Kup online
polisę OC/AC
Obraz
Grafika przedstawiająca samochody, z których jeden ma w tle umieszczoną tarczę.

Wypadek bez OC – co zrobić w takiej sytuacji?

Image
Ikona klienta
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
Ikona klienta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
353zł
Pan Jacek 38 lat, prawo jazdy od 21 lat. Ford Fiesta 1.2 MR`09 Ambiente z 2009 roku. Cena objemuje: ubezpieczenie OC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
595zł
Pani Renata 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC.
Oblicz składkę
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
OC Checkmark icon
AC Checkmark icon
Assistance Checkmark icon
NNW Checkmark icon
723zł
Pan Krzysztof 39 lat, prawo jazdy od 23 lat. Volkswagen Polo IV 1.4 MR`05 E4 Cross z 2008 roku. Cena objemuje: OC + AC + Auto Assistance.
Oblicz składkę
Czas czytania: 7 min. 59 sek.

Wypadek bez OC rodzi poważne konsekwencje prawne dla sprawcy, który zaniedbał obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji otrzyma on karę za brak OC, a odszkodowanie, które wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, sprawca będzie musiał oddać z własnych środków.

Spis treści:

1. Wypadek bez OC – jakie są konsekwencje?
2. Co zrobić, gdy sprawca wypadku nie ma OC?
3. Sprawca kolizji nie ma OC – jak zgłosić szkodę?
4. Sprawdzenie OC sprawcy – UFG i e-usługa Historia Pojazdu
5. Brak ubezpieczenia OC przy wypadku. Kilka słów na koniec
6. FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadek bez OC

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce jest obowiązkowe. Jednak, jak pokazują statystyki, nie każdy o tym pamięta. W 2020 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił 127 079 wezwań do zapłaty kary za brak OC. W 2020 r. było to już 199 959 wezwań, by w 2021 osiągnąć liczbę 254 110 wezwań. Nieważna polisa OC wiąże się jednak z poważnymi konsekwencjami, które są szczególnie dotkliwe, gdy dojdzie do wypadku. Co grozi za brak OC i czy możesz liczyć na odszkodowanie, gdy sprawca zdarzenia nie ma ważnej polisy? Odpowiadamy!

Wypadek bez OC – jakie są konsekwencje?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, jeśli sprawca wypadku drogowego nie ma OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a następnie zwróci się do sprawcy z roszczeniem regresowym

Czym jest regres ubezpieczeniowy? Jest to roszczenie na mocy prawa polegające na dochodzeniu zwrotu kosztów wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku lub kolizji. 

Przykład. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest zakazane przez prawo. Jeśli mimo to kierujący będzie prowadzić samochód pod wpływem alkoholu i spowoduje szkodę, zakład ubezpieczeń wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie z OC i będzie domagał się jego zwrotu od sprawcy. 

wypadek-bez-oc

Kara za brak OC

Jeżeli do tej pory udawało Ci się ukryć brak ważnego OC, to przy wypadku sprawa wyjdzie na jaw. Kara za brak OC zależna jest od wysokości aktualnej płacy minimalnej oraz od okresu, przez jaki OC nie było ważne.

Aktualnie, tzn. od 01.01 do 30.06.2023 r., dokładne stawki kar za brak OC wynoszą:

Przerwa

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Pozostałe pojazdy

Do 3 dni

1 400 zł

2 090 zł

230 zł

3-14 dni

3 490 zł

5 240 zł

580 zł

Ponad 14 dni

6 980 zł

10 470 zł

1 160 zł

Te stawki wzrosną 1 lipca 2023 r. wraz ze wzrostem minimalnej płacy brutto. 

W art. 110 ust 2. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych czytamy, że:

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie”.

Jednak praktyka pokazuje, że sytuacja musi być naprawdę trudna, wręcz dramatyczna. Jeżeli zatem nawet w trudnych przypadkach UFG potrafi odmówić umorzenia części lub całości zobowiązania, to raczej nie podaruje osobie, która zwyczajnie zapomniała zakupić OC albo nie wiedziała, że go nie ma. 

UFG upomni się o pieniądze

Każdego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wysyła setki tysięcy wezwań do zapłaty kary za brak OC. Oprócz tego wysyła wezwania do zapłaty roszczeń regresowych, czyli zwrotu środków za odszkodowania wypłacone przez UFG. W 2021 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodził wypłaty 311,9 mln zł z tytułu regresu ubezpieczeniowego, a średnia wartość świadczenia regresowego wynosiła 17 905 zł.

W każdej sytuacji, kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie (gdy sprawca wypadku nie ma OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia), będzie żądał zwrotu wypłaconych środków od sprawcy.

Zgodnie z Art. 43 Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych:

„Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.”

