Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

LINK4 Odpowiedzialnym Pracodawcą i Liderem HR 2015

23 lutego 2015

LINK4 otrzymał kolejną prestiżową nagrodę z zakresu zarządzania personelem - Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015. Jest to ogólnopolski program promujący najlepsze rozwiązania z obszaru human resources.

Jego celem jest upowszechnianie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej, jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi.

Program adresowany jest do firm prowadzących działalność na terenie Polski i cechujących się szczególną dbałością o warunki pracy oraz rozwój pracowników. Głównym kryterium wyboru Laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in.:

-   przestrzeganie zapisów Kodeksu pracy,

-   przestrzeganie przepisów BHP,

-   możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników,

-   dynamika rozwoju kadry,

-   reputacja podmiotu gospodarczego,

-   dynamika zatrudnienia,

-   system motywacyjny,

-   społeczna odpowiedzialność biznesu.

LINK4 Odpowiedzialnym Pracodawcą i Liderem HR 2015

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź