Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem – czy można je kupić?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 7 min. 37 sek.

Chcesz kupić ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem? Nie wiesz, czy to możliwe? Sprawdź, jak kupić OC przed przerejestrowaniem auta, i dlaczego warto zrobić to w LINK4.

Spis treści:

1. Kiedy należy ubezpieczyć samochód?

2. Czy można ubezpieczyć samochód przed przerejestrowaniem?

3. Ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem krok po kroku

4. OC przed przerejestrowaniem – kup ubezpieczenie w LINK4!

5. Czy można ubezpieczyć auto przed przerejestrowaniem? Kilka słów na koniec

6. FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bywa bezlitosny, a kary za brak OC wysokie. Nic więc dziwnego, że kierowcy chcą zadbać o obowiązek ubezpieczeniowy możliwie szybko, nawet jeszcze przed przerejestrowaniem pojazdu.

Ubezpieczenie auta przed przerejestrowaniem jest możliwe, a nawet konieczne, jeśli po zakupie samochodu wypowiadasz umowę OC dotychczasowego właściciela. Jeżeli Twój samochód jest zarejestrowany, to nie może być nieubezpieczony choćby przez jeden dzień. 

Kiedy należy ubezpieczyć samochód?

Termin ubezpieczenia samochodu podaje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, a konkretnie art. 29., który brzmi:

„Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;

2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b) (wolnobieżnych), oraz pojazdów historycznych;

3) przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a), które nie zostały zarejestrowane (pojazd samochodowy, ciągnik, motorower, przyczepa);

5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b), oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;

6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3 (upadłość zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę, lub brak opłaty za polisę OC w roku poprzednim),

8) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 (po zmianie właściciela pojazdu).” 

Dlaczego tak ważne jest posiadanie aktualnego OC? Przede wszystkim polisa OC zabezpiecza Cię przed skutkami finansowymi szkód, jakie możesz wyrządzić osobom trzecim w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku lub kolizji.

Ponadto brak ważnego OC skutkuje karą administracyjną z UFG, której wysokość zależy od minimalnej płacy brutto. W pierwszej połowie 2023 r. wynosi ona:

Przerwa

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Pozostałe pojazdy

Do 3 dni

1 400 zł

2 090 zł

230 zł

3-14 dni

3 490 zł

5 240 zł

580 zł

Ponad 14 dni

6 980 zł

10 470 zł

1 160 zł

Od 1 lipca 2023 r. minimalna płaca brutto wzrośnie do 3600 zł, a wraz z nią wzrośnie kara za brak OC. 

ubezpieczenie-samochodu-przed-przerejestrowaniem

Czy można ubezpieczyć samochód przed przerejestrowaniem?

Zacznijmy od tego, czym jest przerejestrowanie samochodu. Jest to czynność prawna, która potwierdza przeniesienie własności zarejestrowanego pojazdu.

Odbywa się to zgodnie z art. 73 Ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: 

„1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne”.

Ważne! Poprzez „przerejestrowanie” rozumiemy czynność rejestracji pojazdu, który już był zarejestrowany, a nie jest po raz pierwszy wprowadzany do ruchu drogowego.

Dalej w artykule 78 czytamy:

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Przerejestrowanie pojazdu jest urzędowym potwierdzeniem tejże zmiany.

Przykład. Dopisujesz swoje dziecko jako współwłaściciela pojazdu, żeby zbierało zniżki za bezszkodową jazdę. Jest to zmiana stanu faktycznego, która wymaga wprowadzenia zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Nowy właściciel pojazdu zgłasza ten fakt w wydziale komunikacji poprzez zgłoszenie nabycia. Następnie należy złożyć wniosek o dopisanie nowego współwłaściciela. 

Ważne! Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym jest wymagana, ale nadal odbywa się na wniosek właściciela pojazdu, a za jej brak nie ma kary.

Czy brak kary za nieprzerejestrowanie samochodu oznacza, że można tego nie robić? Z pewnością nie warto. Nieaktualne dane w dowodzie rejestracyjnym i bazie CEPiK mogą spowodować całą lawinę problemów np. podczas kontroli drogowej, gdzie w skrajnym przypadku kontrolujący uzna, że auto zostało skradzione.

