Biuro Prasowe

Przeczytaj najnowsze wiadomości

Nowe ubezpieczenie mieszkaniowe w LINK4

02 marca 2017

LINK4 wprowadził nową wersję ubezpieczenia mieszkaniowego, które będzie dostępne w dwóch wariantach, w tym w formule all risk. Nowe ogólne warunki ubezpieczenia są bardziej przejrzyste, usystematyzowane i czytelne.

Pierwszy wariant to ubezpieczenie mienia od zdarzeń nazwanych (23 ryzyka wskazane w OWU). Drugi to ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, w którym LINK4 ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku LINK4 będzie także odpowiadać za szkody wyrządzone w domu przez takie zwierzęta, jak kuny, łasice, dzięcioły czy szczury – to ryzyko często jest wyłączane w opcji all risk.

LINK4 odpowiada także za powstałe w związku ze szkodą m.in. koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu mienia, składowania, poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody.

Ochroną mogą być objęte mury, stałe elementy, budowle, mienie ruchome, przedmioty wartościowe, przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

LINK4 wprowadził wiele atrakcyjnych dla klientów rozwiązań, takich jak:

  • włączenie do kategorii „budowle” kolektorów słonecznych i kolektorów fotowoltaicznych zainstalowanych obok domu jednorodzinnego,
  • rozszerzenie mienia ruchomego o telefony komórkowe, aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry,
  • włączenie do przyczyn zalania także topniejącego śniegu lub lodu zalegającego na dachu i innych elementach budynku,
  • zwiększenie limitów odpowiedzialności za szkody na mieniu ruchomym obejmującym gotówkę, srebro, złoto, platynę, biżuterię oraz zwiększenie limitów dla rabunku mienia poza miejscem zamieszkania, np. portfela, dokumentów tożsamości, dowodu rejestracyjnego, gotówki, kluczy, sprzętu fotograficznego i elektronicznego, zegarków, telefonów komórkowych.

LINK4 kieruje nową ofertę do trzech grup klientów:

  • właścicieli mieszkań i domów zainteresowanych szerokim zakresem ubezpieczenia,
  • właścicieli mieszkań i domów zainteresowanych wyłącznie ubezpieczeniem murów i elementów stałych pod cesję bankową,
  • osób wynajmujących mieszkanie lub dom zainteresowanych tylko ubezpieczeniem ruchomości i np. OC w życiu prywatnym.

„Oprócz wielu nowości, do którego zalicza się ubezpieczenie w formule all risk, wdrożyliśmy również nową bazę powodziową, która pozwoli nam lepiej szacować ryzyko powodzi. Z naszych analiz wynika, że nowe ubezpieczenie DOM w LINK4, w zestawieniu z korzystną ceną, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku.” – powiedziała Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu ds. Produktu i Underwritingu.

Nagrody i wyróżnienia

Sprawdź jakie nagrody przyznano LINK4

Sprawdź