Wspomniany art. 110 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w Ustępie 1. mówi:

„Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów”.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie, gdy sprawca nie został ustalony, za szkody:

 • na osobie, 

 • w mieniu, jeśli u kogokolwiek z pokrzywdzonych w wypadku nastąpiła śmierć lub rozstrój zdrowia powyżej 14 dni, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza.

Gdy sprawca został ustalony, ale nie miał OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie za szkody na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:

„posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

wypadek-bez-oc

Co zrobić, gdy sprawca wypadku nie ma OC?

Zazwyczaj w razie wypadku z winy innego uczestnika ruchu drogowego, sprawca akceptuje swoją odpowiedzialność i okazuje dokumenty, które pozwolą Ci zlikwidować szkodę z jego OC. Jednak nie zawsze się tak dzieje. 

Możliwości są trzy:

 1. Sprawca zbiegł. 

 2. Sprawca nie przyznaje się do winy. 

 3. Sprawca pozostał na miejscu zdarzenia i na żądanie okazania dokumentów ubezpieczeniowych odparł, że ich nie posiada, ewentualnie odmawia ich okazania. 

We wszystkich przypadkach należy wezwać policję na miejsce zdarzenia. 

W pierwszym przypadku policja obejrzy miejsce zdarzenia, zbierze materiał dowodowy i przystąpi do ustalania tożsamości sprawcy. 

W drugim przypadku również zbierze dowody i rozsądzi, kto był sprawcą, a jeśli nie jest to możliwe na miejscu zdarzenia, przekaże materiały dowodowe do postępowania sądowego. 

W ostatnim przypadku, gdy sprawca nie ma dokumentów lub odmawia ich okazania, policja poprosi go o współpracę. Użyje także swoich systemów, by na podstawie numeru PESEL kierującego lub numeru rejestracyjnego ustalić, czy sprawca ma OC, czy nie. 

Sprawca może próbować ucieczki, zanim policja przyjedzie na miejsce, więc postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Jeśli uda Ci się zrobić zdjęcie pojazdu sprawcy z numerami rejestracyjnymi – świetnie. 

Zostaw numer - oddzwonimy

i wyliczymy dla Ciebie atrakcyjną cenę!

Sprawca kolizji nie ma OC – jak zgłosić szkodę?

Jeżeli sprawca kolizji nie ma OC, możesz zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym, które pokieruje sprawą dalej do UFG. Towarzystwo ubezpieczeniowe pomoże Ci zgromadzić dokumenty potrzebne do zgłoszenia szkody w UFG, zweryfikuje ich poprawność i kompletność, a następnie przekaże je do Funduszu. 

Do zgłoszenia szkody będziesz potrzebować:

 • swoich danych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub jeśli właścicielem pojazdu poszkodowanego jest firma, będzie to nazwa, adres siedziby i NIP/REGON/KRS, 

 • danych Twojego pojazdu – numer rejestracyjny, marka, model, rok produkcji, numer VIN, 

 • ekspertyzy rzeczoznawcy określającej wartość uszkodzeń w mieniu, 

 • zaświadczenia z policji o przyjęciu zgłoszenia. 

W LINK4, gdy sprawca nie ma OC, możesz zgłosić szkodę za pomocą:

 • formularza online, 

 • telefonicznie, dzwoniąc na numer 22 444 44 44,

 • u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4. 

  wypadek-bez-oc

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 353 zł!

Image
Ikona klienta
Mężczyzna, 38 lat, Ford Fiesta

353 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 364 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Kobieta
Kobieta, 46 lat, Honda Civic

364 zł

Oblicz składkę

Twój sąsiad właśnie kupił OC za 373 zł!

Image
cena ubezpieczenia - Mężczyzna
Mężczyzna, 39 lat, Volkswagen Passat

373 zł

Oblicz składkę

Sprawdzenie OC sprawcy – UFG i e-usługa Historia Pojazdu

Sprawca nie chce udostępnić dokumentów? Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić, czy dany pojazd ma OC? Aktualnie jest to bardzo proste i wymaga jedynie dostępu do Internetu. 

Zażądaj dokumentu od sprawcy

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego treścią kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Ważne! Pozostawienie numeru telefonu na miejscu zdarzenia nie jest równoznaczne z udostępnieniem danych potrzebnych do likwidacji szkody. Jeśli spowodujesz szkodę w nieobecności poszkodowanego, zostawisz numer i odjedziesz, przez firmę ubezpieczeniową będzie to potraktowane jak ucieczka z miejsca zdarzenia.

Sprawdź na stronie UFG

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, sprawca może nie chcieć współpracować. Tobie wystarczy numer rejestracyjny jego pojazdu, by sprawdzić, czy ma OC. W tym celu wejdź na stronę UFG w zakładkę „Sprawdzenie ubezpieczenia OC”. 