Wiedza, do kogo należy dany pojazd, jest kluczowa dla kilku instytucji w Polsce:

 • policja musi wiedzieć, do kogo należy samochód, bo mógłby posłużyć jako narzędzie w przestępstwie;

 • urząd skarbowy musi to wiedzieć, żeby ustalić, czy od kupna lub sprzedaży tego pojazdu trzeba płacić podatek, i czy zbywca lub nabywca nie ukrywa dochodu; 

 • komornicy potrzebują tych informacji, by móc zająć ruchomość na poczet wierzytelności;

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny musi znać tożsamość właścicieli pojazdu, by prawidłowo naliczać zniżki i egzekwować obowiązek posiadania OC. 

  ubezpieczenie-samochodu-przed-przerejestrowaniem

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem krok po kroku

Wiesz już, czy można ubezpieczyć samochód przed przerejestrowaniem. Poniżej prezentujemy procedurę jak to zrobić krok po kroku od momentu zmiany właściciela.

Krok 1. Zmiana właściciela pojazdu 

Najczęściej będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT, rzadziej umowa darowizny, spadek lub postępowanie sądowe. 

W dokumencie potwierdzającym przeniesienie własności pojazdu muszą być określone:

 • strony transakcji – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, (dla darowizny i spadku również stopień pokrewieństwa); w przypadku firmy – nazwa, adres siedziby i NIP/EGON/KRS,

  • zbywca i nabywca dla umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT lub faktury VAT-marża, 

  • obdarowujący i obdarowany dla umowy darowizny, 

  • spadkodawca i spadkobiercy dla testamentu i postępowania sądowego.

 • data i miejsce jej zawarcia, 

 • przedmiot transakcji gdy jest to pojazd: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN (lub numer ramy/silnika, jeśli nie ma VIN-u),

 • wartość pojazdu i metoda płatności (jeśli jest konieczna). 

Krok 2. Zgłoszenie nabycia pojazdu do wydziału komunikacji

Z dokumentem potwierdzającym przeniesienie własności wszystkie strony transakcji muszą udać się do wydziału komunikacji i zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu na specjalnym druku zawiadomienia. 

Jeżeli któryś z właścicieli lub współwłaścicieli nie chce lub nie może iść, ma prawo upoważnić kogoś innego do reprezentowania siebie. Koszt udzielenia pełnomocnictwa to 17 zł (opłatę należy uiścić w kasie starostwa), chyba że upoważniasz bliską osobę – wówczas pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – gdzie i jak to zrobić? 

Krok 3. Zakup ubezpieczenia

Na potrzeby tego przykładu załóżmy, że dogadałeś się z poprzednim właścicielem, że wypowiesz jego umowę OC, a on w zamian obniży cenę pojazdu o równowartość zwrotu składki OC.

W momencie wypowiedzenia ubezpieczenia poprzedniego właściciela już musisz mieć nowe ubezpieczenie OC. Nawet dzień zwłoki może skutkować karą za brak OC w wysokości ponad 1000 zł. 

Ważne! Jeżeli kupisz samochód bez OC, ale tego samego dnia wykupisz OC na siebie, unikniesz kary za brak OC.

Aby kupić OC w LINK4, możesz to zrobić nawet bez wychodzenia z domu. Możesz skorzystać z bezpłatnego Kalkulatora LINK4, dzięki któremu w kilka minut poznasz wysokość swojej składki. Możesz również kupić ubezpieczenie telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 444 44 44, lub osobiście spotykając się z agentem współpracującym z LINK4.

Krok 4. Przerejestrowanie pojazdu

Po zgłoszeniu nabycia pojazdu i zakupie ubezpieczenia możesz przystąpić do rejestracji auta na siebie.

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o rejestrację pojazdu to:

 • wniosek o rejestrację,

 • dokument potwierdzający przeniesienie własności – umowa k/s, umowa darowizny, faktura VAT etc.,

 • dokument tożsamości,

 • dowód rejestracyjny,

 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,

 • karta pojazdu (jeśli została wydana),

 • aktualna polisa OC – do wglądu,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. 

Po złożeniu wniosku o rejestrację będziesz czekać na dokończenie procedury i nowy dowód rejestracyjny. Urząd ma na to 30 dni, ale z reguły trwa to krócej, najczęściej ok. 14 dni.

