

  • podstawa prawna, umożliwiająca odstąpienieart. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Przed wysłaniem dokumentu do ubezpieczyciela musisz obowiązkowo podpisać go własnoręcznie. Bez tego towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmie odstąpienia. A kiedy oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia jest już gotowe, pozostało dostarczyć je do firmy ubezpieczeniowej. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • osobiste doręczenie w siedzibie firmy ubezpieczeniowej – ze względu na pandemię COVID-19 nie wszystkie towarzystwa dają obecnie taką możliwość,

  • wysyłka pocztą – warto wysłać przesyłkę listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz potwierdzenie nadania,

  • formularz on-line na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego – jeżeli tylko jest taka możliwość, to będziesz musiał wypełnić dodatkowe pola i dodać skan pisma z własnoręcznym podpisem,

  • przez wiadomość e-mail – na adres firmy ubezpieczeniowej, jednak tutaj też potrzebny będzie skan pisma z podpisem ubezpieczonego.

Koniecznie zapamiętaj, że jeśli wysyłasz odstąpienie od polisy OC za pomocą Poczty Polskiej, to momentem złożenia dokumentu jest data stempla pocztowego. W przypadku kuriera jest to natomiast dzień, w którym przesyłka z oświadczeniem zostanie dostarczona ubezpieczycielowi.

Przeczytaj również: Sprzedaż samochodu a OC. Czy polisa przechodzi na kupującego?

odstapienie-od-umowy-ubezpieczenia

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – podsumowanie

Jak już wiesz, tylko niektóre przypadki dają możliwość odstąpienia od polisy odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy dana osoba kupiła ubezpieczenie OC online lub przez telefon. Liczy się też termin złożenia takiego oświadczenia. Zgodnie z prawem, osoby fizyczne mają na to 30 dni od momentu zawarcia umowy, natomiast przedsiębiorcy (jednoosobowe działalności gospodarcze) 7 dni.

Przypominamy, że odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC nie zwalnia z konieczności posiadania innej polisy. Każdy zarejestrowany samochód powinien być stale ubezpieczony, dlatego najpóźniej w dniu odstąpienia właściciel powinien mieć już zawartą kolejną polisę. Brak ciągłości skutkuje ogromnymi karami – od 2022 roku nawet za jeden dzień przerwy grozi 1200 zł kary.

OC to nie jedyne ubezpieczenie, które może zawrzeć (oraz od którego może odstąpić) kierowca pojazdu. LINK4 ma w swojej ofercie wiele innych, dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Autocasco to ubezpieczenie, które zapewni Ci ochronę przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz wtedy, gdy np. to Ty jesteś sprawcą kolizji lub ktoś ukradnie Twój samochód. 

Z kolei Assistance obejmuje pomoc techniczną, gdy Twój samochód ulegnie awarii, wypadkowi, uszkodzeniu, kradzieży lub wandalizmowi. Możesz liczyć na naprawę na miejscu zdarzenia jeżeli to możliwe lub holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (jednak nie dalej niż 200 km). Warto wspomnieć także o NNW, które jest finansowym wsparciem dla Ciebie i pozostałych pasażerów pojazdu w przypadku wypadku komunikacyjnego.

Sprawdź kalkulator OC dostępny na naszej stronie, aby obliczyć wysokość składki.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Redakcja

Komentarze