Wprowadź:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy (lub numer VIN, jeśli masz), 

 • wskaż dzień zdarzenia, 

 • wybierz kraj, 

 • zaznacz, że nie jesteś robotem.

Formularz w odpowiedzi powinien podać:

 • numer polisy ubezpieczeniowej, 

 • nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił,

 • markę i model ubezpieczonego pojazdu.

Jeżeli formularz pokaże komunikat „Brak danych”, będzie to najczęściej oznaczało, że sprawca nie ma OC. Ta metoda sprawdzi się doskonale także w momencie, gdy kupujesz samochód, i chcesz sprawdzić, czy ma ważne OC. 

Sprawdź na stronie historiapojazdu.gov.pl

Tutaj oprócz numeru rejestracyjnego będziesz też potrzebować numeru VIN i daty pierwszej rejestracji. Z tego względu jest to lepsza metoda dla pojazdów, które zamierzasz kupić, gdzie kupujący bez problemu udostępnia te dane. 

wypadek-bez-oc

Brak ubezpieczenia OC przy wypadku. Kilka słów na koniec

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego brak może mieć poważne konsekwencje – szczególnie w momencie, gdy dojdzie do wypadku. Nie tylko wiąże się to z zapłatą kary, ale również – gdy to Ty jesteś sprawcą wypadku i nie masz OC – z koniecznością pokrycia finansowo szkód z własnej kieszeni. Kwoty te mogą być naprawdę wysokie.

W przypadku gdy to Ty jesteś poszkodowany, a sprawca wypadku nie ma OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci Ci odszkodowanie. Następnie UFG żąda od sprawcy zwrotu świadczenia oraz poniesionych kosztów. 

Sprawdzenie OC sprawcy jest możliwe poprzez zażądanie dokumentu od sprawcy lub korzystając z e-usługi Historia Pojazdu. Jeśli sprawca wypadku nie ma OC, należy wezwać policję na miejsce zdarzenia. Szkodę można zgłosić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, które zgromadzi dokumentację i przekaże ją do UFG. W LINK4 można zgłosić szkodę za pomocą formularza online, telefonicznie lub u agenta. 

Zobacz również: ubezpieczenie OC MysłowiceOC Kia Ceed

Jeżeli nie masz ważnego ubezpieczenia OC, w LINK4 możesz je kupić nawet bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę internetową https://www.link4.pl/ i skorzystaj z bezpłatnego Kalkulatora OC/AC. Dzięki temu szybko poznasz wysokość swojej składki i kupisz polisę. Możesz też porozmawiać z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub spotkać się osobiście z agentem współpracującym z LINK4. Sam zdecyduj, jaka forma kontaktu jest dla Ciebie najwygodniejsza!

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

 


 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadek bez OC

W jakim czasie dostanę odszkodowanie z UFG, gdy sprawca nie miał OC?

Gdy sprawca nie miał OC i zgłosisz szkodę do UFG, Fundusz ma 30 dni na zapłatę odszkodowania. Termin liczy się od dnia otrzymania akt szkody z zakładu ubezpieczeń.

Kto wypłaca odszkodowanie, gdy sprawca nie ma OC?

Gdy sprawca nie ma OC, odszkodowanie wypłaca UFG, a następnie „ściga” sprawcę. Natomiast gdy sprawca zbiegł i nie zostanie odnaleziony, UFG wypłaca odszkodowanie za osoby, a w mieniu , jeśli u kogokolwiek z pokrzywdzonych w wypadku nastąpiła śmierć lub rozstrój zdrowia powyżej 14 dni, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza.

W pozostałych przypadkach uprawniających zakład ubezpieczeń do regresu, czyli np. prowadzenie pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień, odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiła polisę, a potem żąda zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy tak jak UFG. 

Co grozi za spowodowanie wypadku bez OC?

Spowodowanie wypadku bez OC grozi w pierwszej kolejności karą za brak OC. Następnie UFG wypłaci odszkodowanie i upomni się o jego zwrot do sprawcy. 

Wypadek a brak ubezpieczenia – czy stracę zniżki?

Tak, nawet jeśli nie masz aktualnie ubezpieczenia OC na dany samochód, w razie szkody stracisz zniżki. W momencie zgłoszenia szkody, zdarzenie jest zapisane w bazie UFG, a towarzystwa ubezpieczeniowe podczas wyliczania składki za OC pobierają informacje o tym, ile masz szkód, a nie ile masz zniżek.

 

Przeczytaj podobne wpisy

Czy artykuł był przydatny?

Oblicz OC i AC

w 20 sekund!

lub zadzwoń

(22) 444 44 23

pon.-pt.: 8-21