Ważne! Jeśli nie ubezpieczasz samochodu przed przerejestrowaniem, weź ze sobą polisę OC zbywcy lub polisę OC krótkoterminowego, jeśli to pojazd sprowadzony z zagranicy. Jeżeli jednak masz już wykupione OC na siebie na kolejne 12 miesięcy, weź nową polisę. 

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

OC przed przerejestrowaniem – kup ubezpieczenie w LINK4!

Przerejestrowanie samochodu najczęściej wiąże się ze zmianą właściciela z powodu sprzedaży, darowizny lub dziedziczenia. Zgodnie z prawem nowy właściciel pojazdu może korzystać z umowy ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela aż do ostatniego dnia okresu ochrony tej umowy. 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że jeśli przegapisz termin, powstanie przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC i zapłacisz karę za brak OC

Z tego powodu możesz chcieć wypowiedzieć OC zbywcy i kupić ubezpieczenie na siebie na cały rok. Wtedy zyskasz pewność, że w razie czego Twoje ubezpieczenie przedłuży się automatycznie. 

Dlaczego warto kupić OC w LINK4? Oto korzyści:

 • dodatkowa zniżka za zakup OC przez Internet, 

 • Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS),

 • szybkie wyliczenie ceny składki w 60 sekund za pomocą kalkulatora OC i AC,

 • Zielona Karta – gratis do każdego ubezpieczenia OC.

Ponadto decydując się na Pakiet OC, otrzymasz Unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, który obejmuje:

 • pomoc drogową średnio w 30 minut od zgłoszenia,

 • usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

 • samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

 • pomoc informacyjną 24h/dobę,

 • wymianę uszkodzonego koła na miejscu (jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe) lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony (jeśli wymiana koła na miejscu jest niemożliwa),

 • uruchomienie silnika pojazdu na miejscu zdarzenia w razie rozładowania akumulatora.

  ubezpieczenie-samochodu-przed-przerejestrowaniem

Czy można ubezpieczyć auto przed przerejestrowaniem? Kilka słów na koniec

Nie musisz czekać na rejestrację samochodu, by kupić obowiązkowe OC. Jesteś właścicielem pojazdu od momentu objęcia go w posiadanie, czyli w chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub otrzymania notarialnego potwierdzenia spadku. 

Jeżeli w trakcie rejestracji będziesz zmieniać numery rejestracyjne samochodu, musisz zgłosić to do ubezpieczyciela, i nanieść zmiany.

Zobacz także: OC Mitsubishiubezpieczenie OC Lubartów

Ubezpieczenie OC w LINK4 kupisz zarówno przed, jak i po rejestracji pojazdu na jeden z trzech sposobów:

 • online przez Kalkulator na stronie www.link4.pl,

 • telefonicznie pod numerem 22 444 44 44,

 • osobiście u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Skontaktuj się z nami i kup ubezpieczenie dla swojego pojazdu!

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 


 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co najpierw – rejestracja samochodu czy ubezpieczenie?

Najpierw należy kupić ubezpieczenie z tego względu, że bez ważnej polisy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz, ani nie przerejestrujesz samochodu. Możesz kupić ubezpieczenie OC bez rejestracji (na nr VIN), ale nie możesz zarejestrować auta bez OC. 

Czy przy kupnie samochodu ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela?

Tak, przy kupnie samochodu ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Pozostałe ubezpieczenia dodatkowe jak Autocasco, Auto Assistance czy NNW rozwiązują się w momencie sprzedaży.

Czy trzeba informować ubezpieczyciela o zmianie tablic?

Jeśli zmiana tablic oznacza jednoczesną zmianę numeru rejestracyjnego to tak, masz obowiązek poinformować o tym ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi raportować do UFG aktualne dane na temat polis ubezpieczeniowych, a w tym celu potrzebuje mieć aktualne dane od Ciebie.

Ile jest czasu na ubezpieczenie po rejestracji?

Po rejestracji nie ma czasu na ubezpieczenie. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych musisz mieć wykupione ważne ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji.

Czy mogę kupić ubezpieczenie AC samochodu przed przerejestrowaniem?

Tak, możesz kupić ubezpieczenie AC przed przerejestrowaniem, ale niezwłocznie po przerejestrowaniu masz obowiązek zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela i nanieść zmiany w polisie AC. 

 

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21 sob.: 9-17