Zdjęcie głównego artykułu
Ikona kalendarza 13.10.2023

LINK4 z tytułem "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" od KNF

Ikona kalendarza 13.10.2023

LINK4 z tytułem "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" od KNF

Po raz kolejny LINK4 został uhonorowany wyróżnieniem "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" od Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyróżnienie jest przyznawane instytucjom podlegającym nadzorowi KNF, które są szczególnie zaangażowane w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym. Tytuł przyznała Kapituła w składzie: Zastępca Przewodniczącego KNF z upoważnienia Przewodniczącego KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz dwóch członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Ma na celu promocję wśród instytucji finansowych polubownych metod rozwiązywania sporów z klientami.

Nagroda jest dowodem na to, że LINK4 podchodzi do klientów z otwartością, chęcią dialogu i porozumienia nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

W latach 2020-2023 ponad 82% postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się zawarciem ugody. Do końca września 2023 r., do Sądu Polubownego wpłynęło 20 242 wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z czego w 19 465 sprawach wyrażono na nie zgodę.

Czy artykuł był przydatny?

Kontakt dla mediów

Zdjęcie osoby do kontaktu
Ikonka osoby do kontaktu
Grażyna Kasiak
Rzecznik prasowy
Kup online polisę OC AC